Bàn về thời gian lời nói cơ hội

2 128 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:00

Bàn về thời gian, lời nói, cơ hội Ngữ Văn 12 Bình chọn:Có ba điều trong cuộc đời mỗi con người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trênSuy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử Ngữ Văn 12Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần,nhưng với bản thân bạn không...Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay Ngữ Văn 12Anh (chị) suy nghĩ gì về tình cảm quê hương Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmThời gian đã qua đi không thể trở lại Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ Náo nức khơi xa không thể vắng những cánh buồmÁng mây trên đầu không thể ngừng trôi (Phó Đức Phương Không thể và có thể) Con người chi học đuợc cách nuối tiếc một khi những gì có giá trị đã ra đi không bao giờ trở lại... Nấu được phép chọn ba điều mà chúng ta muốn giữ lại trong cuộc đời này nhất, đó có lẽ chính là: thời gian, lời nói và cơ hội những thứ tựa hồ như áng mây trên đầu không thế ngừng trôi.Mất đi một ngôi nhà, cũng tức là bạn có khả năng xây dựng lại một ngôi nhà thứ hai. Đó cũng chính là lí do vì sao trên thế giới có hàng vạn ngôi nhà được đập đi và xây lại hằng năm... Mất đi một công việc, không có nghĩa bạn không thể kiếm được một công việc khác, thậm chí là tốt hơn công việc mà bạn đã từng làm.Con người chúng ta sinh ra và tồn tại trong vũ trụ này có lẽ đã được ưu ái hơn rất nhiều loài khác khi Chúa trời ban cho chúng ta hi vọng và nghị lực níu giữ, cứu vãn mọi thứ của cải vật chất và thậm chí cả tình cảm (mất đi tình yêu đầu tiên, không có nghĩa là chúng ta không thể yêu lần thứ hai hay những lần tiếp theo sau đó). Nhưng có những thứ không nằm trong tầm kiểm soát chúng ta và chúng ta không thể níu giữ hay thay đổi được. Thời gian là một trong số đó.Có câu Thời gian là vàng, bạc. Tôi thì không cho là như vậy. Vàng, bạc dù sao cũng chỉ là vật chất, con người chúng ta có thể làm ra chúng, tìm chúng... nhưng với thời gian, con người hầu như bất lực. Chúng ta không tạo ra thời gian và khi thời gian đã trôi đi thì không có cách gì khiến nó trở lại. Thời gian có lẽ còn quý hơn vàng bạc châu báu rất nhiều lần. Các vua chúa thời xưa bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để tìm thuốc trường sinh bất lão, cũng có nghĩa là muốn kéo dài thời gian sống của họ. Nói thời gian là tài sản vẫn chưa nói được hết sự quý giá của nó. Con người luôn muốn khống chế thời gian, nắm giữ thời gian, thậm chí còn có những mơ ước táo bạo về chiếXem thêm tại: https:loigiaihay.combanvethoigianloinoicohoinguvan12c30a19659.htmlixzz5mwse6650 Bàn thời gian lời nói hội - Ngữ Văn 12 Bình chọn: ba điều đời người qua không lấy lại được: thời gian, lời nói, hội Suy nghĩ anh (chị) ý kiến  Suy nghĩ anh (chị) lời khuyên Khổng Tử - Ngữ Văn 12  Trong mắt người khác, bạn thất bại vài ba lần,nhưng với thân bạn không  Anh (chị) nêu suy nghĩ tình mẫu tử xã hội - Ngữ Văn 12  Anh (chị) suy nghĩ tình cảm quê hương - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Thời gian qua khơng thể trở lại Dòng sơng chốn cũ Náo nức khơi xa vắng cánh buồm Áng mây đầu ngừng trơi (Phó Đức Phương - Khơng thể thể) Con người chi học đuợc cách nuối tiếc giá trị khơng trở lại Nấu phép chọn ba điều mà muốn giữ lại đời nhất, lẽ là: thời gian, lời nói hội thứ tựa hồ "áng mây đầu không ngừng trôi" Mất ngơi nhà, tức bạn khả xây dựng lại ngơi nhà thứ hai Đó lí giới hàng vạn nhà đập xây lại năm Mất cơng việc, khơng nghĩa bạn kiếm công việc khác, chí tốt cơng việc mà bạn làm Con người sinh tồn vũ trụ lẽ ưu nhiều loài khác Chúa trời ban cho hi vọng nghị lực níu giữ, cứu vãn thứ cải vật chất chí tình cảm (mất tình u đầu tiên, khơng nghĩa khơng thể u lần thứ hai hay lần sau đó) Nhưng thứ khơng nằm tầm kiểm sốt khơng thể níu giữ hay thay đổi Thời gian số câu "Thời gian vàng, bạc" Tơi khơng cho Vàng, bạc dù vật chất, người làm chúng, tìm chúng với thời gian, người bất lực Chúng ta không tạo thời gian thời gian trơi khơng cách khiến trở lại Thời gian lẽ quý vàng bạc châu báu nhiều lần Các vua chúa thời xưa bỏ nhiều công sức tiền bạc để tìm thuốc trường sinh bất lão, nghĩa muốn kéo dài thời gian sống họ Nói thời gian tài sản chưa nói hết quý giá Con người muốn khống chế thời gian, nắm giữ thời gian, chí mơ ước táo bạo chiế Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-ve-thoi-gian-loi-noi-co-hoi-ngu-van-12c30a19659.html#ixzz5mwse6650 ... trở lại Thời gian có lẽ q vàng bạc châu báu nhiều lần Các vua chúa thời xưa bỏ nhiều công sức tiền bạc để tìm thuốc trường sinh bất lão, có nghĩa muốn kéo dài thời gian sống họ Nói thời gian tài... thời gian tài sản chưa nói hết q giá Con người ln muốn khống chế thời gian, nắm giữ thời gian, chí có mơ ước táo bạo chiế Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-ve-thoi -gian- loi-noi-co-hoi-ngu-van-12c30a19659.html#ixzz5mwse6650
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về thời gian lời nói cơ hội, Bàn về thời gian lời nói cơ hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn