Tố hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình

2 161 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:56

Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình chính trị.Tố Hữu là một chiến sĩ – thi sĩ, làm thơ trước hết là phải phục vụ sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng của Đảng.Tác giả Ngô Tất Tố Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Khuyến Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Thi Ngữ Văn 12Trình bày sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình chính trị.Tố Hữu là một chiến sĩ – thi sĩ, làm thơ trước hết là phải phục vụ sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng của Đảng.Trong thơ Tố Hữu từ trước đến sau, dù đề tài, nội dung cảm hứng có đa dạng đến đâu thì vẫn nhất quán ở chỗ lấy lý tưởng cách mạng, quan điểm chính trị làm hệ quy chiếu cách nhìn nhận và xúc cảm về mọi phương diện, mọi hiện tưởng của đời sống, kể cả đời sống riêng tư của chính nhà thơ. Với Tố Hữu, “ tả tình hay tả cảnh, kể chuyện mình hay kể chuyện người, viết về các vấn đề lớn hay về một sự việc nhỏ (…) là để nói cho được cái lý tưởng cộng sản ấy thôi” (Chế Lan Viên)Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Mọi sự kiện, vấn đề lớn của đời sống cách mạng, lý tưởng chính trị, những tình cảm chính trị thông qua trái tim nhạy cảm của nhà thơ đều có thể trở thành đề tài và cảm hứng nghệ thuật thực sự. Tố Hữu là nhà thơ của lẽ sống lớn, của những tình cảm lớn, niềm vui lớn của cách mạng và con người cách mạng. Đặc biệt ở những bước ngoặt trong đời sống cách mạng của dân tộc, hồn thơ Tố Hữu thường vang ứng nhạy bén và dào dạt cảm hứng, kết tinh trong những bài thơ đặc sắc, được sự đồng cảm và hưởng ứng rộng rãi của đông đảo công chúng. Xuân Diệu khẳng định “ Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình độ là thơ rất đỗi trữ tình ”. Thơ Tố Hữu đã kế tục dòng thơ cách mạng đầu thế kỉ XX của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, thơ của các chiến sĩ cộng sản lớp trước ờ nửa đầu những năm 30 nhưng đã được đổi mới trên cơ sở vận dụng những thành tựu hiện đại hóa thơ ca đương thời, đem đến cho văn học cách mạng một tiếng thơ sôi nổi, trẻ trung, mới mẻ và tràn đầy cảm hứng lãng mạn, đã mở ra một khuynh hướng lớn và có vị trí chủ đạo – khuynh hướng trữ tình chính trị – trong suốt mấy chục năm của nền thơ hiện đại Việt Nam. Nội dung trữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu thường tìm đến và gắn liền với khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn. Khuynh hướng sử thi nổi bật trong thơ Tố Hữu nhất là ở những thời kì sau, kể từ cuối tập Việt Bắc. Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu ngay từ đầu đã là cái tôi chiến sĩ, về sau càng trở thành cái tôi nhân danh cộng đồng, nhân danh Đảng và dân tộc. Nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu là con người thể hiện tập trung những phẩm chất của giai cấp, dân tộc, đến cuộc kháng chiến chống Mĩ được nâng lên thành những hình tượng anh hùng mang tầm vóc thời đại và lịch sử, nhiều khi được thể hiện bằng bút pháp thần thoại hóa. Cảm hứng chủ đạo trong thơ Tố Hữu là cảm hứng lãng mạn. Thơ Tố Hữu hướng vào tương lai, khơi dậy niềm vui, lòng tin tưởng và niềm say mê với con đường cách mạng, ngợi ca nghĩa tình cách mạng và con người cách mạng. Do khuynh hướng cảm hứng ấy mà thơ Tố Hữu chú trọng tác động đến tình cảm, cảm xúc của người đọc, đặc biệt khai thác giá trị gợi cảm của nhạc điệu thơ.Một nét đặc sắc của thơ Tố Hữu là có giọng điệu riêng rất dễ nhận ra. Đó là giọng tâm tình, ngọt ngào tha thiết, giọng của tình thương mến. Giọng điệu ấy có phần là do được thừa hưởng từ điệu tâm hồn con người xứ Huế với những câu ca, giọng hò tha thiết ngọt ngào của quê hương. Nhưng nó cũng được xuất phát từ một quan niệm của nhà thơ : “ Thơ là chuyện đồng điệu ( … ), thơ là tiếng nói đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí ’’. Nhà thơ đặc biệt dễ rung động với nghĩa tình cách mạng, luôn hướng đến đồng bào, đồng chí mà giãi bày tâm sự, trò chuyện, kêu gọi, nhắn nhủ. Thơ Tố Hữu phần nhiều có cách diễn đạt tự nhiên, hơi thơ liền mạch. Kế tục truyền thống thơ ca dân tộc, đặc biệt là thơ ca dân gian và thơ cổ điển, thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc cả trong nội dung và nghệ thuật biểu hiện. Hiện thực đời sống cách mạng, những tình cảm chích trị, đạo lí cách mạng qua sự cảm nhận và thể hiện của Tố Hữu đãXem thêm tại: https:loigiaihay.comtohuudaduathochinhtrilentrinhdolathoratdoitrutinhnguvan12c30a4398.htmlixzz5mx6q48FQ Tố Hữu đưa thơ trị lên trình độ thơ đỗi trữ tình? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tố Hữu nhà thơ lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình trị.Tố Hữu chiến sĩ – thi sĩ, làm thơ trước hết phải phục vụ nghiệp cách mạng, cho lý tưởng Đảng  Tác giả Ngô Tất Tố - Ngữ Văn 12  Tác giả Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12  Tác giả Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12  Trình bày ảnh hưởng gia đình cá nhân - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tố Hữu nhà thơ lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình trị.Tố Hữu chiến sĩ – thi sĩ, làm thơ trước hết phải phục vụ nghiệp cách mạng, cho lý tưởng Đảng Trong thơ Tố Hữu từ trước đến sau, dù đề tài, nội dung cảm hứng có đa dạng đến đâu quán chỗ lấy lý tưởng cách mạng, quan điểm trị làm hệ quy chiếu cách nhìn nhận xúc cảm phương diện, tưởng đời sống, kể đời sống riêng tư nhà thơ Với Tố Hữu, “ tả tình hay tả cảnh, kể chuyện hay kể chuyện người, viết vấn đề lớn hay việc nhỏ (…) để nói cho lý tưởng cộng sản thôi” (Chế Lan Viên) Thơ Tố Hữu thơ trữ tình trị Mọi kiện, vấn đề lớn đời sống cách mạng, lý tưởng trị, tình cảm trị thơng qua trái tim nhạy cảm nhà thơ trở thành đề tài cảm hứng nghệ thuật thực Tố Hữu nhà thơ lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn cách mạng người cách mạng Đặc biệt bước ngoặt đời sống cách mạng dân tộc, hồn thơ Tố Hữu thường vang ứng nhạy bén dạt cảm hứng, kết tinh thơ đặc sắc, đồng cảm hưởng ứng rộng rãi đông đảo công chúng Xuân Diệu khẳng định “ Tố Hữu đưa thơ trị lên đến trình độ thơ đỗi trữ tìnhThơ Tố Hữu kế tục dòng thơ cách mạng đầu kỉ XX Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, thơ chiến sĩ cộng sản lớp trước nửa đầu năm 30 đổi sở vận dụng thành tựu đại hóa thơ ca đương thời, đem đến cho văn học cách mạng tiếng thơ sôi nổi, trẻ trung, mẻ tràn đầy cảm hứng lãng mạn, mở khuynh hướng lớn có vị trí chủ đạo – khuynh hướng trữ tình trị – suốt chục năm thơ đại Việt Nam Nội dung trữ tình trị thơ Tố Hữu thường tìm đến gắn liền với khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn Khuynh hướng sử thi bật thơ Tố Hữu thời kì sau, kể từ cuối tập Việt Bắc Cái trữ tình thơ Tố Hữu từ đầu chiến sĩ, sau trở thành nhân danh cộng đồng, nhân danh Đảng dân tộc Nhân vật trữ tình thơ Tố Hữu người thể tập trung phẩm chất giai cấp, dân tộc, đến kháng chiến chống Mĩ nâng lên thành hình tượng anh hùng mang tầm vóc thời đại lịch sử, nhiều thể bút pháp thần thoại hóa Cảm hứng chủ đạo thơ Tố Hữu cảm hứng lãng mạn Thơ Tố Hữu hướng vào tương lai, khơi dậy niềm vui, lòng tin tưởng niềm say mê với đường cách mạng, ngợi ca nghĩa tình cách mạng người cách mạng Do khuynh hướng cảm hứng mà thơ Tố Hữu trọng tác động đến tình cảm, cảm xúc người đọc, đặc biệt khai thác giá trị gợi cảm nhạc điệu thơ Một nét đặc sắc thơ Tố Hữu có giọng điệu riêng dễ nhận Đó giọng tâm tình, ngào tha thiết, giọng tình thương mến Giọng điệu có phần thừa hưởng từ điệu tâm hồn người xứ Huế với câu ca, giọng hò tha thiết ngào quê hương Nhưng xuất phát từ quan niệm nhà thơ : “ Thơ chuyện đồng điệu ( … ), thơ tiếng nói đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí ’’ Nhà thơ đặc biệt dễ rung động với nghĩa tình cách mạng, ln hướng đến đồng bào, đồng chí mà giãi bày tâm sự, trò chuyện, kêu gọi, nhắn nhủ Thơ Tố Hữu phần nhiều có cách diễn đạt tự nhiên, thơ liền mạch Kế tục truyền thống thơ ca dân tộc, đặc biệt thơ ca dân gian thơ cổ điển, thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc nội dung nghệ thuật biểu Hiện thực đời sống cách mạng, tình cảm chích trị, đạo lí cách mạng qua cảm nhận thể Tố Hữu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/to-huu-da-dua-tho-chinh-tri-len-trinh-do-la-tho-rat-doi-tru-tinh-ngu-van-12c30a4398.html#ixzz5mx6q48FQ ... hứng mà thơ Tố Hữu trọng tác động đến tình cảm, cảm xúc người đọc, đặc biệt khai thác giá trị gợi cảm nhạc điệu thơ Một nét đặc sắc thơ Tố Hữu có giọng điệu riêng dễ nhận Đó giọng tâm tình, ngào... nhiên, thơ liền mạch Kế tục truyền thống thơ ca dân tộc, đặc biệt thơ ca dân gian thơ cổ điển, thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc nội dung nghệ thuật biểu Hiện thực đời sống cách mạng, tình cảm chích trị, ... đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí ’’ Nhà thơ đặc biệt dễ rung động với nghĩa tình cách mạng, ln hướng đến đồng bào, đồng chí mà giãi bày tâm sự, trò chuyện, kêu gọi, nhắn nhủ Thơ Tố Hữu phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tố hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình, Tố hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn