Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:43

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương Ngữ Văn 12 Bài 2 Bình chọn:Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng.Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người Ngữ Văn 12 ...Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo Ngữ Văn 12Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người Ngữ Văn 12Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmTrong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu, về đâu…”Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vân nạn này một cách nhanh chóng do nhà nưóc ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương, đó chính là nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh tốt đẹp.Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bản thân, nhưng quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng. Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Việt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn của trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tâm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích bà bụt sinh viên đăng trên tờ Tuổi trẻ số ra ngày 2692008 về nữ sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em nuXem thêm tại: https:loigiaihay.comnghiluanxahoivemaiamtinhthuongnguvan12bai2c30a19760.htmlixzz5mwoOQogj Nghị luận hội mái ấm tình thương - Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Đây thực trạng hội nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày tăng vấn nạn cần giải nhanh chóng • Đáng tự hào cho lòng nhân đạo bao la người với người - Ngữ Văn 12 - • Lao động đơi cánh ước mơ, cội nguồn niềm vui sáng tạo - Ngữ Văn 12 • Văn học có khả nhân đạo hóa người - Ngữ Văn 12 • Hạnh phúc nằm lĩnh sống - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm "Trong đêm, bàn chân bước, bé xíu lang thang đường, ánh mắt buồn mệt nhồi em, em buồn em khơng biết đâu, đâu…” Đây thực trạng hội nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày tăng vấn nạn cần giải nhanh chóng Tuy nhà nước ta cố gắng hết mình, khơng dễ xóa vân nạn cách nhanh chóng nhà nưóc ta khơng có đủ điều kiện Vì hội xuất lực lượng mới, lực lượng cảm thơng với tình trạng em, lực lượng giàu tâm huyết đầy tình thương, nhiều cá nhân, gia đình tổ chức có lòng hảo tâm thu nhận trẻ em nhỡ, lang thang, kiếm sống thành phố thị trấn mái ấm tình thương để ni dạy, giúp em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh tốt đẹp Số phận đứa trẻ lang thang, khác với bạn bè trang lứa lẽ chúng phải yêu thương, nâng niu chăm sóc gia đình, cha mẹ; đứa trẻ phải lang thang kiếm sống tiêu cực hội, lừa lọc, áp bức, xâm hại tới thân, quan trọng xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng Vì mạnh thường quân, nhà hảo tâm từ khắp miền đất nước chung tay lập nên Mái ấm tình thương, gia đình khơng chung huyết thống lại có chung lòng, để chăm lo dạy bảo cho trẻ em lang thang, mảnh đời bất hạnh có sống hạnh phúc, tuổi thơ vui tươi tương lai tươi sáng Tiêu biểu tổ chức nhân đạo Việt Nam là: Làng trẻ em SOS, gia đình lớn trẻ em lang thang Nhưng số nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện vật chất lẫn tâm lòng có khơng người khơng có điều kiện vật chất lại có lòng Cổ tích ''bà bụt sinh viên" đăng tờ Tuổi trẻ số ngày 26-9-2008 nữ sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò chị, mẹ em "nu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-mai-am-tinh-thuong-ngu-van-12-bai-2c30a19760.html#ixzz5mwoOQogj
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương, Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn