Có người cho rằng sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần đẩy con người đến chỗ sa đọa tâm hồn em hiểu ý kiến trên như thế nào có thể rút ra bài học gì cho bản thân

2 128 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:51

Có người cho rằng: Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần đẩy con người đến chỗ sa đọa tâm hồn. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Có thể rút ra bài học gì cho bản thân?Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn Ngữ Văn 12Suy nghĩ của anh (chị) về việc giữ gìn bản sắc văn hoá Ngữ Văn 12Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta với họ. Trong thế giới...Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ýI. Mở bài Một câu châm ngôn phương Tây từng nhắc nhở ta: Tiền bạc không tạo ra hạnh phúc, mà chỉ góp phần vào hạnh phúc (L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue). Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, một số người vẫn mưu cầu sung sướng, hạnh phúc bằng cách làm bất cứ hành động nào, bất chấp thủ đoạn, để kiếm thật nhiều tiền. Họ cho rằng có tiền sẽ có được mọi thứ, kể cả hạnh phúc mà không ý thức được rằng sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đấy họ vào chỗ sa đọa tâm hồn. Ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu nói trên, từ đó rút ra bài học cho bản thânII. Thân bài1. Giải thícha) Từ xưa, con người đã nhận rõ giá trị vạn năng của đồng tiền. Có tiền là có thể chiếm hữu mọi thứ tài sản, quyền thế địa vị, nhất là trong xã hội có giai cấp. Tiền bạc làm thoả mãn lòng ham muốn của con người: Có tiền mua tiên cũng được.b) Cuộc sống hiện tại đặt ra nhiều nhu cầu cá nhân cho con người. Cho nên thay vì nhận thức đúng đắn giá trị của tiền bạc, một số người cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền để thoả mãn mọi tiện nghi đời sống vật chất. Do quan niệm sai lầm đó về hạnh phúc, họ sinh lòng ham muốn vô độ về tiền bạc.c) Sự thèm muốn vô độ đó sẽ đẩy con người vào chỗ sa đoạ tâm hồn. Bị tiền bạc ám ảnh, người ta phải tiêu phí quá đáng công sức, thì giờ quay cuồng đầu óc về chuyện kiếm tiền. Sự ham muốn ích kỉ nào cũng làm cho người ta khổ sở, nhất là sự ham muốn vô độ. Tiền bạc có thể làm cho con người dễ tráo trớ:Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.(Nguyễn Bỉnh Khiêm)Quên cả nhân nghĩa:Tiền tài hai chữ, son khuyên ngượcNhân nghĩa đôi đường, nước chảy xuôi. (Nguyễn Công Trứ)Khi trở nên tàn nhẫn, độc ác:Một ngày lạ thói sai nha,Làm cho khốc hại chằng qua vì tiền(Truvện Kiều)2. Bài họca) Cần nhận thức đúng đắn về giá trXem thêm tại: https:loigiaihay.comconguoichorangsuhammuonvodovetienbacsedandayconnguoidenchosadoatamhonnguvan12c30a19706.htmlixzz5mwqSkuVM người cho Sự ham muốn độ tiền bạc dần đẩy người đến chỗ sa đọa tâm hồn Em • • • • hiểu ý kiến thể rút học cho thân? Khoa học mà khơng lương tâm tàn rụi tâm hồn - Ngữ Văn 12 Suy nghĩ anh (chị) việc giữ gìn sắc văn hố - Ngữ Văn 12 "Trong giới khốc liệt AIDS khơng khái niệm với họ Trong giới Mỗi vật sinh tất mà - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ý I Mở - Một câu châm ngôn phương Tây nhắc nhở ta: "Tiền bạc khơng tạo hạnh phúc, mà góp phần vào hạnh phúc" (L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue) - Tuy nhiên xã hội ngày nay, số người mưu cầu sung sướng, hạnh phúc cách làm hành động nào, bất chấp thủ đoạn, để kiếm thật nhiều tiền Họ cho tiền thứ, kể hạnh phúc mà không ý thức ham muốn độ tiền bạc họ vào chỗ sa đọa tâm hồn - Ta tìm hiểu ý nghĩa câu nói trên, từ rút học cho thân II Thân Giải thích a) Từ xưa, người nhận rõ giá trị vạn đồng tiền tiền chiếm hữu thứ tài sản, quyền địa vị, xã hội giai cấp Tiền bạc làm thoả mãn lòng ham muốn người: tiền mua tiên b) Cuộc sống đặt nhiều nhu cầu cá nhân cho người Cho nên thay nhận thức đắn giá trị tiền bạc, số người cho phải kiếm thật nhiều tiền để thoả mãn tiện nghi đời sống vật chất Do quan niệm sai lầm hạnh phúc, họ sinh lòng ham muốn độ tiền bạc c) Sự thèm muốn độ đẩy người vào chỗ sa đoạ tâm hồn - Bị tiền bạc ám ảnh, người ta phải tiêu phí q đáng cơng sức, quay cuồng đầu óc chuyện kiếm tiền Sự ham muốn ích kỉ làm cho người ta khổ sở, ham muốn độ Tiền bạc làm cho người dễ tráo trớ: Còn bạc, tiền, đệ tử, Hết cơm, hết rượu, hết ông (Nguyễn Bỉnh Khiêm) Quên nhân nghĩa: Tiền tài hai chữ, son khuyên ngược Nhân nghĩa đôi đường, nước chảy xuôi (Nguyễn Công Trứ) Khi trở nên tàn nhẫn, độc ác: Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chằng qua tiền (Truvện Kiều) Bài học a) Cần nhận thức đắn giá tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/co-nguoi-cho-rang-su-ham-muon-vo-do-ve-tien-bac-se-dan-day-con-nguoiden-cho-sa-doa-tam-hon-ngu-van-12-c30a19706.html#ixzz5mwqSkuVM ... tàn nhẫn, độc ác: Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chằng qua tiền (Truvện Kiều) Bài học a) Cần nhận thức đắn giá tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/co-nguoi -cho- rang-su -ham- muon-vo-do-ve-tien-bac-se-dan-day -con- nguoiden -cho- sa- doa-tam-hon-ngu-van-12-c30a19706.html#ixzz5mwqSkuVM... tại: https://loigiaihay.com/co-nguoi -cho- rang-su -ham- muon-vo-do-ve-tien-bac-se-dan-day -con- nguoiden -cho- sa- doa-tam-hon-ngu-van-12-c30a19706.html#ixzz5mwqSkuVM
- Xem thêm -

Xem thêm: Có người cho rằng sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần đẩy con người đến chỗ sa đọa tâm hồn em hiểu ý kiến trên như thế nào có thể rút ra bài học gì cho bản thân, Có người cho rằng sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần đẩy con người đến chỗ sa đọa tâm hồn em hiểu ý kiến trên như thế nào có thể rút ra bài học gì cho bản thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn