Đánh giá kiểm soát kế hoạch kinh doanh ngày 5 vietnam business matching

29 68 0
  • Loading ...
1/29 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:54

Dự Án Hỗ Trợ Startup và SME Kế Hoạch Kinh Doanh Tham gia vào nhóm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh Facebook www.facebook.com/groups/businessplancontest Đặt câu hỏi nhận hỗ trợ trực tiếp về các thắc mắc riêng của mình từ các chuyên gia Đào tạo live stream nhóm Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo trực tiếp offline của nhóm Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch kinh doanh , tài liệu chuyên ngành Video bài giảng Ngân hàng các kế hoạch kinh doanh mẫu Giao lưu kết nối các bạn kinh doanh cùng ngành cả nước Các vấn đề khác Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining             Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining           Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining   Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining     Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining     Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining       Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining      Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining       Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining       Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining        Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining        Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining       Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining          Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining         Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining  Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Dự án quay phim bài giảng miễn phí Dự án quay phim bài giảng kế hoạch kinh doanh và kỹ tuyển dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai Mục tiêu quay 45 giờ kế hoạch kinh doanh và giờ kỹ tuyển dụng và post lên Youtbe miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp tự học và tự đào tạo phát triển Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Dự án quay phim bài giảng miễn phí Bài giảng bao gồm Bộ video bài giảng chiếu giảng viên và slide song song với quá trình giảng Bộ câu hỏi trắc nghiệm Slide bài giảng Một số bài đọc, bài tập kèm theo Xem video tại www.youtube.com/user/vimtraining Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Dự án quay phim bài giảng miễn phí Chúng cần cộng đồng đóng góp 15 triệu / h đào tạo online kinh phí triển khai Chúng cần 255 triệu cho 17 buổi đào tạo h / buổi kinh phí quay phim Hiện tại chúng đã huy động được 75 triệu từ cộng đồng Rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cộng đồng Cám ơn các bạn Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Dự án quay phim bài giảng miễn phí Hiện tại chúng cần kinh phí để đầu tư sở hạ tầng cụ thể 01- máy tính Dell Workstation trị giá 40 triệu 02- máy quay Panasonic và chân quay 50 triệu 03- màn hình LG 65 Inches trị giá 35 triệu Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining Dự án quay phim bài giảng miễn phí Thông tin liên hệ tài trợ Ths Vũ Tuấn Anh Email anh.vu@businessmatching.vn Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining ... bài giảng kế hoạch kinh doanh và kỹ tuyển dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai Mục tiêu quay 45 giờ kế hoạch kinh doanh và giờ... cần kinh phí để đầu tư sở hạ tầng cụ thể 0 1- máy tính Dell Workstation trị giá 40 triệu 0 2- máy quay Panasonic và chân quay 50 triệu 0 3- màn hình LG 65 Inches trị giá 35 triệu... đóng góp 15 triệu / h đào tạo online kinh phí triển khai Chúng cần 255 triệu cho 17 buổi đào tạo h / buổi kinh phí quay phim Hiện tại chúng đã huy động được 75 triệu từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kiểm soát kế hoạch kinh doanh ngày 5 vietnam business matching, Đánh giá kiểm soát kế hoạch kinh doanh ngày 5 vietnam business matching

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn