Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi hãy phát biểu vể vẻ đẹp của tình bạn

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:48

Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi. Hãy phát biểu vể vẻ đẹp của tình bạn Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trong suốt dặm dài cuộc đời, người ta cần biết bao nhiêu thứ và trong những khoảng lặng của cuộc sống người ta nghĩ đến biết bao điều. Trong bao nhiêu nghĩ suy ấy, chắc chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật sự của ta là ai?”.Anh chị suy nghĩ gì vể câu nói sau: Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người...Vài nét về Nguyễn Khuyến Ngữ Văn 12Giới thiệu tác giả Nam Cao Ngữ Văn 12Giới thiệu tác giả Tố Hữu Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ý Bạn là mối quan hệ kết giao không thế thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Bạn có nghĩa là người gần ta, chia sẻ những vui buồn cùng ta. Bạn phải là người tốt cùng ta vượt qua những vui buồn, thử thách của cuộc đời. Nên chọn bạn mà chơi. Bạn tốt sẽ là người bạn không bao giờ bỏ rơi ta lúc thành công cũng như thất bại. Học hỏi lẫn nhau những điều tốt ở bạn. Sông có nhiều bạn tốt, cuộc đời càng ý nghĩa, thú vị.Bài làmTrong suốt dặm dài cuộc đời, người ta cần biết bao nhiêu thứ và trong những khoảng lặng của cuộc sống người ta nghĩ đến biết bao điều. Trong bao nhiêu nghĩ suy ấy, chắc chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật sự của ta là ai?”. Vâng, ta đang nói đến bạn: là người sẵn lòng cùng ta ngắm một đoá hồng trong bình minh rạng rỡ; là người lặng lẽ nắm bàn tay lạnh ngắt của ta, khi ta chìm trong thất bại; là người không ruồng bỏ ta khi ta mất phương hướng. Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi một quan niệm thật đẹp khi nói về tình bạn đúng nghĩa: người có khả năng nâng đỡ tâm hồn ta trong cuộc đời.Có câu chuyện rằng: Hai người bạn nhỏ vào rừng gặp phải con gấu hung tợn tẩn công. Một người nhanh chăn trèo tót lèn ngọn cây lánh nạn. Người bạn còn lại bế tắc quá bèn nhanh trí “giả chết” để đánh lừa con gấu. Con gấu ngửi ngửi một lát rồi bỏ đi. Người bạn trên cây ngạc nhiên, tụt xuống tiến nhanh về phía người bạn kia và hỏi: Con gấu nói với bạn điều gì vậy? Người bạn “giả chết” trả lời: Con gấu bảo với tớ rằng, không nên bỏ bạn mình trong lúc nguy khốn” Thật bất hạnh và thật mỉa mai nếu trong đời ta gặp những người bạn như Lí Thông. Câu chuyện nhỏ trên kia, lại có một triết lí nhân sinh sâu sắc một bài học về tình bạn, mà từ bé thơ ta đã được thầy, cô thường kể trong những giờ Giáo dục công dân. Bạn, để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà ta đã biết. Nhưng nếu để nói chính xác về nghĩa từ “bạn” thì không những người đó là người ta biết mà còn là người gần gũi, họ thật sự ở trong ta, làm chỗ dựa tinh thần và họ không bao giờ bỏ rơi ta. Đó là ngXem thêm tại: https:loigiaihay.comnguoibantotnhatlanguoiolaivoitakhimoinguoibotamadihayphatbieuvevedepcuatinhbannguvan12c30a9583.htmlixzz5mx4dfX3B Người bạn tốt người lại với ta người bỏ ta Hãy phát biểu vể vẻ đẹp tình bạn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Trong suốt dặm dài đời, người ta cần biết thứ khoảng lặng sống người ta nghĩ đến điều Trong nghĩ suy ấy, chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật ta ai?”  Anh chị suy nghĩ vể câu nói sau: "Khi người sống mình, trở thành người  Vài nét Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12  Giới thiệu tác giả Nam Cao - Ngữ Văn 12  Giới thiệu tác giả Tố Hữu - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ý - Bạn mối quan hệ kết giao không thiếu đời người - Bạn có nghĩa người gần ta, chia sẻ vui buồn ta - Bạn phải người tốt ta vượt qua vui buồn, thử thách đời - Nên chọn bạn chơi - Bạn tốt người bạn không bỏ rơi ta lúc thành công thất bại - Học hỏi lẫn điều tốt bạn - Sông có nhiều bạn tốt, đời ý nghĩa, thú vị Bài làm Trong suốt dặm dài đời, người ta cần biết thứ khoảng lặng sống người ta nghĩ đến điều Trong nghĩ suy ấy, chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật ta ai?” Vâng, ta nói đến bạn: người sẵn lòng ta ngắm đố hồng bình minh rạng rỡ; người lặng lẽ nắm bàn tay lạnh ngắt ta, ta chìm thất bại; người không ruồng bỏ ta ta phương hướng Câu nói “Bạn người đến với ta người bỏ ta đi" - quan niệm thật đẹp nói tình bạn nghĩa: người có khả nâng đỡ tâm hồn ta đời Có câu chuyện rằng: Hai người bạn nhỏ vào rừng gặp phải gấu tợn tẩn công Một người nhanh chăn trèo tót lèn lánh nạn Người bạn lại bế tắc nhanh trí “giả chết” để đánh lừa gấu Con gấu ngửi ngửi lát bỏ Người bạn ngạc nhiên, tụt xuống tiến nhanh phía người bạn hỏi: Con gấu nói với bạn điều vậy'? Người bạn “giả chết” trả lời: "Con gấu bảo với tớ rằng, khơng nên bỏ bạn lúc nguy khốn!” Thật bất hạnh thật mỉa mai đời ta gặp người bạn Lí Thơng Câu chuyện nhỏ kia, lại có triết lí nhân sinh sâu sắc - học tình bạn, từ bé thơ ta thầy, cô thường kể Giáo dục công dân Bạn, để diễn tả theo cách thơng thường người ta biết Nhưng để nói xác nghĩa từ “bạn” khơng người người ta biết người gần gũi, họ thật ta, làm chỗ dựa tinh thần họ không bỏ rơi ta Đó ng Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nguoi-ban-tot-nhat-la-nguoi-o-lai-voi-ta-khi-moi-nguoi-bo-ta-ma-di-hayphat-bieu-ve-ve-dep-cua-tinh-ban-ngu-van-12-c30a9583.html#ixzz5mx4dfX3B ... bạn khơng người người ta biết mà người gần gũi, họ thật ta, làm chỗ dựa tinh thần họ không bỏ rơi ta Đó ng Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nguoi-ban-tot-nhat-la-nguoi-o-lai-voi -ta- khi- moi-nguoi-bo -ta- ma-di-hayphat-bieu-ve-ve-dep-cua-tinh-ban-ngu-van-12-c30a9583.html#ixzz5mx4dfX3B... kia, lại có triết lí nhân sinh sâu sắc - học tình bạn, mà từ bé thơ ta thầy, cô thường kể Giáo dục công dân Bạn, để diễn tả theo cách thơng thường người mà ta biết Nhưng để nói xác nghĩa từ bạn ... Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nguoi-ban-tot-nhat-la-nguoi-o-lai-voi -ta- khi- moi-nguoi-bo -ta- ma-di-hayphat-bieu-ve-ve-dep-cua-tinh-ban-ngu-van-12-c30a9583.html#ixzz5mx4dfX3B
- Xem thêm -

Xem thêm: Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi hãy phát biểu vể vẻ đẹp của tình bạn, Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi hãy phát biểu vể vẻ đẹp của tình bạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn