Bạn phải có khuyết danh

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:36

Ngày 25 tháng năm 2014 Bạn Phải - Khuyết Danh Bạn Phải Tác giả: Khuyết Danh Thể loại: Nghệ Thuật Sống B ạn phải sức mạnh để chiến thắng, đơi bạn phải can đảm để từ bỏ Bạn phải sức mạnh để chắn, đơi bạn phải cam đảm để nghi ngờ Bạn phải sức mạnh để cảm thấy nỗi đau người khác, bạn phải cam đảm để cảm thấy nỗi đau bạn Bạn phải sức mạnh để giấu nỗi buồn mình, đơi bạn phải can đảm để khơng cần giấu giếm Bạn phải sức mạnh để đứng mình, đơi bạn phải can đảm để dựa vào người khác Bạn phải sức mạnh để tồn tại, bạn phải can đảm để sống http://motsach.info/web/motsach/story.php?story=ban_phai_co_367 khuyet_danh 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn phải có khuyết danh , Bạn phải có khuyết danh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn