Trăm hay không bằng tay quen là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập nhận thức của anh chị về lời dạy trên

2 201 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:28

Trăm hay không bằng tay quen là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập. Nhận thức của anh (chị) về lời dạy trên?Thuyết minh vể Lễ hội cầu ngư Ngữ Văn 12Thuyết minh về Lễ hội đua voi ở Tây Nguyên Ngữ Văn 12Thuyết minh về một món ngon đất Hà thành: chả cá Lã Vọng Ngữ Văn 12Thuyết minh về một đặc sản xứ Thanh bánh lá răng bừa Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài LàmTừ xưa đến nay, mỗi quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trở thành quan tâm của mọi người. Xuất phát từ thực tế của một nền kinh tế chậm triển trước kia, ông cha ta nói Trăm hay không bằng tay quen.Câu tục ngữ trên nhằm đề cao vai trò của thực hành quan trọng hơn lý thuyết. Vậy nội dung ấy đúng hay sai? Ngày nay ta cần hiểu quan niệm như thế nào cho hợp lí?Câu tục ngữ có hai vế: Trăm hay là cách nói mộc mạc, có nghĩa là biết hàng trăm điều tức là biết nhiều, lí thuyết giỏi. Còn tay quen có nghĩa là thaọ việc, làm thuần thục, nói cách khác là thực hành giỏi, thành thạo công việc. Như vậy, câu tục ngữ Trăm hay không bằng tay quen muốn khẳng định biết lí thuyết nhiều cũng không thể bằng thói quen thành thạo công việc.Nếu lấy chất lượng, số lượng sản phẩm được làm ra để làm thước đo năng lực, để đánh giá người lao động thì ý nghĩa câu tục ngữ trên là đúng. Bởi thực hành mới trực tiếp sản xuất ra hàng hoá, mới làm ra của cài vật chất. Và tất nhiên phải quen tay mới thuần thục công việc cho nên người lao động, công nhân mới làm ra những sản phẩm có chất lượng và có số lựợng cao. Trong thực tế, đã có biết bao người hiểu rộng, biết nhiều lí thuyết nhưng khi bắt tay vào thực hành lại lúng túng, dẫn đến thất bại. Ngược lại, có những người không được học hành, không được đào tạo ở một trường lớp nào cả, nhưng với những thực tế lao động, từ những kinh nghiệm trong quá trình rèn luyện được tích luỹ họ trở thành người có tay nghề giỏi. Đó là những người thợ máy lâu năm, những thợ thủ công lành nghề theo kiểu cha truyền con nối nên họ có tay nghề cao, làm việc có hiệu quả ít ai sánh được. Vì lẽ đó mà cha ông ta đã định vai trò quan trọng của thực hành trong đời sống hàng ngày. Đồng thời qua đó ông cha ta cũng có thái độ trân trọng, đề cao người lao động trực làm ra của cải vật chất cho xã hội tiêu dùng. Đối với một nước nông nghiệp lạc hậu thì nội dung câu tục ngữ trên có thế chấp nhận. Tuy nhiên, bên cạnh điều chấp nhận đó, ta cũng thấy rõ mặt chưa đúng của câu tục ngữ. Bởi lẽ, thói quen kinh nghiệm, thành thạo công việc dù có quan trọng như thế nào cũng không phải là tất cả. Muốn tinh thông nghề nghiệp thì ngoài quen tay còn phải có trăm hay mới được. Nếu như chỉ quen tay” thành thạo việc thì người thợ thủ công không thể chuyển công việc của sang sản xuất bằng máy móc để có năng suất cao được. Như vậy tư tưởng “trăm hay không bằng tay quen không chỉ thể hiện qua việc coi thường học vấn coi thường khoa học mà còn thể hiện tư tưởng tự mãn với thói quen sẵn có của mình; đồng thời nó cũng biểu hiện một khuynh hướng bảo thủ. Bởi vì thành quả của tay quen ấy, con người không dễ gì chịu tiếp thu tư tưởng mới, kĩ thuật mới bao giờ. Đó là một trơ ngại cho sự tiến bộ, cho thời đại Khoa học kĩ thuật và kinh tế tri thức.Ngày nay trong thời đại khoa học kĩ thuật đang phát triển mạnh thì sự hiểu tri thức, trăm hay của con người rất là cần thiết. Bởi có thực hành nào không cần đến lí thuyết đâu. Có nắm vững lí thuyết ta mới thực hành dễ và đạt kết quả cao. Lí thuyết chỉ đạo cho thực hành, và thực hành là để nghiệm lại, bổ sung và nâng cao hoàn thiện cho lí thuyết. Lí thuyết giỏi với thành thạo việc sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. VXem thêm tại: https:loigiaihay.comtramhaykhongbangtayquennguvan12c30a19591.htmlixzz5mwzmtBrS Trăm hay không tay quen câu tục ngữ nhắc nhở mối quan hệ thuyết thực hành • • • • lao động học tập Nhận thức anh chị lời dạy trên? Thuyết minh vể Lễ hội cầu ngư - Ngữ Văn 12 Thuyết minh Lễ hội đua voi Tây Nguyên - Ngữ Văn 12 Thuyết minh ngon đất Hà thành: chả cá Vọng - Ngữ Văn 12 Thuyết minh đặc sản xứ Thanh - bánh bừa - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài Làm Từ xưa đến nay, quan hệ thuyết thực hành trở thành quan tâm người Xuất phát từ thực tế kinh tế chậm triển trước kia, ông cha ta nói "Trăm hay không tay quen'' Câu tục ngữ nhằm đề cao vai trò thực hành quan trọngthuyết Vậy nội dung hay sai? Ngày ta cần hiểu quan niệm cho hợp lí? Câu tục ngữ có hai vế: "Trăm hay" cách nói mộc mạc, có nghĩa biết hàng trăm điều tức biết nhiều, thuyết giỏi Còn "tay quen" có nghĩa thaọ việc, làm thục, nói cách khác thực hành giỏi, thành thạo công việc Như vậy, câu tục ngữ "Trăm hay không tay quen" muốn khẳng định biết thuyết nhiều khơng thể thói quen thành thạo công việc Nếu lấy chất lượng, số lượng sản phẩm làm để làm thước đo lực, để đánh giá người lao động ý nghĩa câu tục ngữ Bởi thực hành trực tiếp sản xuất hàng hoá, làm cài vật chất tất nhiên phải quen tay thục công việc người lao động, cơng nhân làm sản phẩm có chất lượng có số lựợng cao Trong thực tế, có người hiểu rộng, biết nhiều thuyết bắt tay vào thực hành lại lúng túng, dẫn đến thất bại Ngược lại, có người khơng học hành, không đào tạo trường lớp cả, với thực tế lao động, từ kinh nghiệm trình rèn luyện tích luỹ họ trở thành người có tay nghề giỏi Đó người thợ máy lâu năm, thợ thủ công lành nghề theo kiểu cha truyền nối nên họ có tay nghề cao, làm việc có hiệu sánh Vì lẽ mà cha ông ta định vai trò quan trọng thực hành đời sống hàng ngày Đồng thời qua ông cha ta có thái độ trân trọng, đề cao người lao động trực làm cải vật chất cho xã hội tiêu dùng Đối với nước nơng nghiệp lạc hậu nội dung câu tục ngữ chấp nhận Tuy nhiên, bên cạnh điều chấp nhận đó, ta thấy rõ mặt chưa câu tục ngữ Bởi lẽ, thói quen kinh nghiệm, thành thạo cơng việc dù có quan trọng tất Muốn tinh thông nghề nghiệp ngồi "quen tay" phải có "trăm hay" Nếu "quen tay” thành thạo việc người thợ thủ cơng khơng thể chuyển cơng việc sang sản xuất máy móc để có suất cao Như tư tưởng “trăm hay không tay quen" qua việc coi thường học vấn coi thường khoa học mà thể tư tưởng tự mãn với thói quen sẵn có mình; đồng thời biểu khuynh hướng bảo thủ Bởi thành "tay quen" ấy, người khơng dễ chịu tiếp thu tư tưởng mới, kĩ thuật Đó trơ ngại cho tiến bộ, cho thời đại Khoa học kĩ thuật kinh tế tri thức Ngày thời đại khoa học kĩ thuật phát triển mạnh hiểu tri thức, "trăm hay" người cần thiết Bởi có "thực hành" khơng cần đến "lí thuyết" đâu Có nắm vững thuyết ta thực hành dễ đạt kết cao thuyết đạo cho thực hành, thực hành để nghiệm lại, bổ sung nâng cao hồn thiện cho thuyết thuyết giỏi với thành thạo việc thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu V Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tram-hay-khong-bang-tay-quen-ngu-van-12c30a19591.html#ixzz5mwzmtBrS ...hồn thiện cho lí thuyết Lí thuyết giỏi với thành thạo việc thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu V Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tram -hay- khong-bang -tay- quen- ngu-van-12c30a19591.html#ixzz5mwzmtBrS
- Xem thêm -

Xem thêm: Trăm hay không bằng tay quen là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập nhận thức của anh chị về lời dạy trên, Trăm hay không bằng tay quen là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập nhận thức của anh chị về lời dạy trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn