Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật đặc biệt là của con người thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai cây cối nguồn nước thức ăn mà còn dạy cho ta những bài học quý báu của cuộc sống

1 109 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:59

Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai, cây cối, nguồn nước, thức ăn... mà còn dạy cho ta những bài học quý báu của cuộc sống.Bàn về thời gian, lời nói, cơ hội Ngữ Văn 12Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử Ngữ Văn 12Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần,nhưng với bản thân bạn không...Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmThiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai, cây cối, nguồn nước, thức ăn... mà còn dạy cho ta những bài học quý báu của cuộc sống. Tôi mới học được một bài học tuyệt vời từ một hiện tượng đặc biệt của tự nhiên. Bài học đã được học nhiều trong sách vở nhưng đến tận bây giờ tôi mới thực sự hiểu. Bạn có muốn biết không?Chuyện kể rằng, ở bên Palextin có hai biển hồ lớn cùng bắt nguồn từ sông Gioócđan, đó là biển Chết và biển Galilê. Biển Chết đúng như tên gọi của nó không có sự sống nào. Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nào người uống vào cũng sẽ bị bệnh. Trái lại, nước trong biển Galilê lúc nào cũng trong mát, ngọt lành, là môi trường sống thuận lợi cho cây cỏ và tôm cá ai cũng thích biển Galilê vì sự sống nơi đây luôn luôn nhộn nhịp. Bạn hỏi tôi tại sao hai biển hồ cùng bắt nguồn từ sông mẹ Gioócđan mà lại khác nhau đến thế? Tại sao ư? Lí do rất đơn giản: biển Chết tham lam chỉ muôn giữ nước lại cho riêng mình, không san sẻ cho ai khác nên dòng nước trong lòng nó mặn đến nỗi sự sống không thể sinh sôi, ngược lại, biển Galilê sau khi có được nguồn nước trong lành, nó lại mở lòng mình, tràn qua các sông lạch khác. Biển Galilê cho nước đi vào nơi khác và cũng nhận nước từ các nơi khác về. Vì vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch, mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.Câu chuyện tôi kể với bạn không chỉ là một bài học thú vị về địa lí mà còn là bài học sâu sắc về cách mà con người cần phải sống với nhau. Trong đời sống, con người luôn luôn cần phải có sự sẻ chia, yêu thương lẫn nhau. Phải chăng đó là cách sống, cách hành xử quan trọng nhất mà mỗi người cần có? Trong cuộc sống, chia sẻ không đơn thuần chỉ là cho và nhận. Trong gia đó là sự quan tâm, lo lắng, săn sóc, lắng nghe của cha mẹ với con cái, của vợ với chồng, của người lớn với trẻ nhỏ, của anh chị với các em; với hàng xóm giềng đó là sự cảm thông, san sẻ mỗi khi tối lửa tắt đèn, là sự giúp đỡ mỗi khi gặp hoạn nạn. Còn trong xã hội, sự chia sẻ mang tính chất rộng lớn lao hơn, đó là sự sẻ chia bát cơm manh áo với đông bào gặp nạn, là sự nương tựa, che chở, đồng cảm với những số phận kém may mắn... SựXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhungbaihoctuthiennhiennguvan12c30a19660.htmlixzz5mwsQarLP Thiên nhiên mẹ lớn vạn vật đặc biệt người Thiên nhiên không cung cấp cho ta cải vật chất đất đai cối nguồn nước thức ăn dạy cho ta học quý báu • • • • sống Bàn thời gian, lời nói, hội - Ngữ Văn 12 Suy nghĩ anh (chị) lời khuyên Khổng Tử - Ngữ Văn 12 Trong mắt người khác, bạn thất bại vài ba lần,nhưng với thân bạn không Anh (chị) nêu suy nghĩ tình mẫu tử xã hội - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Thiên nhiên mẹ lớn vạn vật, đặc biệt người Thiên nhiên không cung cấp cho ta cải vật chất đất đai, cối, nguồn nước, thức ăn dạy cho ta học quý báu sống Tôi học học tuyệt vời từ tượng đặc biệt tự nhiên Bài học học nhiều sách đến tận thực hiểu Bạn có muốn biết khơng? Chuyện kể rằng, bên Pa-le-xtin có hai biển hồ lớn bắt nguồn từ sơng Gic-đan, biển Chết biển Ga-li-lê Biển Chết tên gọi khơngsống Nước hồ khơng có lồi cá sống người uống vào bị bệnh Trái lại, nước biển Ga-li-lê lúc mát, lành, môi trường sống thuận lợi cho cỏ tôm cá thích biển Ga-li-lê sống nơi luôn nhộn nhịp Bạn hỏi hai biển hồ bắt nguồn từ sơng mẹ Gic-đan lại khác đến thế? Tại ư? Lí đơn giản: biển Chết tham lam muôn giữ nước lại cho riêng mình, khơng san sẻ cho khác nên dòng nước lòng mặn sống sinh sôi, ngược lại, biển Ga-li-lê sau có nguồn nước lành, lại mở lòng mình, tràn qua sơng lạch khác Biển Ga-li-lê cho nước vào nơi khác nhận nước từ nơi khác Vì vậy, nước biển hồ sạch, mang lại sống cho cối, muông thú người Câu chuyện kể với bạn không học thú vị địa lí học sâu sắc cách người cần phải sống với Trong đời sống, người luôn cần phải có sẻ chia, yêu thương lẫn Phải cách sống, cách hành xử quan trọng người cần có? Trong sống, chia sẻ không đơn cho nhận Trong gia quan tâm, lo lắng, săn sóc, lắng nghe cha mẹ với cái, vợ với chồng, người lớn với trẻ nhỏ, anh chị với em; với hàng xóm giềng cảm thông, san sẻ "tối lửa tắt đèn", giúp đỡ gặp hoạn nạn Còn xã hội, chia sẻ mang tính chất rộng lớn lao hơn, sẻ chia bát cơm manh áo với đông bào gặp nạn, nương tựa, che chở, đồng cảm với số phận may mắn Sự Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-bai-hoc-tu-thien-nhien-ngu-van-12c30a19660.html#ixzz5mwsQarLP
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật đặc biệt là của con người thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai cây cối nguồn nước thức ăn mà còn dạy cho ta những bài học quý báu của cuộc sống, Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật đặc biệt là của con người thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai cây cối nguồn nước thức ăn mà còn dạy cho ta những bài học quý báu của cuộc sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn