SKKN quản lý mầm non một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 2019

23 217 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:56

Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thấm mỹ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ấn của trẻ 1. Trẻ không thể tiếp thu các kiến thức một cách bài bản, có hệ thống như trẻ ở Phổ thông. Vì thế cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.Trẻ lứa tuổi mầm non việc học của trẻ được thông qua hình thức “học mà chơi, chơi mà học” trẻ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi, khám phá của trẻ diễn ra thông qua nhiều hoạt động trong đó hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Vui chơi không chỉ là hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giãn mà còn giúp trẻ cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng. Tất cả trò chơi đều có tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ 2. Ớ mỗi giai đoạn phát triển của trẻ đều có những đặc điểm tâm lý khác nhau cha mẹ và cô giáo cần hiểu rõ được đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ để có những phương pháp giáo dục phù hợp để định hướng và giúp trẻ phát triển đúng theo từng giai đoạn.Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thích khám phá những điều mới lạ và hay tò mò. Trong giai đoạn này trẻ rất muốn khám phá thế giới xung quanh, tò mò và liên tục thắc mắc đặt nhiều câu hỏi với cha mẹ, với cô giáo. Trẻ giao tiếp và thích bắt trước tập làm người lớn, trẻ thích được tự lập. Vì vậy việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là vô cùng quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ.Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động nói chung là việc làm đã được cán bộ, giáo viên các trường mầm non thực hiện từ lâu, nhưng trên thực tế tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Vĩnh lộc nhìn chung việc tạo môi trường mới chỉ mang tính hình thức để trang trí theo đúng chủ đề đang thực hiện và việc xây dựng đó chưa xuất phát từ trẻ, chưa kích thích tính tò mò, khám phá của trẻ, khi học và chơi trẻ đang còn rất thụ động; phụ huynh cũng như các lực lượng xã hội còn chưa quan tâm, chưa nhận thức được tầm quan trọng của môi trường giáo dục đối với sự phát triển của trẻ. Trong những năm qua, việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được các cấp quản lý từ trung ương, địa phương từng bước quan tâm đặc biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong năm học 2016 2017. Đặc biệt trong năm học 20172018 Sở GDĐT đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”; thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Sở GDĐT, Năm học 20182019 Phòng GDĐT Vĩnh Lộc đã xây dựng kế hoạch với nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. 1 MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài: Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thấm mỹ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, hình thành yếu tố nhân cách, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ấn trẻ [1] Trẻ tiếp thu kiến thức cách bản, có hệ thống trẻ Phổ thơng Vì cần tạo cho trẻ mơi trường để trẻ hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên Trẻ lứa tuổi mầm non việc học trẻ thơng qua hình thức “học mà chơi, chơi mà học” trẻ có mong muốn tự nhiên cảm nhận khám phá cách tích cực giới Quá trình học hỏi, khám phá trẻ diễn thơng qua nhiều hoạt động hoạt động vui chơi có ý nghĩa quan trọng Vui chơi không hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giãn mà giúp trẻ cảm nhận khám phá giới xung quanh cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng Tất trò chơi có tiềm hỗ trợ cho việc học trẻ [2] Ớ giai đoạn phát triển trẻ có đặc điểm tâm khác cha mẹ cô giáo cần hiểu rõ đặc điểm phát triển tâm trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp để định hướng giúp trẻ phát triển theo giai đoạn.Trẻ độ tuổi mẫu giáo thích khám phá điều lạ hay tò mò Trong giai đoạn trẻ muốn khám phá giới xung quanh, tò mò liên tục thắc mắc đặt nhiều câu hỏi với cha mẹ, với giáo Trẻ giao tiếp thích bắt trước tập làm người lớn, trẻ thích tự lập Vì việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâmquan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động nói chung việc làm cán bộ, giáo viên trường mầm non thực từ lâu, thực tế trường mầm non địa bàn huyện Vĩnh lộc nhìn chung việc tạo mơi trường mang tính hình thức để trang trí theo chủ đề thực việc xây dựng chưa xuất phát từ trẻ, chưa kích thích tính tò mò, khám phá trẻ, học chơi trẻ thụ động; phụ huynh lực lượng xã hội chưa quan tâm, chưa nhận thức tầm quan trọng môi trường giáo dục phát triển trẻ Trong năm qua, việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp quản từ trung ương, địa phương bước quan tâm đặc biệt Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Hướng dẫn thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016 - 2017 Đặc biệt năm học 20172018 Sở GD&ĐT có kế hoạch đạo tổ chức thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non”; thực kế hoạch đạo Sở GD&ĐT, Năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch với nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Đứng trước nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2018 – 2019 thực tế trường mầm non huyện, để thực tốt nhiệm vụ kế hoạch thực có chất lượng có hiệu kế hoạch đề nhằm thực tốt nội dung “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, nội dung quan trọng hàng đầu mà kế hoạch thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 đề nói chung, nhiệm vụ cụ thể năm học 2018-2019 nói riêng nhiệm vụ quan trọng thực cần thiết để trẻ “chơi mà học, học chơi” đồng thời thực đáp ứng việc đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo mà Nghị số 29-NQ/TƯ Ban chấp hành trung ương khoá XI đề Trước tình hình đó, người tham mưu đạo chuyên môn bậc học, năm học 2019-2020 tơi tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp để đạo trường mầm non thực đảm bảo đầy đủ tiêu chí nội dungXây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, mạnh dạn nghiên cứu đưa “Một số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non địa bàn huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh hóa” 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nhằm nâng cao lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ sư phạm cho đội ngũ cán quản giáo viên mầm non - Giúp cán quản lý, giáo viên trường mầm non xây dựng mơi trường giáo dục mang tính “mở” để tạo hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, học tập qua chơi nhiều cách khác phù hợp với nhu cầu, hứng thú khả trẻ giúp trẻ phát triển tồn diện; - Phát huy tính sáng tạo, kiên trì, tính kh l giáo viên trẻ - Huy động nguồn lực từ phụ huynh xã hội tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non góp phần thực có hiệu chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non địa bàn huyện Vĩnh Lộc 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở luận để chọn đề tài tiến hành biện pháp; - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin để lấy số liệu thống kê tình hình thực tế trước sau áp dụng biện pháp; - Phương pháp quan sát: + Quan sát thực tiễn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non; + Quan sát trình tham gia xây dựng mơi trường giáo dục hoạt động giáo viên học sinh - Phương pháp đàm thoại: + Đàm thoại trực tiếp với cán quản giáo viên trường mầm non; + Giảng giải qua buổi tập huấn, chuyên đề - Phương pháp thực hành: + Thực hành thí điểm số nhóm lớp số trường trọng điểm; + Thực hành qua triển khai chuyên đề qua việc tổ chức thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” - Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Để thu thập kết thực 1.5 Những điểm sáng kiến: - Chỉ cần thiết ứng với nhiệm vụ năm học 2018-2019 để thực nghiên cứu đề tài phần chọn đề tài - Đưa vào sở luận gắn liền với nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo Công văn số 246/PGD&ĐT-GDMN việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2018-2019, bậc học mầm non, ngày 30 tháng năm 2017 - Thay đổi số liệu khảo sát năm học 2018-2019 - Thay giải pháp “2.3.2 Tham mưu Phòng GD&ĐT quan tâm đến cơng tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên; đạo điểm Cuộc thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” để nâng cao chất lượng” giải pháp riêng biệt 2.3.2 2.3.3 số biện pháp thực giải pháp NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 2.1 Cơ sở luận: Xây dựng môi trường giáo dục trường mầm nonquan trọng cần thiết Để đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với chủ đề u cầu người đạo chun mơn chung bậc học, cán quản nhà trường, đội ngũ giáo viên phảỉ xác định rõ mục đích, vai trò, nắm vững ngun tắc, quy trình, nội dung xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non Môi trường yếu tố góp phần tích cực hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tồn diện trẻ Trong lớp học khơng thể thiếu mảng trang trí, góc chơi trẻ, để lớp học thêm lôi trẻ giáo viên cần tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sinh động, đồ dùng đa dạng bắt mắt Mơi trường có khơng gian, cách xếp phù hợp, thuận tiện, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa địa phương; thay đổi để tạo hấp dẫn lạ trẻ [3] Căn vào tài liệu hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non từ 3-36 tháng tuổi, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5- tuổi nhà xuất giáo dục Việt Nam: Tổ chức môi trường giáo dục hoạt động trẻ trường, nhóm, lớp có vai trò quan trọng phát triển thể chất, ngơn ngữ, trí tuệ, tình cảm – xã hội, khả thẩm mỹ, sáng tạo trẻxây dựng, bố trí tổ chức mơi trường cho trẻ chơi hoạt động cần đảm bảo nguyên tắc cho trẻ “ Chơi mà học ” “ Học chơi”[4] Thực tài liệu bồi dưỡng hè hàng năm, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản giáo viên mầm non năm học 2015-2016, 2016-2017 Bộ Giáo dục đào tạo: Môi trường giáo dục trường, nhóm, lớp mầm non có vai trò quan trọng phát triển năm lĩnh vực giáo dục trẻ, xây dựng môi trường phải ý số điểm sau [5]: - Khi xây dựng tổ chức cho trẻ hoạt động môi trường giáo dục giáo viên phải xác định mục đích loại hoạt động, mối loại tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi…để giúp trẻ tích cực khai thác, tìm tòi nghĩ nhiều cách chơi, đáp ứng việc cung cấp củng cố kiến thức, kỹ cho trẻ - Giáo viên phải lên kế hoạch sử dụng loại đồ dùng, đồ chơi vào bước mở chủ đề, khám phá chủ đề kết thúc chủ đề Xác định rõ loại đồ chơi để đưa vào hoạt động: Hoạt động học, hoạt động chơi góc, ngồi trời - Giáo viên phải biết lồng ghép hoạt động cách linh hoạt để kích thích trẻ tích cực tìm chức sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động… Thực Nghị số 29-NQ/TƯ Ban chấp hành trung ương khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nghị quyết, thị Đảng, Chính phủ Bộ; thực công văn số 246/PGD&ĐT-GDMN việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2018-2019, bậc học mầm non, ngày 30 tháng năm 2017 có đặt nhiệm vụ: Đẩy mạnh thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020: tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục, đổi việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao lực đội ngũ việc tổ chức hoạt động giáo dục; tăng cường hội thực hành, trải nghiệm, phát triển tồn diện cho trẻ; hồn thiện, nhân rộng mơ hình điểm thực chuyên đề., - Thực có hiệu vận động, phong trào thi đua Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/05/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” đưa nội dung vận động “ Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” phong tào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” Chính mà việc đạo, tổ chức thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non cần thiết Góp phần nâng cao chất lượng tồn diện cơng tác chăm sóc - ni dưỡng - giáo dục trẻ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 2.2.1 Đặc điểm tình hình chung: Huyện Vĩnh Lộc thuộc vùng trung du nằm phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có tổng diện tích tự nhiên 157,4 số vng Những năm gần đây, Đảng bộ, quyền nhân dân huyện không ngừng cố gắng, nỗ lực nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục cá bậc học nói chung, đặc biệt Bậc học mầm non nói riêng Cụ thể: - Số trẻ nhóm, lớp trường mầm non: Năm học 2018-2019 Số trường Nhà trẻ Mẫu giáo Số nhóm trẻ Số cháu Số lớp Số cháu 93 1328/4648 = 35% 166 4452/4452 = 100% 16 - Cơ vật chất – Trang thiết bị trường học: Với mục tiêu, phương châm ý chí tâm cấp lãnh đạo lấy hiệu “ Tất đầu tư cho giáo dụcxây dựng sở vật chất trường, lớp khang trang sạch, đẹp để tạo điều kiện cho em học tập tốt Đảng nhân dân huyện đóng góp nhiều cơng sức, tiền để xây dựng, tu sửa trường lớp Hiện số trường có hệ thống phòng học đủ diện tích theo yêu cầu chuẩn ấm mùa đông, mát mùa hè, nhiều trường học quy hoạch xây dựng chuẩn bị xây dựng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy học, tổ chức hoạt động khác cho trẻ Phong trào kiên cố hoá trường học phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu thiết thực số trường chuẩn bị đề nghị thẩm định đạt chuẩn quốc gia trường cận chuẩn ngày tăng lên Trường đạt chuẩn quốc gia Trườn g cận chuẩn Trường có đồ chơi ngồi trời Trường có bếp chiều Tổng số phòng học Phòng kiên cố 16 16 259 150 Phòng cấp Phòng XD Bàn ghế quy cách Trường đánh giá 48 61 2580 -Trình độ, lực đội ngũ cán quản giáo viên- nhân viên: Danh mục Tổng số Quản GV+NV Tổng số Tỷ lệ % Trình độ CM Năng lực nghiệp vụ, kỹ sư phạm TC Xuất sắc Khá TB Yếu GV giỏi huyện 46 25 17 0 46 315 361 92,3% 30 30 7,7% 84 109 27,9% 201 218 55,8% 64 68 17,3% 0 0% 90 90 23% 4 1,02% 212 258 66% ĐH CĐ 46 345 391 GV giỏi tỉnh Đảng viên Bản thân điều động từ giáo viên lên làm chuyên viên phụ trách chuyên môn Bậc học mầm non huyện Vĩnh Lộc, kinh nghiệm quản nên có nhiều khó khăn q trình thực đề tài Tuy nhiên với sức trẻ lòng nhiệt huyết, trách nhiệm cao thân công việc mong mỏi góp phần vào nghiệp phát triển giáo dục chung ngành giáo dục huyện nhà nói chung, Bậc học mầm non nói riêng, thơi tơi ln nỗ lực để hồn thành tốt nhiệm vụ Tiếp tục thực đề tài từ đầu năm học 20182019 khảo sát thực tế trường mầm non huyện thấy thuận lợi, khó khăn sau: 2.2.2 Thuận lợi, khó khăn: * Thuận lợi: Được quan tâm đạo sát sao, giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo từ Sở Giáo dục Đào Tạo Thanh Hoá đến Huyện Uỷ, UBND – HĐND huyện Vĩnh Lộc, Đảng uỷ, UBND – HĐND xã, thị trấn, lãnh đạo phòng GD & ĐT Thực tốt Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, văn bản, Đề án phát triển GDMN từ Trung ương đến địa phương, năm qua phong trào giáo dục mầm non huyện Vĩnh Lộc đạt thành tích đáng kích lệ làm cho ngành học thay đổi vượt bậc số lượng chất lượng Nhiều trường có phòng học rộng, có hiên trước, hiên sau, có nhà kho, nhà vệ sinh đạt tiêu chuấn Nhiều lớp đầu tư, trang bị sở vật chất kiên cố, trang thiết bị đầy đủ theo thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng năm 2015 việc ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đảm bảo việc học tập sinh hoạt trẻ 92,3% đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo chuyên môn chuẩn, đa phần đội ngũ trẻ tuổi, nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, tích cực tham gia học tập qua lớp đào tạo, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực nghiệp vụ hào hứng tham gia vào phong trào, hoạt động ngành phát động, ln đồn kết, nhằm xây dựng, phát huy truyền thống tốt đẹp ngành học, nên thu hút quan tâm, gây lòng tin cho cấp uỷ đảng, quyền, nhân dân địa phương đặc biệt bậc phụ huynh có con, em độ tuổi tín nhiệm phấn khởi đưa con, em đến trường học Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ toàn huyện đạt 35%, đảm bảo tỷ lệ huy động chung toàn tỉnh Trẻ mẫu giáo huy động đạt 100% lớp độ tuổi học chương trình độ tuổi, đa số trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, học chuyên cần, có nề nếp Bản thân trẻ động, sáng tạo, ham học hỏi, thơng thạo cơng nghệ thơng tin, có khiếu thẩm mỹ, lãnh đạo Phòng GD&ĐT tạo điều kiện cho tham quan, học hỏi đơn vị bạn * Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi số bất cập khó khăn sau: Còn số trường điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, môi trường hoạt động giáo dục phục vụ cho việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ chưa đáp ứng yêu cầu có nơi khơng đảm bảo an tồn thân thể cho cháu Công tác quản đạo lực nghiệp vụ số cán quản lý, giáo viên nhiều hạn chế, trình độ chuyên môn không đồng đều; quản lý, giáo viên dạy tuổi cao nhiều nên khó tiếp cận đáp ứng yêu cầu quản việc thực ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non Chưa thực đổi phương pháp dạy học áp dụng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhiều hạn chế Những kinh nghiệm cụ thể, khuôn mẫu sáng tạo xây dựng môi trương giáo dục cán quản giáo viên hạn chế Phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc đưa trẻ đến trường mầm non học xây dựng môi trương giáo dục cho trẻ hoạt động tư tưởng khốn trắng cho nhà trường mầm non Một số cán địa phương chưa nhận thức đúng, sâu sắc vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng bậc học mầm non, nên chưa thật quan tâm, phát huy hết nội lực, khả trách nhiệm để chăm lo cho phát triển toàn diện GDMN mức Các mảng trang trí theo chủ đề, đẹp dán chết tường, chủ yếu trọng khu vực lớp; khu vực hiên trước, hiên sau, phòng vệ sinh chưa quan tâm Tất bàn tay thực chưa có tham gia trẻ Tuy đầu tư, trang bị tương đối đồ dùng trang thiết bị dạy học chủ yếu đồ dùng, đồ chơi mua sẵn, sản xuất hàng loạt, chất liệu chủ yếu nhựa chưa có nguyên liệu thiên nhiên, chưa đáp ứng nhu cầu khám phá, sáng tạo trẻ, mà trẻ ln thích mới, lạ, đẹp, hấp dẫn 2.2.3 Kết thực trạng: Đầu năm học xây dựng kế hoạch tham mưu với lãnh đạo phòng Quyết định, thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng việc thực chuyên đề Kết số trường, giáo viên số trẻ đánh giá, xếp loại theo nội dung tiêu chí đạt sau ( kết đầu năm học học 2018-2019) * Đối với nhà trường: 16 trường theo thang điểm 100 điểm Tổng số trường mầm non 16 Chất lượng XDKH đạo 20đ Chất lượng Bồi dưỡng CBGV 20 đ Đầu tư CSVCTTbị, đồ dùng, đc 20 đ Số trường đạt Tỷ lệ % XD khuôn viên trong, nhà trường xanh, sạch, đẹp 20 đ XD MQH, môi trường xã hội tốt nhà trường 20 đ Xếp loại chung T K TB Y 5 10 10 10 56 62,5 56 62,5 62,5 25 31,25 31,25 12,5 * Đối với giáo viên xây dựng mơi trường nhóm, lớp: T.số giáo viên/ nhóm, lớp XD mơi trường GD: Vật chất xã hội 20 đ 259 Tỷ lệ 196 75,7 Nội dung, hình thức xây dựng mơi trường GD 30 đ 196 75,7 Phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động 20đ 202 78 Công tác tuyên truyền, sưu tầm vật liệu phế thải… làm đồ dùng, đồ chơi 10 đ 198 76,4 Nắm vững Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, lực nghiệp vụ Xếp loại chung T K 48 18,5 105 40,5 TB Y 20 đ 196 75,7 85 21 32,8 8,1 * Đối với cháu: tổng số 5780 ( nhà trẻ 1328; MG 4452 ) Tiêu chí Nề nếp chào hỏi, nói năng, đứng thể thái độ, kỹ giao tiếp tình cảm, ứng xử NT 730 55% MG 2784 62,5% Tiêu chí Trẻ hứng thú, tích cực, biểu khả tự lực, sáng tạo tham gia hoạt động , trải nghiệm NT MG 672 2669 50,7% 60% Tiêu chí Trẻ hiểu nội dung, có kiến thức, hình thành phát triển kỹ chơi NT 715 53,8% MG 3072 69% Tiêu chí Trẻ thực quy tắc, cách chơi, luật chơi loại trò chơi, biết phối hợp với bạn chơi NT 800 60,3% MG 3072 69% * Kết luận: Qua khảo sát thực trạng thấy chất lượng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua năm thực chuyên đề trường mầm non huyện nói chung nhiều hạn chế Tất hạn chế từ kết ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục việc hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ Vì cần phải khắc phục, qua tình hình nghiên cứu cụ thể thực trạng, thân chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục nghiên cứu tìm biện pháp quản lý, đạo thích hợp, phù hợp với thực tiễn nhà trường, giáo viên, trẻ thời gian tới, để đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi chương trình giáo dục mầm non 2.3 Các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện: 2.3.1 Chỉ đạo trường mầm non xây dựng kế hoạch thực “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đảm bảo nội dung môi trường giáo dục Có thể nói việc xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non thực cần thiết quan trọng Nó ví người giáo viên thứ hai công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ, thơng qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển tồn diện Một mơi trường sẽ, an toàn, phù hợp với tâm trẻ có bố trí khu vực chơi học lớp trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn khơng phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Mơi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện cô với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh tạo hội cho trẻ chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước trẻ với cô, với bạn bè, nhờ mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng nên hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo bạn bè Trong buổi tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhấn mạnh rõ môi trường giáo dục gồm: Mơi trường lớp, mơi trường ngồi lớp mơi trường xã hội Từ tơi xây dựng kế hoạch “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạo trường mầm non lập kế hoạch phải trọng đến nội dung sau: * Môi trường lớp: Sắp xếp không gian hợp lí: Gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ để đảm bảo mặt tâm cho trẻ tới trường lớp; có phân chia góc rõ rệt, phù hợp; thiết kế góc chơi phù hợp diện tích lớp, độ tuổi Đảm bảo cho trẻ di chuyển dễ dàng góc mà khơng va chạm vào vấp ngã hay va chạm vào đồ vật Trang trí: Vừa tầm mắt trẻ (khơng q cao q thấp); hình ảnh rõ ràng, cụ thể, khơng q nhiều hình ảnh Quan tâm đến môi trường chữ viết Dùng chữ in thường chữ viết thường Góc mở: Có sản phẩm cô trẻ, phong phú thể loại vẽ, nặn, xé dán, cắt dán, có sản phẩm phụ huynh… Màu sắc: Tranh ảnh, màu sắc hài hòa, sinh động, ngộ nghĩnh, khơng q rực rỡ, lòe loẹt Các góc chơi: Trong lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ nên cần đảm bảo đủ số lượng góc cho trẻ chơi; tùy theo khơng gian, diện tích lớp bố trí góc chơi ngồi lớp; góc hoạt động trì thường xun; bố trí góc linh hoạt để xếp lại; bố trí xếp hoạt động tương đồng gần (hoạt động tĩnh xa hoạt động động); bố trí góc di chuyển đảm bảo an tồn cho trẻ; có đủ đồ chơi phương tiện đặc trưng góc Đồ dùng, đồ chơi góc: Phong phú thể loại: Tự làm, mua sẵn, cây, hột, hạt, len, vải vụn…để khuyến khích trẻ trải nghiệm Nên có đồ dùng hồn thiện chưa hoàn thiện để trẻ chơi Đồ dùng, đồ chơi góc phải xếp gọn gàng, khoa học, dễ lấy, tiện cho trẻ sử dụng; mang sắc thái vùng, miền, nguyên vật liệu địa phương (đưa sản phẩm địa phương vào); mang tính mở bổ sung theo giai đoạn Xây dựng góc mở ngồi nhóm, lớp: nhóm, lớp, nhà trường lên kế hoạch đạo xây dựng góc : Góc phân vai, góc xây dựng, góc khám phá khoa học/ thiên nhiên, góc nghệ thuật, góc, sách…đúng với nội dung theo độ tuổi Ví dụ: Góc xây dựng phải xếp hợp hấp dẫn trẻ, có đầy đủ vật liệu xây dựng đa dạng, phong phú thể chủ đề học tập khác nhau, xếp nơi dễ lấy, dễ nhìn thấy có đủ khoảng khơng gian thích hợp cho trẻ chơi, xác định biểu tượng đặt ngang tầm mắt trẻ Có thể sử dụng tên góc, biểu tượng góc để đàm thoại với trẻ hoạt động thực góc Có đồ mạng công việc trẻ, để trẻ chơi trẻ tự tìm, lấy ký hiệu phần việc để thực Ngồi góc giáo viên chuẩn bị sẵn số nguyên, vật liệu rời bình, lọ, que, cành cây, hoa, nguyên liệu nguyên vẹn khối hộp, tranh, ảnh… cho trẻ tự làm thành sản phẩm theo ý tưởng Ví dụ: Góc tạo hình, âm nhạc trưng bày đồ dùng, đồ chơi , hình ảnh, sản phẩm hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc đặc biệt sản phẩm đẹp trẻ tự làm tranh, sản phẩm nặn, xé dán…có ghi tên trẻ ký hiệu riêng trẻ phía góc sản phẩm Có tranh ảnh, họa báo, giấy màu, khơ, bẹ ngơ, cói, đay, len sợi, bông…để trẻ tự làm đồ chơi theo ý tưởng riêng trẻ, cô trẻ làm chung sản phẩm hồn chỉnh…trong lúc đón trả trẻ giáo viên giới thiệu cho phụ huynh quan sát, nhìn thấy tên, sản phẩm nêu gương góc, phụ huynh phấn khởi, động viên tiếp tục ngoan hơn, học giỏi Góc nghệ thuật giúp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, góc âm nhạc ngồi trưng bày, xếp dụng cụ, đồ dùng âm nhạc gọn gàng, ngăn nắp, có lơ tơ rời cho trẻ chọn hình ảnh găm lên gọi tên hình ảnh Khi trẻ chơi trò chơi âm nhạc, biểu diễn văn nghệ trẻ biết chọn đồ dùng, nhạc cụ phù hợp (Một số hình ảnh góc, khu vực hoạt động nhóm lớp – Hình ảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 thuộc phụ lục SKKN này) * Mơi trường ngồi lớp: Mơi trường ngồi lớp học yếu tố góp phần tích cực hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tồn diện trẻ Quy hoạch thiết kế cho phù hợp với không gian, diện tích trường bố trí diện tích sân tập thể dục cho trẻ toàn trường khu chơi thể thao (cột bóng rổ, thang leo, sân chơi bóng đá mini ); khu vực chơi với đồ chơi trời (cầu trượt, đu quay, đu bay, bập bênh, nhà bóng ); khu vực chơi “giao thơng”; khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi ; khu vực trẻ trồng rau, trồng chăm sóc cối, vật ni; khu chơi với nhân vật cổ tích, hay gọi “vườn cổ tích”; khu “sân khấu trời”, khu trồng cỏ, trồng hoa, trồng cảnh, ăn quả, bóng mát sân trường; khu tạo sân cỏ hệ thống đường lối lại sân; độ cao hệ thống tường bao, độ rộng cổng biển trường; khu đặt bảng tuyên truyền… đảm bảo khu vực hài hòa an toàn cho trẻ Cây xanh: Ngoài lâu năm cần trồng bổ sung xanh hàng năm Bố trí, xếp mơi trường bên ngồi cần đảm bảo độ an tồn cho trẻ: Khơng trồng loại có gai, độc… Bảng biểu sân, tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ cần ghim, vít chặt chẽ (Một số hình ảnh góc, khu vực hoạt động ngồi nhóm lớp – Hình ảnh 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 thuộc phụ lục SKKN này) * Môi trường xã hội: Đây môi trường trường nhà trường, gia đình xã hội Cần quan tâm đến giao tiếp cô với cô, cô với trẻ, trẻ với trẻ, cô với phụ huynh, trẻ với người lớn; cần xây dựng môi trường giao tiếp chân tình, cởi mở; giáo viên quan tâm đến trẻ, yêu thương tôn trọng trẻ, đối xử công với trẻ; lắng nghe ý kiến trẻ, tôn trọng trẻ; giáo viên, người lớn cần gương cho trẻ học tập làm theo Vì đạo trường xây dựng môi trường sư phạm thực đoàn kết, cán bộ, giáo viên phải gương mẫu trẻ, thực gương cho trẻ học tập Đó từ cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, tác phong trẻ phải nhẹ nhàng, âu yếm, gần gũi , yêu thương trẻ mực Chỉ đạo để ban giám hiệu nhà trường chủ động phối, kết hợp chặn chẽ với đoàn thể trường 10 chi Đảng, Cơng đồn, Đồn niên, hội cha mẹ phụ huynh …phát động theo đợt, chủ đề, chủ điểm… Ví dụ: Chọn chủ điểm để phát động phong trào cho phù hợp với ngày hội trẻ “ Nói lời hay, làm việc tốt “ “ Cô bác mẫu mực” “ cô giáo mẹ hiền “… Nhờ đợt vận động trên, hành vi chưa gương mẫu cán bộ, giáo viên, nhân viên chấm dứt, không xưng hô mày tao với nhau, khơng nói to nghỉ trẻ, khơng đánh, chửi nhau, khơng nói tục, nói bậy trước mặt trẻ, không xe sân trường, không ăn mặc luộm thuộm, hở hang, giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với phụ huynh, với trẻ, với người xung quanh phong cách nhà giáo Đối với cháu học chơi, nhà trường phải đạo giáo viên tổ chức thực đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở tạo hội, điều kiện cho trẻ giao tiếp vơi Môi trường tác động đến trẻ (Con người với người, người với mơi trường xung quanh), giáo viên, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh phải thể tình cảm thân thiện, cởi mở mẫu mực Quan hệ cô trẻ thể tình thương u, tơn trọng, tin tưởng, đối xử công với trẻ Quan hệ trẻ với trẻ thể hợp tác, thân thiện, cô giáo đưa cháu dần vào nề nếp, thói quen, có tinh thần tập thể, đoàn kết, biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, cách xưng hô giao tiếp phải xưng với bạn, bạn ngã biết đến giúp đỡ bạn, nâng bạn đứng dạy, rủ bạn chơi… * Kết quả: 16/16 trường 243/243 nhóm, lớp có kế hoạch cụ thể cho việc xây dựng tạo mơi trường vật chất ngồi nhóm lớp; Đa số trường, nhóm, lớp biết lựa chọn nội dung, hình thức trang trí, xây dựng mơi trường giáo dục vật chất theo hướng mở, xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với nội dung chủ đề, với khả nhận thức trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, xây dựng mơi trường xã hội thân thiện, đồn kết, vui vẻ 2.3.2 Tham mưu Phòng GD&ĐT quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên Hoạt động quản giáo dục trường học hoạt động chuyên biệt Muốn làm cơng tác quản lý, đòi hỏi phải qua tuyển chọn đào tạo theo chương trình, nội dung, phương pháp định Hoạt động quản hoạt động có tính sáng tạo, nên đòi hỏi người lãnh đạo phải có khả tư duy, có nhanh nhạy đốn cao, chuẩn hố trình độ học vấn Ngoài người cán quản phải có đức hy sinh, có tính say mê cơng việc, có khả giao tiếp, ứng xử xã hội, có uy tín với đồng nghiệp, với người Vì tất CBQL đương chức chưa học qua lớp quản giáo dục phải tạo điều kiện cho họ học, thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực nghiệp vụ cho họ Đảm bảo việc đề bạt CBQL theo quy trình, tiêu chuẩn, chức danh cụ thể, tạo điều kiện cho CBQL có hội giao lưu, học hỏi, tham quan sở trọng điểm, điển hình tốt GDMN ngồi tỉnh 11 Đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng công việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ “Giáo viên nguyên tố định chất lượng giáo dục xã hội tơn vinh, giáo viên phải có đức, có tài” Luật giáo dục khẳng định “Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục” khai thác tốt đội ngũ phát huy nội lực toàn ngành Thực tế cho thấy có giỏi có cháu giỏi, trường có nhiều giáo viên nhiệt tình, tích cực, động có trách nhiệm với cơng việc, có lực chun mơn kết trẻ thể rõ rệt, trẻ chăm, ngoan, có nề nếp, thói quen học tập, hoạt động sôi nổi, tự tin, mạnh dạn có chất lượng cao Muốn xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ đủ đức, đủ tài có kiến thức văn hoá nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng với yêu cầu thực tế chương trình đổi trước hết phải sàng lọc giáo viên Hàng năm phải đạo trường làm tốt công tác phân loại , đánh giá, giáo viên, thường xuyên - kiểm tra nghiệp vụ quản lý, giáo viên, có chế độ khen thưởng thoả đáng Thực chiến lược bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo hướng tự học, tự bồi dưỡng theo học lớp đào tạo nhiều hình thức tập trung quy, liên thơng,tại chức…vv để nâng cao trình độ chun mơn lực, kỹ nghiệp vụ sư phạm Tôi tham mưu Phòng GD&ĐT thường xuyên tổ chức kịp thời lớp chuyên đề với nội dung tiếp thu Tỉnh lựa chọn nội dung cần thiết, phù hợp với thực tế huyện tất CBQLvà giáo viên tham dự, sau đợt tập huấn, tổ chức cho chị em trao đổi thảo luật, rút kinh nghiệm hoạt động thực hành, viết thu hoạch, đề xuất kiến nghị triển khai tổ chức thực nội dung lớp chuyên đề Ví dụ: Năm học 2018-2019 tơi tham mưu với lãnh đạo phòng tổ chức tập huấn huyện với nội dung sau - Tập huấn môđun BDTX CBQL GVMN đề xuất; - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; - Triển khai văn quy phạm pháp luật giáo dục mầm non; - Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non; - Hướng dẫn thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Hướng dẫn tổ chức chơi trời Giao tiếp với trẻ mầm non; - Quan sát, đánh giá trẻ lập kế hoạch giáo dục mầm non - Củng cố lại kiến thức chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” - Tập huấn Chuẩn Hiệu trưởng mầm non theo TT 25/2018/TT-BGDĐT Chuẩn giáo viên mầm non theo TT 26/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 08/10/2018 tới tất CBQL GVMN toàn huyện * Kết quả: Năm học 2018-2019 có 16/16 trường xây dựng mơi trường giáo dục ngồi nhóm, lớp; 90% số CBQL, GVMN nắm vững mục đích, vai trò, ý nghĩa, nội dung, u cầu việc xây dựng mơi trường giáo 12 dục có hình thức, phương pháp sáng tạo việc tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm 2.3.3 Tham mưu đạo điểm nhân rộng mơ hình điểm thực nội dung “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” nhà trường để nâng cao chất lượng Ngoài lớp bồi dưỡng thuyết, tơi tham mưu Phòng GD&ĐT quan tâm đến việc bồi dưỡng trường trọng điểm, lớp điểm Tôi tham mưu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT triển khai củng cố chuyên đề tham mưu đạo trường mầm non tổ chức phát động nhóm lớp thực “Xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” tổ chức chấm điểm nhóm lớp vào dịp ngày hội, ngày lễ để lập thành tích chào mừng đồng thời đưa kết làm minh chứng để thực việc đánh giá chuẩn giáo viên mầm non vào cuối năm học Bên cạnh tơi tham mưu lãnh đạo trọng sâu sắc vào công tác đạo điểm, nhân rộng mơ hình điểm thực nội dung “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” toàn diện tới trường mầm non Tôi xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chọn trường tham dự Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” đạt giải Nhì Giải Ba cấp tỉnh trường trọng điểm có chất lượng giáo dục đứng đầu bậc học mầm non huyện tổ chức khảo sát để lựa chọn giáo viên có trình độ chun mơn, kỹ sư phạm, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề, mến trẻ có khả sáng tạo để xây dựng trường điểm, lớp điểm, trường Gồm nhóm, lớp xây dựng điểm: Nhóm trẻ; Lớp mẫu giáo bé; Lớp mẫu giáo nhỡ; Lớp mẫu giáo lớn Trước hết Phòng GD&ĐT với Ban chất lượng ngành đạo Ban giám hiệu nhà trường giáo viên lớp điểm xây dựng kế hoạch đạo tổ chức thực Trong kế hoạch nhóm, lớp yêu cầu phải sâu vào vấn đề cụ thể môi trường vật chất ngồi nhóm, lớp mơi trường xã hội + Nhóm trẻ xây dựng góc hoạt động với đồ vật, + Lớp mẫu giáoxây dựng góc đóng vai, góc xây dựng + Lớp mẫu giáo nhỡ xây dựng góc Tạo hình, góc khám phá khoa học thiên nhiên + Lớp mẫu giáo lớn xây dựng góc sách, góc âm nhạc, góc hoạt động với chủ đề lớn, góc tuyên truyền với phụ huynh…vv Mỗi lớp có sổ nhật ký ghi chép chuyển biến trẻ tượng, hành vi, hoạt động trẻ hứng thú, tích cực, hành vi chưa đúng, hoạt động trẻ khơng thích cần tập trung giáo dục cá nhân trẻ gợi ý hướng dẫn trẻ hoạt động Việc ghi nhật ký trở thành nếp, thói quen theo dõi thường xun giáo viên Chính làm rõ tính vừa sức nội dung chuyên đề, phù hợp với lứa tuổi, giảm gò bó áp đặt, giáo điều gây căng thẳng, nhàm chán trẻ Sau học kỳ I tơi tham mưu Phòng GD&ĐT tổ chức cho toàn huyện đến học tập, trao đổi nhận xét bổ sung thêm biện pháp, nội dung, hình thức để áp 13 dụng lớp, trường mình; tổ chức rút kinh nghiệm cho tồn trường toàn ngành làm theo Sang học kỳ II tiếp tục thực nội dung chuyên đề tiếp tục nhà trường phát động tổ chức chấm điểm việc thực “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” trực tiếp thực tế nhóm lớp có mời tham gia đánh giá Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT để điểm mạnh hạn chế chung Đồng thời trường mầm non toàn huyện học tập, rút kinh nghiệm, Phòng GD&ĐT tổ chức cho cụm kiểm tra chéo đánh giá xếp loại cụ thể nội dung giáo viên, trường đạo điểm Nhờ mà trường nhận học kinh nghiệm tốt lớp điểm, trường điểm nhân diện toàn trường, tồn ngành nhanh thực có chất lượng * Kết quả: Năm học 2018-2019 có 16/16 trường xây dựng tương đối đồng môi trường giáo dục ngồi nhóm, lớp Việc xây dựng mơi trường giáo dục nhà trường ngày thực có chất lượng hiệu cao, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục, đạt mục tiêu kế hoạch đề 2.3.4 Chỉ đạo giáo viên tổ chức hướng dẫn thường xuyên cho trẻ hoạt động với môi trường giáo dục lúc, nơi Việc thường xuyên đưa trẻ vào hoạt động thông qua hoạt động để giáo dục phát triển mặt nhân cách năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ lúc, nơi biệt phápquan trọng cần thiết Các hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, lao động, dạo, thăm…đều dịp để trẻ bọc lộ cá tính, sở thích, cách ứng xử, lời ăn, tiếng nói Các nhà trường đạo tất giáo viên phải linh hoạt sáng tạo, có nhiều hình thức, thủ thuật, biện pháp hay để tổ chức, hướng dẫn trẻ hoạt động, khơi gợi trẻ tính tò mò ham hiểu biết, thích khám phá điều lạ, gần gũi uốn nắn sai sót trẻ hoạt động, hành vi, lời nói, nhằm để kích thích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động Điều phù hợp với đặc điểm tâm, sinh trẻ mầm non mau nhớ chóng quên Tổ chức cho trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục có nhiều ưu nâng cao kiến thức, kỹ năng, tính ý, ghi nhớ có chủ định, tính khéo léo, kiên trì, tính sáng tạo mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ giới xung quanh Ví dụ: Trong hoạt động học với chủ đề: Thế giới động vật: Đề tài: Bé làm quen với vật đáng u: Ngồi thời gian cung cấp nội dung, yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, cho trẻ quan sát, đàm thoại, so sánh qua tranh ảnh, vật thật, mơ hình, hình ảnh động chiếu Cơ tổ chức cho trẻ chơi loại trò chơi củng cố để khắc sâu kiến thức, trẻ thực hành trải nghiệm, tích cực tham gia vào hoạt động trò chơi chọn tranh theo yêu cầu cơ, nặn vật, tích hợp vận động bật lên ghép tranh, chuyển thức ăn cho vật, thử tài bé quan sát xem xung quanh lớp có nhóm vật nào, mơi trường sống đâu có số lượng vv 14 Ví dụ: Trong hoạt động góc: Muốn cho trẻ tích cực hoạt động phát huy tính sáng tạo trẻ (góc sách, góc tạo hình) giáo viên gợi ý cho trẻ làm bưu thiếp chúc mừng ngày sinh nhật Bác Gấu… trẻ phải biết cắt – dán, trang trí hình ảnh đẹp, hài hòa Giờ đón, trả trẻ góc mở, tổ chức, gợi ý cho trẻ thích chơi góc tự vào góc chơi, trẻ tự lấy đồ chơi lắp ráp, cắt, nặn, xếp hình, bế em, hát, đọc thơ, xem tranh vv, có hình ảnh, ngun liệu rời để trẻ tự ghép thành tranh, làm đồ dùng, sản phẩm hoàn chỉnh … * Kết quả: Đạt 95% số trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động, 90% số trẻ hiểu nội dung, có kiến thức kỹ chơi trò chơi chơi góc mở Chính phát triển tồn diện trẻ phụ thuộc nhiều vào mơi trường giáo dục Nếu nhà trường giáo viên biết xây dựng tổ chức tốt môi trường cho trẻ hoạt động góp phần quan trọng việc hình thành phát triển mặt nhân cách lĩnh vực giáo dục trẻ 2.3.5 Chỉ đạo xây dựng môi trường “ Xanh- - đẹp – an toàn” nhà trường Để mở rộng môi trường hoạt động cho trẻ, tham mưu Phòng GD&ĐT đạo nhà trường phải ý tạo cảnh quan sân, vườn trường hấp dẫn trẻ trồng hoa, cảnh, cỏ, ăn quả, bóng mát bố trí, xắp xếp hài hồ sân Vườn rau phân theo nhóm rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, vườn hoa phân theo màu sắc trồng xen kẽ cỏ, cây, hoa, lá, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên Dưới gốc cây, vườn xây bồn hoa tạo thành hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, hình lá, quả, củ, hoa…có tên gọi loại cây, loại rau, loại hoa, loại qua để tạo mơi trường giáo dục cho trẻ Đồng thời phân cơng người chăm sóc, tưới cây, cắt tỉa, quét dọn vệ sinh môi trường hàng ngày Ví dụ: Trong thảm cỏ cắt tỉa thành hình bơng hoa, ngơi năm cánh, vườn hoa tạo dáng thành hình vật ngộ ngĩnh, số… Quy định chỗ để xe phụ huynh đưa - đón đến trường để tạo ý thức thực nếp sống văn minh, lịch sự, trật tự, gương mẫu trẻ Thơng qua hướng dẫn trẻ thực tốt chuyên đề GD an toàn giao thơng cho trẻ trường mầm non Bố trí thùng rác phải có nắp đậy để nơi quy định Tạo thói quen cho trẻ phụ huynh, cho trẻ ăn quà xong phải biết bỏ túi, hộp vào thùng rác, không vứt rác sân trường Mỗi cô tổ chức cho trẻ chơi sân trường, thăm vườn hoa, vườn rau… thấy rụng, môi trường bẩn cô trẻ tham gia quét dọn vệ sinh, hót bỏ vào thùng rác Sau ngày phải xử thùng rác làm vệ sinh sẽ, khơi thông cống, rãnh, không để bốc mùi khu vực trường mầm non, không vẽ bẩn lên tường ( Một số hình ảnh mơi trường xanh đẹp trường điển hình – Hình ảnh 21,22,23,24,25,26 thuộc phụ lục SKKN này) * Kết quả: 16/16 trường sân chơi có đồ chơi ngồi trời, có cảnh quan sư phạm, vệ sinh mơi trường ln xanh-sạch-đẹp-an tồn, có vườn rau, 13/16 trường có vườn cổ tích, Vườn ăn bé…vv 15 2.3.6 Chỉ đạo trường làm tốt công tác phối kết hợp với bậc phụ huynh, ban ngành, đoàn thể nhà trường để triển khai tổ chức thực tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non: Công tác phối kết hợp với bậc cha mẹ, ban, Ngành, Đồn thể có ý nghĩa vơ quan trọng nhiệm vụ thiết thực nhóm, lớp trường mầm non góp phần thực tốt mục tiêu chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Tạo nên liên kết trường, lớp, nhóm cha mẹ, cộng đồng xã hội, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn trình CS-ND-GD trẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển trẻ mặt: Thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử, giáo dục cá biệt…tạo điều kiện tối ưu cho việc thực có hiệu chất lượng tồn diện trẻ + Có tác dụng lớn tạo thống gia đình trường, nhóm, lớp, đồn thể việc CS-ND-GD trẻ + Tạo thống nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức CSND-GD trẻ trường gia đình, tránh mâu thuẫn phương pháp CS-ND-GD trẻ + Phối hợp nội dung thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho trẻ; thực chương trình giáo dục trẻ; phối hợp kiểm tra đánh giá công tác CS-ND-GD trẻ, CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhà trường…vv Về hình thức biệp pháp phối kết hợp: Đối với nhà trường thành lập hội cha mẹ trường, nhóm, lớp Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, hội cha mẹ thông qua, thống nội dung, quy chế, nội quy, quy định nhà trường, nhóm, lớp, tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh hàng ngày đón trẻ trả trẻ, xây dựng góc tuyên truyền cho phụ huynh nhóm, lớp, lập hòm thư góp ý cha mẹ cộng động cơng tác ND-CS-GD trẻ nhóm, lớp…vv Ví dụ: Xây dựng kế hoạch phối hợp với bậc cha mẹ hàng năm theo tháng Tên nhóm, lớp………… Giáo viên:……………… I Mục đích u cầu: II Nội dung chính: III Kế hoạch cụ thể: Thời gian Tháng Tháng Nội dung phối hợp Hình thức Biện pháp phối hợp - Đóng góp kinh phí xây dựng, cải tạo - Thành lập hội cha mẹ trường, lớp, mua sắm đồ dùng, đồ nhóm, lớp chơi, trang thiết bị cho lớp học Nhận xét kết Chính tất cơng việc, hoạt động ngành trường mầm non muốn đạt kết tốt khơng có ủng hộ, đóng góp phối kết hợp thường xuyên, chặn chẽ phụ huynh, đoàn thể ngồi nhà trường Vì bắt đầu triển khai chun đề tơi tham mưu Phòng 16 GD - ĐT đạo nhà trường buổi họp phụ huynh đầu năm phải thông báo rõ mục đích yêu cầu chuyên đề với phụ huynh đề nghị với ban chấp hành phụ huynh trường hội phụ huynh lớp bàn biện pháp phối hợp nhà trường thực tốt nội dung chuyên đề Các nhà trường phải viết lên bảng tiêu chí, nội dung, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, điều kiện cần thiết để thực chuyên đề, hình ảnh minh họa trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục trẻ xếp hình, ghép tranh, tơ tranh, chọn chữ cái, chọn số…để phụ huynh biết dạy bảo thêm trẻ gia đình Nhà trường mở đợt phát động phong trào thu, lượm lặt nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu sẵn có địa phương (các khối hộp, tranh ảnh họa báo, bình, lọ nhựa, bẹ ngô, rơm rạ, hột hạt…sưu tầm điệu dân ca, trò chơi dân gian địa phương, sáng tác thơ, câu chuyện, hát phù hợp với trẻ giáo viên phụ huynh để hỗ trợ cho chuyên đề Phát động CBQL, GVMN viết tuyên truyền có nội dung chuyên đề Các nhà trường xây dựng kế hoạch có nội dung, hình thức biện pháp cụ thể tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp với ban, ngành đoàn thể nhà trường Đặc biệt ban văn hóa xã hàng ngày đọc loa truyền nội dung yêu cầu chuyên đề, để lãnh đạo, bậc phụ huynh toàn thể cộng đồng dân cư có nhận thức phối hợp với nhà trường thực tốt chăm sóc, giáo dục, ni dưỡng gia đình, đặc biệt quan tâm đến phát triển, hoàn thiện nhân cách lĩnh vực phát triển giáo dục trẻ Sau học kỳ, tổng kết năm học Phòng GD & ĐT tổ chức họp, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm trường, cụm chuyên môn, cụm thi đua nội dung xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non, để rút ưu, nhược điểm có kế hoạch đạo, tổ chức thực cho năm học Phối kết hợp tổ chức tốt hội thi “ đồ dùng, đồ chơi sáng tạo “ “Cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường, cấp huyện * Kết quả: Các nhà trường làm tốt cơng tác tuyền truyền vận động đồn thể, nhà hảo tâm, phụ huynh đóng góp tinh thần, vật chất tham gia ngày công lao động cải tạo sân, vườn, giàn cây, ủng hộ chậu cảnh, xanh, làm vườn cổ tích, vẽ tranh tường, làm sân phát triển vận động, sân khấu trời Các đơn vị thực tốt Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Ninh, Vĩnh Minh, Vĩnh Yên Với biện pháp phối hợp chặn chẽ vậy, để thu hút quan tâm, ủng hộ nhiệt tình, tích cực cấp lãnh đạo bậc phụ huynh Đó bước tiền đề, đồng thời phương hướng để tiếp tục thực tốt nội dung chuyên đề năm đạt kết cao Chính mối quan hệ, phối kết hợp bậc cha mẹ, Ban, Ngành, Đoàn thể với nhóm, lớp trường mầm non điều kiện khơng thể thiếu việc thực mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng tồn diện CS-ND-GD trẻ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: 17 * Đối với hoạt động giáo dục: Sau năm học 2018-2019 vào đầu tháng Phòng GD & ĐT lại xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra chéo cụm để đánh giá, nhận xét, khảo sát chất lượng xếp loại cụ thể trường thực chuyên đề thu kết sau: * Đối với nhà trường: 16 trường theo thang điểm 100 điểm Tổng số trường mầm non 16 Chất lượng XDKH đạo Số trường đạt Tỷ lệ % 20 đ XD khn viên trong, ngồi nhà trường xanh, sạch, đẹp 20 đ XD MQH, môi trường xã hội tốt nhà trường 20 đ 14 15 15 87.5 94 94 Đầu tư CSVCTTbị, đồ dùng, đc 20đ Chất lượng Bồi dưỡng CBGV 20 đ 14 87,5 Xếp loại chung T K TB Y 16 0 100 56 44 0 * Đối với giáo viên xây dựng mơi trường nhóm, lớp: T.số nhóm, lớp XD môi trường GD: Vật chất xã hội Nội dung, hình thức xây dựng mơi trường GD 20 đ Phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động Công tác tuyên truyền, sưu tầm vật liệu phế thải… làm đồ dùng, đồ chơi 10 đ Nắm vững Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, lực nghiệp vụ Xếp loại chung T K TB Y 30 đ 20đ 259 240 238 223 238 20 đ 245 103 120 36 Tỷ lệ 93 92 86 92 94 39,8 46,3 13,9 * Đối với cháu: tổng số 5780 ( nhà trẻ 1328; MG 4452 ) Tiêu chí Nề nếp chào hỏi, nói năng, đứng thể thái độ, kỹ giao tiếp tình cảm, ứng xử Tiêu chí Trẻ hứng thú, tích cực, biểu khả tự lực, sáng tạo tham gia hoạt động , trải nghiệm Tiêu chí Trẻ hiểu nội dung, có kiến thức, hình thành phát triển kỹ chơi Tiêu chí Trẻ thực quy tắc, cách chơi, luật chơi loại trò chơi, biết phối hợp với bạn chơi NT MG NT MG NT MG NT MG 1129 4229 1181 4274 1181 4140 1181 4140 85% 95% 89% 96% 89% 93% 89% 93% Phòng GD&ĐT tiếp tục phấn đấu đạo tổ chức thực tốt năm tiếp theo, nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường giáo viên trẻ * Đối với thân: Đã nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ sư phạm Tích luỹ số hình thức, biện pháp đạo phù hợp với thực tế đối tượng trẻ, giáo viên, địa phương… * Đối với đồng nghiệp: Là tài liệu đồng nghiệp sử dụng để tham khảo 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.1.1 Kết luận chung: Qua năm học thực đề tài bậc học mầm non huyện Vĩnh Lộc đạt kết sau: - Nhận thức cấp lãnh đạo bậc phụ huynh hiểu rõ, sâu sắc mục đích ý nghĩa tầm quan trọng chuyên đề , từ mà có quan tâm, đầu tư chăm lo cho ngành học - Trong nhà trường có thay đổi lớn hình thức nội dung Tồn 27 xã có khu trung tâm khang trang, sân chơi nâng cấp, phòng học kiên cố hóa bổ sung thêm nhiều, đồ dùng, đồ chơi đa dạng hóa hình thức chủng loại, khu vệ sinh đạt chuẩn yêu cầu, nhà bếp xây dựng cải tạo sẽ, vận hành theo hệ thống chiều - Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác CS-ND-GD trẻ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, phong phú chủng loại - Qua quan hệ, giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tác phong, cử chỉ, thái độ tồn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường thực mẫu mực , lịch sự, văn minh, gương tốt cho trẻ noi theo Các mối quan hệ nhà trường cán quản với giáo viên, giáo viên với phụ huynh ngày gần gũi, thân thiết đoàn kết 3.1.2 Bài học kinh nghiệm: Sau năm triển khai, đạo tổ chức thực đề tài, muốn để đạt kết tốt, thân tự rút số học kinh nghiệm sau: - Ngay từ đầu năm học Phòng GD&ĐT, đến nhà trường, giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực, phù hợp với khă nhận thức trẻ, với tình hình thực tiễn địa phương, nội dung, hình thức chặn chẽ có biệt pháp đạo, làm việc khoa học, lưu ý đến việc phân công, phân nhiệm, chức danh rõ ràng, từ phòng GD, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực, kỹ sư phạm cho đội ngũ CBQL, GVMN - Tạo quang cảnh khuôn viên sư phạm, xây dựng mơi trường giáo dục ngồi nhóm, lớp, ngồi nhà trường đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, góp phần khơng nhỏ vào việc tạo mơi trường học tập thuận lợi cho trẻ Việc triển khai chuyên đề phải quan tâm đến việc xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chung trường nhóm, lớp, phát động phong trào tổ chức tốt “ Hội thi đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” Việc cần có quan tâm ủng hộ đóng góp nhiều lực lượng ngồi nhà trường - Để nhanh chóng hình thành, cung cấp kiến thức, kỹ năng, thói quen kích thích hứng thú, tính tò mò, ham hiểu biết tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm trẻ yêu cầu chuyên đề, nhà trường phải có nhiều hình thức biện pháp đạo, giáo viên phải suy nghĩ, sáng tạo tìm nhiều thủ thuật hay để tiến hành tổ chức, hướng dẫn trẻ thực hoạt động, lúc, nơi 19 - Sự ủng hộ phối, kết hợp bậc phụ huynh, ban ngành, đoàn thể nhà trường quan trọng Một nguyên nhân thành cơng chun đề có đóng góp, giúp đỡ phụ huynh, đồn thể Sự đóng góp khơng hỗ trợ nâng cấp sở vật chất phục vụ chuyên đề, mà việc tham gia với nhà trường thực tốt yêu cầu chuyên đề , giúp trẻ trì củng cố kiến thức khoa học đơn giản, nề nếp, thói quen, thái độ, giao tiếp ứng xử tốt hình thành nhà trường kết thực thắng lợi việc hình thành phát triền tồn diện nhân cách ban đầu, phát triển lĩnh vực giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc - ni dưỡng - giáo dục trẻ trường mầm non 3.2 Kiến nghị Trong q trình đạo thực “xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” sau năm học, tơi có số ý kiến đề xuất sau: Đối với nhà trường: Cần tham mưu với quyền địa phương đầu tư xây dựng sở vật chất đáp ứng nhu cầu bậc học phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tạo dựng mơi trường vật chất cho trẻ hoạt động bổ sung làm hàng năm Đối với Phòng GD&ĐT: Tổ chức cho cán giáo viên sở tham quan học tập đơn vị điển hình xuất sắc để năm học tới đạt kết cao Đối với Sở GDĐT: Có nhiều viết cơng tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để giáo viên có tài liệu tham khảo thêm Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Vĩnh Lộc, ngày 13 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Nguyễn Thị Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành sửa đổi, bổ sung số 20 nội dung chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ) NXB giáo dục Việt nam – xuất năm 2016 Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non nhóm tác giả: Lương Thị Bích, Nguyễn Thanh Giang, Phạm thị Huyền, Hoàng Thị Thu Hương, Bùi Thị Lâm, Lê Bích Ngọc, Phạm Thị Nhi, Bùi Kim Tuyến NXB Giáo dục – xuất năm 2017 Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non - NXB giáo dục Việt Nam – xuất năm 2017 Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non: Từ 3-36 tháng tuổi; Mẫu giáo bé 3-4 tuổi; Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi; Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi NXB giáo dục Việt Nam – xuất năm 2010 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản giáo viên mầm non theo năm học 21 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤCĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thảo Chức vụ đơn vị cơng tác: Cán phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp kích thích trẻ hoạt động tích cực nhằm nâng cao hiệu hoạt động tạo hình nói chung, “Vẽ hoa mùa xuân” nói riêng cho trẻ 4-5 tuổi Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Làm quen với mơi trường xung quanh nói chung, “Làm quen với số lồi hoa” nói riêng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Vĩnh long học tốt môn Làm quen chữ Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Vĩnh long học tốt môn Làm quen chữ Một số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non địa bàn huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh hóa Một số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non địa bàn huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh hóa Cấp đánh Kết giá xếp loại đánh giá (Ngành GD cấp xếp loại Năm học đánh giá xếp loại huyện/tỉnh; Tỉnh ) (A, B, C) Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lộc B 2009-2010 Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lộc C 2012-2013 C 2014-2015 Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lộc Hội đồng khoa học huyện Vĩnh Lộc Hội đồng khoa học huyện Vĩnh Lộc Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2015-2016 B 2017-2018 C 22 23 ... trường mầm non thực đảm bảo đầy đủ tiêu chí nội dung “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm , mạnh dạn nghiên cứu đưa Một số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy. .. trẻ làm trung tâm trường mầm non góp phần thực có hiệu chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp đạo triển khai xây dựng môi trường. .. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020: tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục, đổi việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN quản lý mầm non một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 2019, SKKN quản lý mầm non một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 2019, Trong các buổi tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tôi nhấn mạnh rõ môi trường giáo dục gồm: Môi trường trong lớp, môi trường ngoài lớp và môi trường xã hội. Từ đó tôi xây dựng kế hoạch “Xây dựng môi trường giáo dục lấy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn