Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4

113 44 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:13

LÊ THỊ THANH HOÀI *** CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THANH HOÀI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TỐN LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THANH HOÀI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TỐN LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Sơn HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Ngọc Sơn, người Thầy tận tình bảo, hết lòng hướng dẫn tác giả hồn thành Khóa luận Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô Khoa giáo dục Tiểu học trang bị kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, Quý Thầy/Cô trường Tiểu học Trưng hị, Thị ã h c n, nhiệt tình gi p đỡ tác giả thời gian thực tập thực nghiệm sư phạm Tác giả vô biết ơn cha mẹ, chân thành cảm ơn bạn bè động vi n, gi p đỡ suốt trình học tập thực Khóa luận Do điều kiện chủ quan khách quan, Khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng vấn đề nghiên cứu Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thanh Hoài LỜI CAM ĐOAN Tác giả in cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu khóa luận trung thực, khơng trùng lập với khóa luận khác Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thanh Hoài MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghi n cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC TỐN 1.1 Quan niệm tích hợp 1.1.1 Quan niệm chung dạy học tích hợp mơn học 1.1.2 Ý nghĩa dạy học theo hướng tích hợp 1.1.3 Các mô hình tích hợp chương trình giảng dạy 1.1.4 Tầm quan trọng tích hợp dạy học mơn Tốn 12 1.2 Đặc điểm dạy học tích hợp 12 1.2.1 Dạy học tích hợp dựa theo quan điểm lấy người học làm trung tâm 13 1.2.2 Dạy học tích hợp dựa theo quan điểm định hướng đầu 14 1.2.3 Dạy học tích hợp hướng vào hình thành phát triển lực chung, cốt lõi 16 1.3 Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn Tốn 19 1.3.1 Đặc điểm chương trình, sách giáo khoa mơn Tốn lớp 19 1.3.2 Hoạt động dạy học tích hợp mơn Tốn 22 1.4 Ưu điểm hạn chế việc dạy học tích hợp 23 1.4.1 Ưu điểm 23 1.4.2 Hạn chế 24 1.5 Vai trò giáo viên học sinh việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn tốn 25 1.5.1 Vai trò giáo viên 25 1.5.2 Vai trò học sinh 26 1.6 Thực trạng dạy học tích hợp mơn Tốn 26 Tiểu kết Chương 28 Chương THỰC HIỆN VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TỐN LỚP 29 2.1 Thiết kế chủ đề tích hợp dạy học mơn Tốn lớp 29 2.1.1 Nguyên tắc thiết kế chủ đề tích hợp 29 2.1.2 Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp 30 2.1.3 Cấu trúc chủ đề tích hợp môn học 34 2.1.4 Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 35 2.1.5 Qui trình dạy học tích hợp mơn Tốn 36 2.2 Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp dạy học mơn Tốn lớp 43 2.2.1 Hoạt động dạy học lớp 43 2.2.2 Thiết kế dạy học tích hợp Toán 48 Tiểu kết Chương 68 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 69 3.1 Mục đích thực nghiệm 69 3.1.1 Mục đích 69 3.1.2 Đối tượng, phạm vi thực 69 3.2 Quá trình thực nghiệm 69 3.2.1 Nội dung thực hành 70 3.2.2 Tổ chức thực hành 70 3.3 Kết thực hành 71 3.3.1 Phân tích kết thực hành 71 3.3.2 Kết luận chung thực nghiệm 72 Tiểu kết Chương 73 K T UẬ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Ụ ỤC DANH MỤC C C CỤM TỪ VI T TẮT Viết đầy đủ Chương trình Chương trình giáo dục Dạy học Dạy học tích hợp Viết tắt CT CTGD DH DHTH Giáo dục GD iáo vi n GV Giải vấn đề QVĐ ọc sinh HS ăng lực NL hương pháp dạy học Sách giáo khoa PPDH SGK Tích hợp TH u cầu YC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Giáo dục Tiểu học nước ta cần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Từ năm 1945 đến nay, chương trình giáo dục Tiểu học nước ta trải qua nhiều lần thay đổi CT GD Tiểu học hành quan tâm đ ng mức tới tới GD tồn diện, góp phần quan trọng vào việc đổi phương pháp theo hướng: V người tổ chức, hướng dẫn; D S người hoạt động tích cực, chủ động, sang tạo bước ứng dụng cơng nghệ mới, khuyến khích tự học, tự tìm tòi, tự khám phá Bước đầu CT thực tích hợp nhiều phân mơn mơn học, tích hợp nhiều vấn đề tồn cầu vào nhiều mơn học hoạt động GD Tuy vậy, CT GD Tiểu học SGK nghiêng logic khoa học môn học, chưa tập dượt cho HS tự phát giải vấn đề sống Đứng trước yêu cầu đặt cách khắc phục hạn chế, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai nghiên cứu để xây dựng chương trình D Theo tư tưởng chung, CT GD Tiểu học đổi cách bản, theo hướng giai đoạn D (từ lớp đến lớp 9) tăng cường tích hợp mơn học, tạo hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn, biến trình dạy học thành trình tự học có hướng dẫn hỗ trợ tối ưu GV học tập, tăng cường hoạt động xã hội HS 1.2 Xu DHTH trở nên phổ biến nhà trường giới Thời đại ngày nay, D đòi hỏi GV phải biết tích hợp khoa học, dạy cho HS cách thu thập, chọn lọc, xử lí thơng tin; biết vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề nảy sinh từ thực tiễn DH phải hướng vào liên kết, tổng hợp tri thức, đồng thời thay tư mơn học tư tíc hợp mơn học, tích họp khoa học Tích hợp mơn học nhà trường giới u hướng tất yếu Bởi vậy, cần nghiên cứu, tìm hiểu tiến tới DHTH nhà trường, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển CT D, theo hướng phát triển người học Vì thế, biện pháp góp phần thực định hướng phát triển người học thiết kế CT theo hướng tích hợp 1.3 Vai trò mơn Tốn Tiểu học Mơn Tốn mơn học cơng cụ ăng lực Tốn học lực cốt lõi cần có HS Tốn học có vai trò to lớn quan trọng chương trình Tiểu học Các kiến thức, kĩ mơn Tốn Tiểu học tảng để học sinh học tốt môn học khác Tiểu học chuẩn bị cho việc học mơn Tốn cấp Trung học Mơn Toán giúp HS nhận biết mối quan hệ số lượng hình dạng khơng gian giới thực Thơng qua việc học Tốn, S rèn luyện phương pháp suy nghĩ góp phần phát triển lực tư logic, lực giải vấn đề Mơn tốn góp phần bồi dưỡng phẩm chất trí tuệ tốt đẹp cho học sinh Những kiến thức, kĩ toán học trang bị tiểu học nguồn tri thức, quý báu, bền vững đối người 1.4 Ý nghĩa dạy học tích hợp dạy học mơn Tốn tiểu học Dạy học tích hợp tổ chức, hướng dẫn S biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải nhiệm vụ học tập, hình thành kiến thức, kĩ phát triển lực lực QVĐ học tập sống Tích hợp xem quan điểm sư phạm mang ý nghĩa: Được xem mục tiêu giáo dục; Là cơng cụ, phương tiện giáo dục; Góp phần tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực học sinh Cấu tr c chương trình mơn tốn tiểu học mang tính tích hợp Tích hợp nội mơn tốn với hạt nhân số học, chủ đề khác(các yếu tố hình PHỤ LỤC Đề kiểm tra M N: TO N Thời gian: 45 phút Bài 1(2điểm): Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy 4dm , chiểu cao 34cm ; b) Độ dài đáy 4m , chiều cao 13dm Bài (2điểm): Viết vào ô trống (theo mẫu): Độ dài đáy 7cm 14dm 23m Chiều cao 16cm 13dm 16m Diện tích hình bình hành 16  112(cm2 ) Bài (2điểm): ình bình hành ABCD có độ dài cạch AB a, độ dài cạnh BC b A a B b D C Công thức tính chu vi P = (a + b) x hình bình hành là: (a b c ng đơn vị đo) p dụng công thức tr n để tính chu vi hình bình hành, biết: a) a= 8cm; b= 3cm ; b) a= 10dm; b= 5dm Bài (2điểm): Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 40dm, chiều cao 25dm Tính diện tích mảnh đất Bài (2 điểm): ình chữ nhật ABCD có diện tích 50cm2 hành M ình bình Q có diện tích diện tích hình chữ nhật ABCD có độ dài đáy 1dm Tính chiều cao hình bình hành M Q PHI U HỎI Ý KI N GIÁO VIÊN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Kính gửi: Các thầy giáo (cơ giáo) dạy mơn Tốn trường T Trưng hị Trường TH Tiều Châu A Để tìm hiểu thực trạng việc tổ chức dạy học tích hợp mơn Tốn lớp nhà trường TH nay, ý kiến việc thực DHTH đề tài luận văn tơi có đề xuất số câu hỏi dành cho thầy cô Mong thầy cô cho ý kiến xác thực nhất! Thông tin cá nhân: Họ tên: Thâm niên giảng dạy: Hệ thống câu hỏi: Câu 1: Thầy cô cho biết hiểu biết dạy học tích hợp? Câu 2: Thầy (cô) tổ chức hoạt động DHTH chủ đề chương trình mơn Tốn lớp chưa? (nếu có nói rõ chủ đề thầy cô áp dụng) Câu 3: Theo thầy (cơ) việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp giúp học sinh phát triển khả gì? Câu 4: Theo thầy (cơ), dạy học tích hợp có ưu điểm bật so với phương pháp dạy học khác? Câu 5: Việc dạy học tích hợp mơn Tốn cho học sinh có phù hợp không? Câu 6: Theo thầy cô, thiết kế chủ đề tích hợp cho HS lớp cần thực theo thứ tự nào? Các hoạt động Biên soạn giáo án tích hợp Thực dạy Kiểm tra, đánh giá ác định dạy tích hợp Tơi xin chân thành cảm ơn! Thứ tự thực B() GIAO DVC VA DAO TA.O TRUONG DHSP HA N()I C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA VI�T NAM Di}c l�p - Tl,f - H�nh phuc BIENBA.N HQP H(>I DONG CHAM LU�N VAN TH�C Ten dS tai luan van: Si TJ ctuec ho(lt tl{)ng d(ly h(JC tick hop miin todn IO'p Chuyen nganh.Giao due hoc (tiSu hoc), ma sf>: 14 01 01, khoa: 2016 - 2018 Ngiroi thuc hien: Le Thi Thanh Hoai Bao v� 10/11/2018 theo Quyet dinh l?p H9i d6ng ch�m luan van thac SI sf>: 1901/QD-DHSPHN2 30/10/2018 cua Hieu tnrong Truong DHSPHN2; T�i Hi}i d6ng ch§m lu�n van thac si Truong f)HSP Ha Ni}i I THANH VIEN CUA H(>I DONG PGS.TS Trfin KiSu - Chu tich TS Pham Thi Dieu Thuy - Thu ki TS Tr§.n Luan - Phan bien TS Hoang Mai Le - Phan bien TS Tr§.n Minh Tiree - Uy vien II D�I BIEU DT/ BAO V:E; LU�N VAN: III CHU'ONG TRINH LAM VI:E;C = -= Ji;.;l {_ .m./.4.tft ;·41··1f0< aff lii,,:4 J1� :z�4 S tJi:.JO.'f�Jcifo.�t��· ::;.: -;;p·/{4fj;;!!i1:_· ·;;,· 1;, l Tac gia lu?n van bao cao kSt qua NCKH ( ghi tom tdt) :-:: € : ::ww.�e- '.i.t.;j,· ., • �••• U
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4 , Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn