Đồ Án PLC máy rửa khoai tây

11 151 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:35

Bài tập lớn PLC BÁO CÁO PLC Bài Máy rửa khoai tây Yêu cầu công nghệ: Một thùng khoai tây làm hai cấu piston A B Băng t ải đ ổ khoai tây vào thùng 10 phút bắt đầu trình làm + Piston A rung khoai suốt trình rửa 20 phút Piston B khóa n ắp thùng đ ể tránh mở suốt trình làm việc + Để khởi động trình, nhấn nút START, cửa thùng rửa ph ải đóng b đ ầu trình làm việc + Dừng máy bình thường nút STOP dừng khẩn cấp nút EMERGENCY STOP (nếu kiểm tra nắp thùng mở trình làm việc) + Sau dừng khẩn cấp máy hoạt động trở l ại nút RESET + Các chế độ chạy, dừng, dừng khẩn cấp hồi phục máy hiển thị LED tương ứng Yêu cầu: Vẽ mô hệ thống, giản đồ thời gian viết chương trình dùng PLC điều khiển trình Bài tập lớn PLCđồ mô tả hệ thống máy rửa khoai tây Băng truyền vào Cửa xả Băng truyền Senser Buton Led Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống máy rửa khoai Bài tập lớn PLC Khi ấn nút start (I1.0) hệ thống bắt đầu khởi động báo hiệu b ởi đèn led1 sáng (Q1.4) Thùng rửa mở nắp B (Q1.1), động rung A dừng (Q1.2) đóng cửa xả (Q1.3) Khoảng thời gian trễ nhỏ, sau băng truyền (Q1.0) khởi động đưa khoai tây t thùng chứa truyền băng truyền vào thùng rửa qua cửa B kho ảng 10p Sau thời gian đổ khoai vào thùng rửa, (trễ nhỏ) n ắp B (Q1.1) đóng đ ộng c rung A (Q1.2) khởi động làm khoai 20p 20p sau khoai làm máy A (Q1.2) dưng hoạt đ ộng, c ửa (Q1.3) m khoai chảy ngồi có độ dốc sàn Khi sensor cảm nhận (I1.4) báo hết khoai thùng đưa tín hi ệu đóng c ửa (Q1.3) mở cửa B (Q1,1) Hết chu kỳ hoạt động bình thường chu kỳ sau gi ống chu kỳ tr ước n ếu khơng sảy đột biến hở cửa B làm hệ thống ngừng hoạt động Hoạt động nhấn STOP Khi nhấn nut STOP, đèn stop_led (Q1.7) sáng led_start (Q1.4) t ắt, h ệ th ống n ếu hoạt động trở trạng thái dừng Khi nhấn nút START led start (Q1.4) sáng, led_stop (Q1.7) t ắt, h ệ th ống ho ạt đ ộng tiếp Trường hợp đổ khoai tây vào đầy 10p máy A (Q1.2) hoạt động mà c ửa B (Q1.1) mức chức báo động ESTOP (I1.3) ho ạt đ ộng báo led_estop (Q1.6) sáng Các led báo khác mức Khi nút Reset (I1.1) bật led báo (Q1.5) sáng hệ th ống trở l ại ban đầu Với giản đồ xung thời gian sau: Bài tập lớn PLC Hình 1.2 Giản đồ xung thời gian Sử dụng với code nguồn: //****************************************************************************// //** BÀI TẬP LỚN **// //** BỘ MÔN PLC **// //** GIẢNG VIÊN: VŨ ANH ĐÀO **// //****************************************************************************// //****************************************************************************// Bài tập lớn PLC //Start I1.0 //Reset I1.1 //Stop I1.2 //E.stop I1.3 //Sensor het khoai I1.4 //Sensor cua I1.5 //Bang vao Q1.0 //Cua vao Q1.1 //May A Q1.2 //Cua Q1.3 //Led_start Q1.4 //Led_reset Q1.5 //Led_e.stopQ1.6 //Led_stop Q1.7 //****************************************************************************// //****************************************************************************// A I1.0 FP M1.0 start: // //bat den bao hoat dong S //doc gia tri tu dau vao Q1.4 // // // Bài tập lớn PLC R Q1.5 // // R Q1.6 // // R Q1.7 // // //***************************************************************************// //***********************batbangtruyen***************************************/ L S5T#5s //tao 1tre 5s truoc cho bang // truyen hoat dong // // SD T1 // // A T1 // // FP M1.0 //phat hien suon duong cua M1.0 S Q1.0 // // //**********************tatbangtruyen*****************************************// L S5T#600s SD T2 //nap vao gia tri 600s de tao tre // check_stop1: // // A I1.2 // doc gia tri tu nut stop JC stop //neu nut start dc nhan nhay den nhan stop // L //cap nhat gia tri tuc thoi cua timer LT T2 // // //so sanh voi T2 neu < T2 thi check_stop1// >I JCN // // check_stop1 //neu >= T2 thuc hien lenh tiep theo // // Bài tập lớn PLC R Q1.0 // // //******************dongvakiemtracuavaodadonghaychua**********************// L S5T#2 //tao tre giay sau ngung bang truyen SD T1 A T1 // FP M1.0 // S Q1.1 L S5T#5 SD T1 A T1 // // FP M1.0 // // //su dung timer T1 // // // dong cua vao // //tre giay truoc xac nhan trang thai // // continue: // A I1.3 //doc gia tri tu cam bien cua tren // JCN e.stop //neu RLO = thi nhay den nhan e.stop // // neu RLO =1 thi lam tiep // //*******************************batmayA************************************// S Q1.2 Bài tập lớn PLC //*******************************tatmayA************************************// L S5T#1200 SD T3 //cho may A hoat dong // //trong vong 20 phut // //thi tat may A va mo cua dau // // check_stop2: A I1.3 // doc gia tri tu cambien tren JCN e.stop //neu RLO = thi nhay den nhan e.stop //neu RLO =1 thi lam tiep // // // A I1.2 // doc gia tri tu nut stop JC stop //neu stop duoc bam thi nhay den nhan stop // L // load vao accu1 LT T3 //load cv cua timer3 vao accu1, accu2=0 >I // // //so sanh xem accu2 co lon hon accu1 khong // JCN check_stop2 //neu khong thi nhay den check_stop2 // R Q1.2 //neu bang thi tat may A S Q1.3 //cua dc den sensor bao het khoai // // //*******************************dongcuara***********************************// A I1.4 //doc gia tri tu cam bien het khoai Bài tập lớn PLC FP M1.4 // R Q1.3 //dong cua //*******************************mocuavao**********************************// L S5T#2 //tao tre s SD T1 // // A T1 // // FP M1.0 // // R Q1.1 //mo cua vao JL start //nhay toi nhan start stop: // // // // S Q1.7 // bat led stop // R Q1.0 //dung bang truyen R Q1.2 //dung may A // R Q1.4 //tat led start // R Q1.5 //tat led reset // R Q1.6 //tat estop led // A I1.2 //kiem tra trang thai cua nut stop JCN stop // neu bang thi nhay den nhan stop // A I1.5 // neu khong thi check cam bien cua duoi // // // Bài tập lớn PLC JC check_cuatren // neu cua duoi dong thi nhay den nhan check // cua tren // R Q1.3 // neu cua duoi mo thi dong cua duoi // S Q1.1 // dong cua duoi JL start // nhay den nhan start // // e.stop: // S Q1.6 //e.stop led // R Q1.0 //bang truyen // R Q1.2 //may A // R Q1.4 // // R Q1.5 // // R Q1.7 // // A I1.1 //kiem tra nut reset co duoc nhan hay khong // JC batdenreset JCN e.stop //neu co nhay den nhan batdenreset //khong van o e.stop batdenreset: 10 // // S Q1.5 //bat den reset // L S5T#5 SD T1.0 // // A T1.0 // // //tao tre 5s // // // Bài tập lớn PLC FP M1.0 // // R Q1.5 //tat den reset // S Q1.4 //bat den start // JL continue // nhay den nhan continue // check_cuatren: A I1.3 // kiem tra trang thai tren JC continue JL start // // neu cua tren dong thi nhay den nhan continue// //neu cua tren mo thi nhay den nhan start // //***************************************************************************// //** *^* NHÓM D09DTMT *^* **// //** *** NGÔ VĂN ĐỘ *** **// //** *** PHẠM THỪA HIỆN *** **// //** *** QUÁCH VĂN PHI *** **// //** *** TRẦN THANH TRUNG *** **// //***************************************************************************// 11 ...Bài tập lớn PLC Sơ đồ mô tả hệ thống máy rửa khoai tây Băng truyền vào Cửa xả Băng truyền Senser Buton Led Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống máy rửa khoai Bài tập lớn PLC Khi ấn nút start (I1.0)... truyền vào thùng rửa qua cửa B kho ảng 10p Sau thời gian đổ khoai vào thùng rửa, (trễ nhỏ) n ắp B (Q1.1) đóng đ ộng c rung A (Q1.2) khởi động làm khoai 20p 20p sau khoai làm máy A (Q1.2) dưng... hiệu b ởi đèn led1 sáng (Q1.4) Thùng rửa mở nắp B (Q1.1), động rung A dừng (Q1.2) đóng cửa xả (Q1.3) Khoảng thời gian trễ nhỏ, sau băng truyền (Q1.0) khởi động đưa khoai tây t thùng chứa truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án PLC máy rửa khoai tây, Đồ Án PLC máy rửa khoai tây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn