Facebook marketing vinalink 1

133 60 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:06

Xin chào người! /Nguyen.phamphuoc about me Will lì NGUYEN PHAM - số Nguyên tắc Cùng học, làm, trao đổi Áp dụng trực tiếp lớp với case người Tôn trọng người xung quanh Mỗi người phải có nick Facebook Chuẩn bị - Hiểu Khách hàng thị trường - Hiểu doanh nghiệp Hiểu sản phẩm - Hiểu Kênh truyền thông thực - Hiểu muốn làm Đặt mục tiêu : - Mục tiêu cuối cần đạt (bằng số) - Giới hạn bao lâu, nguồn lực (tiền, người…) - Để đạt mục tiêu cần đạt mục tiêu nhỏ khác? Hướng để đạt mục tiêu - Từng bước/ giai đoạn đạt mục tiêu Cách Thực hiện, quản lý, đo lường tối ưu Chuẩn bị Hiểu khách hàng Về khách hàng Họ ai? Họ làm gì? Họ thường xuất đâu? Họ quan tâm điều gì? Điều tạo nên lòng tin họ? Khi họ cần dùng sản phẩm? Tại họ phải mua hàng (hay phải giải chuyện cho họ)? Rào cản họ đến với Xu hướng tới Làm để hiểu khách hàng mình: Kiến thức, trải nghiệm Nguồn công ty: Số liệu năm trước, lực lượng bán hàng… Nguồn Thứ cấp: Sách báo (chuyên ngành), Internet ngồi nước Gợi ý: Google Trends Từ cơng ty lớn/ đối thủ Khảo sát khách hàng … Hành vi ngày Google Bing Yahoo Facebook FORUM G+ Twitter Pinterest SlideShare Linkhay Checkin Blog ... phải có nick Facebook Shop nhỏ chuyên bán mỹ phẩm, 200k/ sản phẩm Đầu tư triệu cho Facebook tháng đem doanh số ~ 50 triệu 1 nơi bám game console lấu đời Tp HCM Trong tháng chạy Facebook tỉ lệ... HCM Trong tháng chạy Facebook tỉ lệ bán game cao gấp đơi năm ngối, 90% khách hỏi đặt game đến từ Facebook Tổng quan Social Media Social Media gì? Xem xét khía cạnh truyền thông Owned Media Paid
- Xem thêm -

Xem thêm: Facebook marketing vinalink 1 , Facebook marketing vinalink 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn