Facebook marketing vinalink 1

57 64 0
  • Loading ...
1/57 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:06

Xin chào người! /Nguyen.phamphuoc about me NGUYEN PHAM - Will lì số Ngun tắc • Cùng học, làm, trao đổi • Áp dụng trực tiếp lớp với case người • Tơn trọng người xung quanh • Mỗi người phải có nick Facebook Shop nhỏ chuyên bán mỹ phẩm, 200k/ sản phẩm Đầu tư triệu cho Facebook tháng đem doanh số ~ 50 triệu nơi bám game console lấu đời Tp HCM Trong tháng chạy Facebook tỉ lệ bán game cao gấp đơi năm ngối, 90% khách hỏi đặt game đến từ Facebook Tổng quan Social Media Social Media gì? Xem xét khía cạnh truyền thơng • Owned Media • Paid Media • Social Media Khái niệm SMM • SN: Social Network • SM : Social Media Làm để hiểu khách hàng mình: Kiến thức, trải nghiệm Nguồn cơng ty: Số liệu năm trước, lực lượng bán hàng… Nguồn Thứ cấp: Sách báo (chuyên ngành), Internet ngồi nước Gợi ý: Google Trends Từ cơng ty lớn/ đối thủ Khảo sát khách hàng … Hành vi ngày Google Bing Yahoo Facebook FORUM G+ Twitter Pinterest SlideShare Linkhay Blog Checkin Nói thêm e-commerce Hiểu doanh nghiệp • Chúng ta ai, đâu gặp phải vấn đề gì? • Chúng ta muốn đâu? Doanh nghiệp muốn “social” • Với sức/ nguồn lực bao xa? • Để đến đích phải làm gì? Đặt Mục tiêu - Lượt views sản phẩm/ post bán hàng - Comment, inbox hỏi sản phẩm, gọi điện thoại đặt hàng - Clicks vào link/ views - Mua hàng/ add to cart/ visits từ FB (hoặc Download, resgister ) Hướng Xác định cách kiếm tiền bạn vị trí Facebook q trình Ví dụ: Sale trực tiếp fanpage lơi kéo đến Shop dẫn dụ website lấy thông tin khách hàng để NVKD chốt Sale… Cho họ lý mua hàng/ kết nối với bạn Từng bước/ giai đoạn Ví dụ Tham khảo Mơ hình Inbound Marketing THANK YOU, AND I ♥ YOU! willypham88@gmail.com Will.li.88 ... 26,000,000 Đến 20/ 01/ 2 015 , Facebook sở hữu > 28,000,000 Người dùng Việt Nam Trong đó: 45.9% 60.0% 40.0% 27.3% 18 .5% 8.3% 20.0% 0.0% 13 -17 18 -24 25 - 34 35+ Về mobile: 8,600,000 19 ,200,000 (74%)... • • • Facebook app center Facebook pages Facebook Profile/ Groups - Bán hàng fanpage: comment, inbox, số điện thoại… - Dẫn website bán hàng - Dẫn đến Shop/ cửa hàng/ hệ thống phân phối FACEBOOK. .. Pro Tip: Establish measurement solutions specifically against the marketing objectives during campaign planning 1/ Với Brand Facebook Công cụ truyền thơng Truyền thơng trả phí Truyền thơng viral
- Xem thêm -

Xem thêm: Facebook marketing vinalink 1 , Facebook marketing vinalink 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn