Giáo án hình học lớp 8 học kì II

22 81 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 20:24

Giáo án hình học lớp 8 học kì II__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tuần:10 soạn:22/10/2018 Tiết :19 24/10/2018 Ngày Ngày dạy: LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU: -Kiến thức: +Giúp hs củng cố vững khái niệm khoảng cách đường thẳng song song,nhận biết đường thẳng song song cách đều.Hiểu cách sâu sắc tập hợp điểm học tiết trước -Kĩ năng: +Rèn luyện phân tích,kĩ vận dụng t/c từ lí thuyết để giải tập cụ thể.Thấy ứng dụng vào thực tiễn -Thái độ: +Tiếp tục rèn luyện thêm cho hs thao tác phân tích,tổng hợp,tư logíc B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,tranh vẽ sẵn để làm tập -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *Hoạt động thầy *Hoạt động trò H Đ I Kiểm tra cũ: 8’ - Kết hợp kiểm tra để luyện tập luyện tập để kiểm tra - Hs làm phiếu học tập gv Cho: CC’//DD’//EB AC=CD=DE Chứng chuẩn bị sẵn minh:AC’=CD’=D’B E -Gv thu phiếu,chấm số để sửa sai D hồn chỉnh lời giải cho hs,số lại chấm C nhà A C’ D’ B -Hs nêu đl dùng để c/m AC’=C’D’=D’B -Hs từ rút toán tổng quát H Đ II Luyện tập : 30’ * Rèn làm phần thuận tốn quỹ tích : -Hs đọc đề -Gv nêu tốn 68/sgk -Hs phân tích bài,cả lớp làm -Gv phân tích cho hs dự đoán trước làm -Vẽ CK  d.C/m AH=CK từ rút tập -Gv xác kết *Rèn giải tập trắc nghiệm: Bài 69/sgk -Gv: Là loại ghép cặp để có mệnh đề -Gv chuẩn bị sẵn tranh để hs theo dõi -Cho hs kiểm tra câu trả lờ kết *Tập vận dụng toán học vào thực tiễn: Bài 72/sgk - Gv : Dùng động tác bác thợ mộc thường dùng để vẽ đường thẳng // với mép bàn cách mép bàn cm.Y/c hs giải thích sở Tốn học để làm vậy? Bài 71/sgk -Hs làm tập theo nhóm bàn để củng cố đơn vị kiến thức B D kl C thuộc đường thẳng song song với d cách d khoảng cm (dựa vào t/c học) -1 hs lên bảng trình bày -Lớp nhận xét -Hs xem nội dung tranh -Ghép nội dung cột cho để có câu trả lời -Hs làm cá nhân -Từng hs theo dõi động tác gv làm,giải thích sở Tốn học việc làm -Hs làm việc theo nhóm -Nhóm trưởng thay mặt nhóm trình bày vấn đề(mỗi nhóm câu) M A E C -Hs xem hình vẽ,từ dự đốn quỹ tích O nằm đường trung bình tam giác ABC.Chứng minh dự đốn -Sau nhóm trình bày,gv cần bổ sung để có lời giải hồn chỉnh -Gv nhấn mạnh kiến thức vận dụng để củng cố , -Gv vào để bổ sung,sửa chữa có lời giải hồn chỉnh H Đ III.Củng cố: 5’ Bài 70/sgk -Gv hướng dẫn:Tương tự tập 71 làm,chú ý a/C/m ADME hcn,suy O,M,A thẳng hàng b/C/m O thuộc đường trung bình tam giác aBC c/Hs trình bày hướng dẫn gv AM=2AO,AM nhỏ AO nhỏ nhất,AO nhỏ AO=OK=AH/2 (Lúc M H) -Những hs đại diện cho tổ,nếu có lời giải đúng,trình bày bảng -Tương tự hs làm vào tìm thêm p2 c/m khác để làm phong phú thêm cách giải H Đ IV.Đánh giá - Hướng dẫn nhà: 2’ -Gv nhận xét,đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -BTVN: 124,127,128/sbt -Hs lắng nghe để nhà thực hỉện -Chuẩn bị trước 11 D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………… Tuần :10 Ngày soạn: 24/10/2018 Tiết : 20 Ngày dạy: 26/10/2018 §11 HÌNH THOI A.MỤC TIÊU: -Kiến thức: +Hs nắm đ/n t/c hình thoi,các dấu hiệu nhận biết hình thoi -Kĩ năng: +Rèn luyện vẽ hình thoi,biết vận dụng t/c hình thoi c/m,tính tốn,nhận biết hình thoi thông qua dấu hiệu +Vận dụng kiến thức hình thoi thực tế -Thái độ: +Tiếp tục rèn luyện thêm cho hs thao tác phân tích,tổng hợp thơng qua phân tích,c/m t/c B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,tranh vẽ sẵn để làm tập -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *Hoạt động thầy *Hoạt động trò H Đ I Kiểm tra cũ: 7’ Cho tứ giác ABCD có cạnh nhau.C/m tứ -1 hs làm bảng giác hbh (Gv vẽ sẵn hình bảng phụ) A D B C - Tứ giác ABCD có AB=BC=CD=DA ( - Gv giới thiệu khái niệm hình thoi H Đ II Bài : 30’ 1.Định nghĩa: -Gv dẫn dắt hs đ/n hình thoi Tứ giác ABCD hình thoi AB=BC=CD=DA -Gv:Hình thoi hình bình hành -Gv:Nói hình thoi hbh,vậy trước hết nói t/c hình thoi Tính chất: -Cho hs nhắc lại t/c hbh Hình thoi có tất t/c hbh *Tìm kiếm t/c đường chéo hình thoi gt ) nên ABCD hbh.(Dấu hiệu tứ giác có cạnh đối nhau) -Hs đọc đ/n hình thoi (sgk) -Hs lắng nghe -Hs nhắc lại t/c hbh B A C D -Hs trả lời qua ?2/sgk -3 hs phát biểu định lí -Cả lớp ghi vẽ hình vào -Hs c/m miệng -Hs làm ?2 -Gv: Cho hs rút định lí sgk -1 hs ghi gt,kl vẽ hình -Gv gọi hs c/m miệng - Gv chốt lại phần c/m giới thiệu c/m SGK để Hs nhà theo dõi 3.Dấu hiệu nhận biết: - Gv dẫn dắt cho hs đến dấu hiệu nhận -Hs phát biểu biết hình thoi dựa đ/n t/c H Đ III Củng cố - Luyện tập : 6’ -Hs c/m dấu hiệu nhận biết - Cho hs làm ?3 hướng dẫn gv Bài 73/sgk: Tìm hình thoi hình 102 A B F E - Gv treo tranh lên bảng Hs trả lời C D G H Q I P R K N S M H Đ IV.Nhận xét - Hướng dẫn nhà: 2’ -BTVN: 74,75,76,77/sgk D.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………… -Hs lắng nghe Tuần:11 Ngày soạn: 29/10/2018 Tiết : 21 Ngày dạy : 31/10/2018 LUYỆN TẬP + Kiểm tra 15 phút A.MỤC TIÊU: - Kiến thức: +Củng cố lại kiến thức hình thoi +Áp dụng kiến thức hình thoi vào giải tập + Kiểm tra kiến thức tứ giác đặc biệt ( đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết ) - năng: + Rèn vẽ hình,nhận biết hình thoi + Kiểm tra vẽ hình, nhận biết tứ giác đặc biệt - Thái độ: +Tiếp tục rèn luyện thêm cho hs thao tác phân tích,tổng hợp,tư logíc B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,ê ke,thước đo góc, đề 15phút, đáp án -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *Hoạt động thầy H Đ I Kiểm tra 15 phút: 15’ Bài 1: (3d) Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật từ hình bình hành? Bài 2: (7d) Cho tam giác ABC vuông A, có BC = 10cm Gọi M trung điểm BC a) Tính AM? b) Kẻ MD//AB, D  AC; ME//AC, E  AB Tứ giác ADME hình gì? Vì ? H Đ II Luyện tập : 28’ Bài 75/sgk A B H F C D -Gv hướng dẫn: AEH= BEF= FCG=  HDG => EH=EF=GF=GH Do tứ giác EFGH hình thoi Bài 76/sgk -Gọi hs đọc đề -Hs lớp làm Đáp án + Biểu điểm Bài 1: nêu DH 3đ Bài 1: Vẽ hình ghi GT– KL 1đ a) AM = ½ BC = cm 3đ b) C/m tứ giác ADME hình bình hành 2đ có góc A = 90 nên ADME hình chữ nhật 1đ -Hs làm hướng dẫn gv -1 hs lên bảng trình bày -1 Hs đọc to đề -1 Hs vẽ hình,ghi gt,kl B E *Hoạt động trò -1 hs nêu cách c/m F A C H G -1 hs c/m hướng dẫn D -Gv hướng dẫn:EF đường trung bình tam gv giác ABC.Suy ra: EF//AC HG đường trung bình  ADC =>HG//AC  EF//GH C/m tương tự:EH//FG.Do tgiác EFGH hbh EF//AC BD  AC nên BD  EF EH//BD EF  BD nên EF  EH Hbh: EFGH có Ê=900 nên hcn Bài 77/sgk: -Gọi hs vẽ hình,ghi gt,kl -Gv gợi ý.Hs nêu P2 c/m? -Lớp hoạt động nhóm a/Hbh nhận giao điểm đường chéo làm tâm đối xứng B A C -1 hs vẽ hình,ghi gt,kl -Hs nêu p2 c/m -Lớp hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày -Lớp nhận xét D Hình thoi hbh nên giao điểm đường chéo hình thoi tâm đx hình htoi b/BD đường trung trực AC nên A đx với C qua BD B D đx với qua BD Do BD trục đx hình thoi Tương tự AC trục đx hình thoi - Gv xác kết H Đ III.Nhận xét - Hướng dẫn nhà: 2’ -Lớp nhận xét -BTVN:138,139,140,141/74/sbt -Hs lắng nghe để nhà thực D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………… Tuần :11 1/11/2018 Tiết : 22 2/11/2018 Ngày soạn: Ngày dạy : §12.HÌNH VNG A.MỤC TIÊU: -Kiến thức: +Hs hiểu đ/n hình vng,thấy hv dạng đặc biệt hcn hình thoi +Biết vẽ hình vng,biết c/m tứ giác hình vng -Kĩ năng: +Rèn vận dụng kiến thức c/m hình vng -Thái độ: +Nâng cao tư logic,óc phân tích +Thấy ứng dụng thực tế B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,ê ke -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *Hoạt động thầy H Đ I.Kiểm tra cũ : 5’ - Hs nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình thoi Gv xác kết quả,ghi điểm II.Bài : 30’ 1/Đ/n: -Gv vẽ hình 104/sgk lên bảng,giới thiệu -Tứ giác ABCD hình vẽ hình vng Vậy hình vuông tứ giác ntn? A B C D -Gv: Tứ giác ABCD hv  Â= Bˆ = Cˆ  Dˆ =900 AB=BC=CD=DA -Hv có phải hcn khơng? -Gv khẳng định:Hv hcn vừa hình thoi vừa hbh -Gv cho hs nhắc lại 2.Tính chất: -Theo em hv có t/c nào? (Dựa vào hình ta học) *Hoạt động trò -1 hs trả lời -Hs quan sát hình vẽ trả lời -1 hs đọc to đ/n -Hs trả lời -Hs lắng nghe -1 hs nhắc lại -Nêu t/c -Gv y/c hs làm ?1/ -1 hs đọc to đề -Phân tích đề,bài y/c điều gì?Ta cần tìm gì? -Y/c hs hoạt động nhóm -1 hs đọc to đề -1 hs phân tích đề -Lớp hoạt động nhóm -Đại diện nhóm trình bày -Lớp nhận xét -Gv xác kết Dấu hiệu nhận biết : - hs đọc sgk , phát biểu - Y/c hs đọc SGK - hs nhắc lại - gv chốt lại dấu hiệu nhận biết sgk Em nêu mối quan hệ hình chữ nhật, hình - hs nêu thoi hình vng? - hs đọc nhận xét sgk - gv chốt “Nhận xét” H Đ III.Củng cố-Luyện tập : 8’ -1 hs đọc to đề -1 hs nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình vng -1 hs phân tích đề -Làm tập 79/sgk -Cả lớp làm hướng hs đọc to đề dẫn gv -1 hs trình bày miệng -Gv xác kết H Đ IV.NHẬN XÉT-HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 2’ -Hs lắng nghe để nhà thực -Nhận xét,đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -BTVN:80,81,82/108/sgk D.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………… Tuần :12 5/11/2018 Tiết : 23 7/11/2018 Ngày soạn: Ngày dạy : LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU: Kiến thức:+Củng cố vững t/c,những dấu hiệu nhận biết hv năng:+Rèn phân tích,kĩ nhận biết tứ giác hv Thái độ:+Tiếp tục rèn luyện cho hs thao tác phân tích,tổng hợp,tư logíc B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ ghi tập83 -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY *HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ H Đ I.Kiểm tra cũ: 8’ B D E 450 45 A F C Hs:Phát biểu định nghĩa,tính chất,dấu hiệu nhận biết hình vng Cho hình vẽ Tứ giác AEDF hình gì? Vì sao? -1 hs lên bảng trình bày theo y/c (đề treo bảng phụ) gv -Gv xác kết quả,ghi điểm H Đ II.Bài mới: Luyện tập : 27’ *Rèn nhận biết hình vng hình -Lớp nhận xét,góp ý thức trắc nghiệm: Bài 83/sgk -Gv:Đưa tranh ghi tập: Xem câu sau hay sai?Nếu sai nêu phản ví dụ a/Sai.Ví dụ: -Hs ý theo dõi b/Tứ giác có đường chéo vng góc với trung điểm đường hình thoi(Đ) (Hình bh có đường chéo vng góc hình thoi) c/Đ d,e cho hs trả lời -Gv xác kết cho hs Bài 84/sgk *Dạng luyện tập c/m,nhận biết hình tứ giác đặc biệt,liên hệ hình A E -Hs đứng chỗ trả lời a,b,c,d,e F B D C -Cho hs ghi gt,kl tốn,vẽ hình a/ C/m tứ giác AEDF hbh (theo đ/n) (AF//DE; AE//DF) (gt) Suy AEDF hbh b/Hbh AEDFsẽ trở thành hình thoi đường chéo AD phân giác góc A c/Gv:Kết hợp câu hỏi trên,để có AEDF hv cần có thêm đk gì? Hbh AEDF trở thành hcn Â=900 Nếu Â=900 AD phân giác góc BAC tứ giác AEDF hv -Gv xác kết H Đ III.Củng cố: 8’ Bài 85/sgk Cho hs hoạt động nhóm A E B M -Cho phản ví dụ câu hỏi sai -Hs nhận xét,góp ý - Hs lên bảng ghi GT, KL -3 hs lên bảng trình bày câu -Hs nhận xét,góp ý N D F C -Y/c hs vẽ hình,ghi gt,kl tốn a/Theo gt: AB=2AD E,F trung điểm AB,CD nên AE=AD=DF=EF Â=900.Suy AEFD hình -Hs hoạt động nhóm,2 bàn nhóm -Mỗi nhóm trình bày nội dung y/c gv -Các nhóm khác góp ý kiến tranh luận nhận xét,bổ sung vng b/EMFN hình thoi EM=MF=FN=NE có góc M 900 -Đại diện nhóm trình bày Suy EMFN hình vng -Gv bổ sung để có kết hồn chỉnh -Gv ghi sẵn bảng phụ trước cho hs theo -Hs nhận xét,góp ý dõi H Đ IV.Đánh giá-Hướng dẫn nhà: 2’ -Gv nhận xét,đánh giá,động viên hs BTVN: 86/sgk -Hs lắng nghe để nhà thục -Câu hỏi chuẩn bị cho tiết ôn tập chương I/110 Hs ý tập tìm đk:thuận,đảo,kl -Tiết sau:Ơn tập chương I D.RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………… Tuần 13 7/11/2018 Tiết 24 9/11/2018 Ngày soạn: Ngày dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG I A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: +Hệ thống hóa kiến thức học chương I tứ giác:đ/n,t/c,các dấu hiệu nhận biết tứ giác đặc biệt học.Đăc biệt thấy mối liên hệ biện chứng hiònh 2.Kĩ năng: +Vận dụng kiến thức để rèn luyện nhận biết hình,c/m,tínhtốn,tìm đk hình để thỏa mãn t/c 3.Thái độ: +Rèn luyện tư logic,tư biện chứng,thao tác phân tích tổng hợp B.CHUẨN BỊ: -Gv: Vẽ sẵn sơ đồ nhận biết tứ giác,bảng phụ -Hs: Thước thẳng,bảng phụ Chuẩn bị câu hỏi tiết trước cho nhà C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY *HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ H Đ I Lý thiết: 10’ 1/ Ôn tập trả lời câu hỏi SGK/tr 110 Hs trả lời 2/Điền sai cỏc khng nh sau: Tứ giác có đờng chéo vuông góc với h.thoi HBH hình thang có cạnh bên song Hs tr li song HCN tứ giác có ®êng chÐo b»ng H.thang c©n cã gãc vuông hcn HCN có đờng chéo vuông góc h.thoi HCN có đờng chéo vuông góc với h.vuông T giác có hai cạnh đối song song hai đường chÐo l hình thang cân T giỏc cú trc i xng hình vuông HBH có hai ng chéo vuông góc l H thoi Tứ giác có đ/c vuông góc với - Hs c bi trung điểm đờng H vuông H Đ II Rèn luyện giải tốn tìm điều kiện:33’ Bài 88/sgk: -Gv:Y/c hs xem hình vẽ,tìm đk đường chéo AC BD để tứ giác EFGH là:-Hcn-Hình thoi-Hình vng A H -Hs lắng nghe E -1 hs đứng chỗ trả lời D G F C B -Lớp nhận xét -Gv gợi ý: +HEFG hình gì?Vì sao? +Để ….HEFG hcn,cần có thêm đk gì?đk có liên quan - Hs đọc đề -Hs vẽ hình đến đk đường chéo AC BD -Lớp hoạt động nhóm -Gv xác kết -Chia tổ làm -Mỗi tổ trình bày giải câu -Các tổ khác góp ý kiến Bài 89/sgk: -Gv:Y/c hs vẽ hình -Chia lớp thành tổ,thảo luận -Gv y/c tổ trình bày lời giải câu -Gv xác kết -Hs lắng nghe để nhà thực HD IV.Đánh giá-Hướng dẫn nhà: 2’ -Gv nhận xét,đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -BTVN:90/sgk -Xem lại tập ,tiết sau kiểm tra 45 phút D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………… Tuần 13 10/11/2018 Tiết 25 16/11/2018 Ngày soạn: Ngày dạy: KIỂM TRA CHƯƠNG I (45 phút) A.MỤC TIÊU: - Qua kiểm tra đề đánh giá mức độ nắm kiến thức tất đối tượng hs - Phân loại đối tượng,để có kế hoạch bổ sung,điều chỉnh phương pháp dạy cách hợp lí B.CHUẨN BỊ: -Gv chuẩn bị đề phô tô -Phát hs C.ĐỀ BÀI: Ma trận, đề, đáp án kèm theo D/ ĐÁNH GIA-RÚT KINH NGHIỆM * Ưu điểm : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… * Hạn chế : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… * Biện pháp : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… …… E/ KẾT QUẢ : TT Lớp Sĩ số Giỏi SL 8A 8B 8C Kh % SL TB % SL Yếu+km % SL % Tuần 13 soạn:12/11/2018 Tiết 26 14/11/2018 Chương II: Ngày Ngày dạy: ĐA GIÁC-DIỆN TÍCH ĐA GIÁC §1.ĐA GIÁC-ĐA GIÁC ĐỀU A.MỤC TIÊU: Kiến thức : +Hs nắm khái niệm đa giác lồi,đa giác +Nắm cách tính tổng số đo góc đa giác +Vẽ nhận biết đa giác đều,1 đa giác lồi +Biết vẽ trục tâm đối xứng(nếu có) đa giác năng: +Hs có vẽ hình,nhận biết hình,sử dụng cơng thức tính số đo góc đa thức Thái độ: +Rèn cho hs phát triển tư nhận dạng hình B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,thước đo góc,ê ke -Hs: Thước thẳng,bảng phu,compa C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY H Đ I.Giới thiệu chương : 5’ -Gv tóm tắt nội dung chương II -Gv đặt vấn đề vào H Đ II.Bài mới: 30’ 1/Khái niệm đa giác: -Gv treo tranh H.112,113,114,115,116,117 giới thiệu hình đa giác -Đa giác ABCDE(H.114,117)là hình gồm đoạn thẳng AB,BC,CD,DE EA đoạn thẳng có điểm chung khơng nằm đường thẳng.Các điểm A,B,C,D,E gọi đỉnh,các đoạn thẳng AB,BC,CD,DE,EA gọi cạnh đa giác -Y/c hs làm ?1 Gv giới thiệu:Các đa giác H.115,116,117 *HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Hs lắng nghe -Hs quan sát hình -Hs lắng nghe ghi -Hs trả lời ?1 gọi đa giác lồi Giới thiệu đ/n sgk -Y/c làm ?2 Gv nêu ý sgk -Y/c làm ?3 (Gv đưa đề lên tranh) -1 hs đọc to đề Phân tích đề,y/c làm gì? Cho lớp hoạt động nhóm -Gv xác kết -Gv giới thiệu:Đa giác có n đỉnh (n 3) gọi hình n giác hay hình n cạnh với n=3,4,5,6,8 ta quen gọi tam giác,ngũ giác,lục giác,bát giác với hình n=7,9,10,… ta gọi hình cạnh,9 cạnh,10 cạnh, 2/Đa giác đều: -Y/c hs quan sát H.120 sgk phát biểu đ/n khái niệm đa giác -Y/c hs hoạt động nhóm ?4 -Hs lắng nghe gv giới thiệu -1 hs đọc đ/n -Hs trả lời ?2 -1 hs đọc ý sgk -1 hs đọc to đề -1 hs trả lời -Lớp hoạt động nhóm -Đại diện em đứng chỗ trả lời -Lớp nhận xét -Hs lớp lắng nghe -Hs quan sát H.120 sgk -1 hs đọc đ/n sgk -Hoạt động nhóm ?4 -1 hs lên bảng trình bày -Lớp nhận xét -Gv xác kết H Đ III.Củng cố: 8’ -1 hs nêu lại đ/n đa giác đa giác -Làm 1/115/sgk Y/c hs lên bảng vẽ hình trả lời -1 hs lên bảng,cả lớp làm -Bài 2/115/sgk hs đọc đề đứng chỗ trả lời -1 hs đứng chỗ trả lời H Đ IV.Nhận xét-Hướng dẫn nhà: 2’ -Gv nhận xét,đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -Hs lắng nghe để nhà thực -BTVN:3,4,5/115/sgk D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………… Tuần 14 14/11/2018 Ngày soạn: Tiết 27 Ngày dạy : 16/11/2018 §2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT A.MỤC TIÊU: Kiến thức: +Hs nắm cơng thức tính diện tích hình chữ nhật,hv,tam giác vng +Hs hiểu để c/m cơng thức cần vận dụng t/c diện tích đa giác 2.Kĩ năng: +Rèn sử dụng công thức học t/c diện tích giải toán Thái độ: +Rèn luyện thêm thao tác tư duy,cách vẽ hình B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ,thước đo góc,ê ke -Hs: Thước thẳng,bảng phụ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY H Đ I.Kiểm tra cũ: 5’ Gv nêu y/c kiểm tra: -Hs1:Phát biểu đ/n đa giác lồi đa giác đều? Làm tập 3sgk -Hs2:làm tập sgk (gv đưa đề lên tranh) -Gv xác kết quả,ghi điểm H Đ II.Bài mới: 30’ 1.Khái niệm diện tích đa giác: -Gv giới thiệu sgk *HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -2 hs lên bảng -Lớp nhận xét -Hs lắng nghe -Gv đưa tranh H.121 sgk y/c hs quan sát làm ?1 -Gv nói diện tích hình A diện tích hình B Gv cho hs trả lời câu hỏi b,c Vậy diện tích đa giác gì? -Gv chốt:Diện tích đa giác số đo phần mặt phẳng giới hạn đa giác -Mỗi đa giác có diện tích? Diện tích đa giác hay số âm có khơng? -Gv chốt:Mỗi đa giác có diện tích xác định Diện tích đa giác số dương -Gv nêu t/c đa giác -Hs quan sát làm ?1 hướng dẫn gv -Hs trả lời câu hỏi,lớp nhận xét -Hs trả lời -Lớp xác câu trả lời -Hs lắng nghe -3 hs đọc t/c sgk 2.Cơng thức tính diện tích hình chữ nhật: -Gv: cơng thức tính diện tích hình chữ nhật biết? -1 hs nêu cơng thức -Gv nêu chiều dài chiều rộng kích thước nó,ta thừa nhận t/c sau: -Hs ghi a b S=a.b -Gv nêu ví dụ sgk 3.Cơng thức tính diện tích hình vng,tam giác vng: -Gv cho hs thực ?2 Gv:Hình chữ nhật có cạnh a=b Vậy S=a2 -Gv:Hãy tính Shv có cạnh 3m -Gv:Cho hcn: ABCD.Nối AC,hãy tính SABC biết AB=a; BC=b Gv hướng dẫn: SABC=SCDA SABCD=SABC+SCDA (t/c4) S ABCD ab  =>SABC= -Gv xác kết Rút cơng thức tính H Đ III.Củng cố: 8’ -1 hs đọc ví dụ sgk -?2 hs hoạt động nhóm -Đại diện nhóm trình bày -Lớp nhận xét -Nhắc lại cơng thức tính diện tích hình vng, -2 hs đọc lại cơng thức diện tích tam giác vng - Lớp làm tập -Làm tập 6/118/sgk HĐ IV.NHẬN XÉT-HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:2’ -Hs lắng nghe nhà thực -Gv đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -BTVN: 7,8/118/sgk D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………… Tuần 14 21/11/2018 Ngày soạn: Tiết 28 Ngày dạy : 23/11/2018 LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU: Kiến thức: +Củng cố cơng thức tính diện tích hình chữ nhật,hình vng,tam giác +Hs vận dụng công thức học t/c S giải tốn,c/m hình có diện tích năng: +Rèn cắt ghép hình theo y/c Thái độ: +Rèn luyện thêm thao tác tư phân tích,tổng hợp c/m B.CHUẨN BỊ: -Gv: Thước thẳng,bảng phụ, ê ke,bìa,kéo -Hs: Thước thẳng,bảng phu,êke C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: *HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY *HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ H Đ I.Kiểm tra cũ: 5’ Gv nêu y/c kiểm tra -Hs1:Phát biểu t/c diện tích đa giác -2 hs lên bảng làm theo y/c gv -Hs2: Viết cơng thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vng -Gv xác kết quả,ghi điểm -Lớp nhận xét H Đ II.Bài mới: Luyện tập : 28’ Bài 10/sgk -Gv vẽ hình -Hs vẽ hình vào A c b a B C -Gv:Tổng diện tích hình vng dựng cạnh góc vng b2+c2 -Hs lắng nghe gv phân tích -Diện tích hv dựng cạnh huyền a Theo đl Pitago ta có; a2=b2+c2 Vậy tổng diện tích hình vng dựng cạnh gv diện tích hv dựng cạnh huyền -Gv hướng dẫn,hs lớp làm -Hs lớp làm hướng dẫn gv Bài 13/sgk -Gv đưa đề lên tranh -Hs theo dõi -Y/c hs đọc đề A F B -1 hs đọc đề -Nêu cách giải -1 hs vẽ hình,ghi gt,kl F H E K -1 hs nêu cách giải D G -Gv hướng dẫn: ABC= CDA (c.g.c) => SABC=SCDA Tương tự: SAFE=SEHA SEKC=SCGE => SABC-SAEF-SEKC=SCDA-SEHA-SCGE Hay SEFBK=SEGDH -Gv xác kết C -Hs c/m hướng dẫn gv -1 hs trình bày -Lớp xác kết Bài 11/sgk -Gv y/c mang bìa kéo -Hs hoạt động nhóm H Đ III.Nhận xét - Hướng dẫn nhà: 2’ -Gv nhận xét,đánh giá tiết học,động viên nhắc nhở hs -BTVN:12,13/sgk -Chuẩn bị bài: Diện tích tam giác H Đ IV Trả kiểm tra 45 phút : 10’ - Gv chữa nhanh kiểm tra 45 phút - Nhận xét làm Hs - Trả kiểm tra cho hs D.RÚT KINH NGHIỆM : -Hs hoạt động nhóm -Lớp xác kết -Hs lắng nghe để nhà thực - Hs nghe ... diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vng -Gv xác kết quả,ghi điểm -Lớp nhận xét H Đ II. Bài mới: Luyện tập : 28 Bài 10/sgk -Gv vẽ hình -Hs vẽ hình vào A c b a B C -Gv:Tổng diện tích hình vng... mối quan hệ hình chữ nhật, hình - hs nêu thoi hình vng? - hs đọc nhận xét sgk - gv chốt “Nhận xét” H Đ III.Củng cố-Luyện tập : 8 -1 hs đọc to đề -1 hs nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình vng -1... Bài 88 /sgk: -Gv:Y/c hs xem hình vẽ,tìm đk đường chéo AC BD để tứ giác EFGH là:-Hcn -Hình thoi -Hình vng A H -Hs lắng nghe E -1 hs đứng chỗ trả lời D G F C B -Lớp nhận xét -Gv gợi ý: +HEFG hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 8 học kì II, Giáo án hình học lớp 8 học kì II

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn