Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

16 114 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:35

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG GV DẠY: Nguyễn Việt HùngTHẦY CÔ Q MƠN : TỐN LỚP : 5A VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP! Ngày dạy: 23/01/2019 KHỞI ĐỘNG Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện nhau; Có đỉnh 12 cạnh Có kích thước chiều dài, chiều rộng chiều cao Hình lập phương Tốn Hình lập phương có mặt, đỉnh, 12 cạnh, mặt hình vng Hình lập phương Hình hộp chữ nhật Hãy nêu giống khác hình hộp chữ nhật hình lập phương ? (THẢO LUẬN NHĨM) Giống nhau: Đều có mặt, đỉnh, 12 cạnh Khác nhau: - Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật có kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao -Hình lập phương có mặt hình vng có kích thước Bài 1: Viết số thích hợp vào trống: Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số cạnh Số đỉnh Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật 12 Hình lập phương 12 Bài 2: A B D C M N Q P a Hãy cạnh hình hộp chữ nhật ( hình ) Bài 2: Bài giải: a) Các cạnh hình hộp chữ nhật là: A D B C N M Q P AB = MN = QP = DC AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN Bài 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương ? 11cm 8cm 12cm 8cm 5cm 4cm 8cm 6cm 10cm 6cm 8cm A B A Là hình hộp chữ nhật C Là hình lập phương C Ơ CỬA KÌ DIỆU Khoảng cách haihình mặt đáy hình chữ Hình Mặt hộp chữ mặt nhật, củalập hình phương hộplà chữhộp nhật gọinhật là?gì?gọi ? Sáu mặt hình lập phương hình này.đỉnh T T C H H Ì I N Á Ề U C A O O M Ặ T Đ Á Á Y H V U Ô N N G HÀNG DỌC M 02 03 04 01 00 05 Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật Các mặt đối diện Có đỉnh 12 cạnh Có kích thước chiều dài, chiều rộng chiều cao Hình lập phương Hình lập phương có mặt, đỉnh, 12 cạnh, mặt hình vng Tạm biệt thầy cô giáo! ... 8cm 5cm 4cm 8cm 6cm 10cm 6cm 8cm A B A Là hình hộp chữ nhật C Là hình lập phương C Ơ CỬA KÌ DIỆU Khoảng cách haihình mặt đáy hình chữ Hình Mặt hộp chữ mặt nhật, củalập hình phương hộplà chữ có hộp. .. hộp chữ nhật ( hình ) Bài 2: Bài giải: a) Các cạnh hình hộp chữ nhật là: A D B C N M Q P AB = MN = QP = DC AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN Bài 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình... cạnh, mặt hình vng Hình lập phương Hình hộp chữ nhật Hãy nêu giống khác hình hộp chữ nhật hình lập phương ? (THẢO LUẬN NHĨM) Giống nhau: Đều có mặt, đỉnh, 12 cạnh Khác nhau: - Hình hộp chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5, Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn