Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:45

Tiết 121, 122 : VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Thông qua tiết kiểm tra, rèn luyện cho học sinh kỹ viết tập làm văn miêu tả sáng tạo - Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức tập làm văn Kỹ - Nắm ưu, nhược điểm thông qua việc làm - Biết quan sát, nhận xét, so sánh, liên tưởng - Lựa chọn trình tự miêu tả hợp lý Thái độ - Có thái độ làm nghiêm túc B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học 1) Ổn định tổ chức : 2) Tiến hành kiểm tra - Giáo viên ghi đề lên bảng TaiLieu.VN Page Đề : Hãy tả quang cảnh phiên chợ theo tưởng tượng em Yêu cầu : Học sinh làm nghiêm túc Biểu điểm : - Điểm - 10 : Cho viết tốt, đáp ứng yêu cầu đề, trọn vẹn nội dung hình thức - Điểm - : Cho viết khá, đáp ứng yêu cầu đề - Điểm : Cho viết đạt mức trung bình - Điểm - : Cho viết chưa đạt yêu cầu - Điểm - : Cho viết yếu * Dặn dò : Học sinh ơn lại kĩ làm văn miêu tả TaiLieu.VN Page ... đáp ứng yêu cầu đề - Điểm : Cho viết đạt mức trung bình - Điểm - : Cho viết chưa đạt yêu cầu - Điểm - : Cho viết yếu * Dặn dò : Học sinh ơn lại kĩ làm văn miêu tả TaiLieu.VN Page ... : Hãy tả quang cảnh phiên chợ theo tưởng tượng em Yêu cầu : Học sinh làm nghiêm túc Biểu điểm : - Điểm - 10 : Cho viết tốt, đáp ứng yêu cầu đề, trọn vẹn nội dung hình thức - Điểm - : Cho viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn