Trong một cuộc nói chuyện với học sinh bác hồ có dạy có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó em hiểu thế nào về lời dạy trên

2 210 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:51

Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ có dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Em hiểu thế nào về lời dạy trên.Có người cho rằng: Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần đẩy con người đến chỗ sa đọa...Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn Ngữ Văn 12Suy nghĩ của anh (chị) về việc giữ gìn bản sắc văn hoá Ngữ Văn 12Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta với họ. Trong thế giới...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ýI. Mở bài Một số thanh niên học sinh thường cố đạt mục đích duy nhất học hành cho thành tài, coi nhẹ việc rèn luyện đạo đức. Lại có người học chưa tốt không chịu cố gắng học tập, rèn luyện tài năng để sau này có thể phục vụ tốt cho xã hội. Để khuyên học sinh chú trọng trau dồi cả đức lẫn tài, Bác Hổ đã căn dặn:“Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó”. Thế nào là tài, thế nào là đức, tại sao thanh niên phải có cả tài lẫn đứcII. Thân bài1. Giải nghĩa từ ngữa) Có tài Có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực hoàn thành công việc của mình hiệu quả cao. Giải quyết mọi vấn đề với kết quả tốt nhờ có phương pháp hữu hiệu sáng tạo.b) Có đức Có đạo đức tác phong tốt có ý thức làm chủ, dũng cảm, trung thực mọi người. Kính trên, nhường dưới, thương yêu, hết lòng giúp đỡ mọi người tận tụy phục vụ nhân dân...2. Nội dung ý nghĩa câu nóia) Có tài mà không có đức là người vô dụng Có tài mà không đem tài năng phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội thi khả năng đó chẳng ích lợi gì. Nếu có tài mà hành động trái đạo đức thì chẳng những vô ích mà còn có hại, bởi tài cao mà không có đạo đức thì càng nguy hại cho xã hội. Dẫn chứng: một học sinh giỏi nhưng vô kỉ luật, đạo đức kém, một quản lí có tài nhưng tham ô, một nhà bác học đem khoa học phục vụ mục đích xấu xa.b) Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Chính tài năng giúp ta hoàn thành công việc. Nếu chỉ có đạo đức, dù mục đích tốt và tận lực làm, cũng khó làm nên. Hữu đức nhưng vô tài thì việc không những không thành mà còn gây tai hại… Đó là một hình thức của bệnh duy ý chí. Dẫn chứng: một học sinh hạnh kiểm tốt nhưng học hành yếu kém, một quản lí có nhiệt tình nhưng trình độ văn hoá, chuyên môn yếu kém thì sẽ sai lầm dẫn đến thất bại.Mối quan hệ giữa tài và đức Có đạo đức, có tài năng mới trở thành con người toàn diện. Đức thể hiện qua thái độ hành động đúng, mục đích hành động tốt. Tài thể hiện qua thành quả công việc cao.III. Kết bài Thanh niên học sinh cần trau dồi cả đức lẫn tàXem thêm tại: https:loigiaihay.comcotaimakhongcoduclanguoivodungcoducmakhongcotailamviecgicungkhonguvan12c30a19707.htmlixzz5mwqGDUgu Trong nói chuyện với học sinh Bác Hồ dạy tài khơng đức người dụng đức khơng tài làm việc khó Em hiểu lời dạy người cho rằng: "Sự ham muốn độ tiền bạc dần đẩy người đến chỗ sa đọa Khoa học khơng lương tâm tàn rụi tâm hồn - Ngữ Văn 12 Suy nghĩ anh (chị) việc giữ gìn sắc văn hố - Ngữ Văn 12 "Trong giới khốc liệt AIDS khơng khái niệm với họ Trong giới     Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ý I Mở - Một số niên học sinh thường cố đạt mục đích học hành cho thành tài, coi nhẹ việc rèn luyện đạo đức Lại người học chưa tốt không chịu cố gắng học tập, rèn luyện tài để sau phục vụ tốt cho xã hội - Để khuyên học sinh trọng trau dồi đức lẫn tài, Bác Hổ dặn: “Có tài khơng đức người dụng đức khơng tài làm khó” - Thế tài, đức, niên phải tài lẫn đức II Thân Giải nghĩa từ ngữ a) tài - kiến thức, kinh nghiệm, lực hồn thành cơng việc hiệu cao - Giải vấn đề với kết tốt nhờ phương pháp hữu hiệu sáng tạo b) đức - đạo đức tác phong tốt ý thức làm chủ, dũng cảm, trung thực người - Kính trên, nhường dưới, thương u, hết lòng giúp đỡ người tận tụy phục vụ nhân dân Nội dung ý nghĩa câu nói a) tài khơng đức người dụng - tài không đem tài phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội thi khả chẳng ích lợi - Nếu tài hành động trái đạo đức ích hại, tài cao khơng đạo đức nguy hại cho xã hội - Dẫn chứng: học sinh giỏi kỉ luật, đạo đức kém, quản lí tài tham ơ, nhà bác học đem khoa học phục vụ mục đích xấu xa b) đức khơng tài làm việc khó - Chính tài giúp ta hồn thành cơng việc Nếu đạo đức, dù mục đích tốt tận lực làm, khó làm nên - Hữu đức tài việc khơng khơng thành gây tai hại… Đó hình thức bệnh ý chí - Dẫn chứng: học sinh hạnh kiểm tốt học hành yếu kém, quản lí nhiệt tình trình độ văn hố, chun mơn yếu sai lầm dẫn đến thất bại ... Chính tài giúp ta hồn thành cơng việc Nếu có đạo đức, dù mục đích tốt tận lực làm, khó làm nên - Hữu đức vơ tài việc khơng khơng thành mà gây tai hại… Đó hình thức bệnh ý chí - Dẫn chứng: học sinh. .. thành mà gây tai hại… Đó hình thức bệnh ý chí - Dẫn chứng: học sinh hạnh kiểm tốt học hành yếu kém, quản lí có nhiệt tình trình độ văn hố, chun mơn yếu sai lầm dẫn đến thất bại
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong một cuộc nói chuyện với học sinh bác hồ có dạy có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó em hiểu thế nào về lời dạy trên, Trong một cuộc nói chuyện với học sinh bác hồ có dạy có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó em hiểu thế nào về lời dạy trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn