Những tỷ phú tình cờ

1 68 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:32

Cinque TerreNhững tỷ phú tình cờ Tác giả : Ben MezrichThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6744 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Câu chuyện hấp dẫn về chàng sinh viên đại học khác người, nỗ lực cải thiện cơ hội giao tiếp với phái yếu và kết cục lại tạo ra FACEBOOK.Nhân vật chính của cuốn Những tỉ phú tình cờ là Mark Zuckerberg (sinh năm 1984), một anh chàng đam mê lập trình máy tính đến quên ăn quên ngủ mà khờ khạo trên tình trường, đã đột ngột trở thành ngôi sao của xã hội với trang mạng xã hội Facebook mà mục đích ban đầu chỉ là giúp những người nhút nhát như anh dễ làm quen và giao tiếp hơn với các cô gái. Trong một đêm cô đơn, Mark xâm nhập vào hệ thống máy tính của trường, tạo ra một cơ sở dữ liệu có thể áp dụng để xếp hạng toàn bộ sinh viên nữ trong trường – gây sập hệ thống máy chủ của Harvard, khiến anh suýt bị đuổi học. Trong giây khắc đó, trong căn phòng ký túc xá Harvard đó, cái khung của Facebook đã ra đời. Và Những tỷ phú tình cờ đã kể một cách đầy lôi cuốn về những đoạn đời tiếp theo đáng nhớ của người đã tạo ra Facebook, cùng sự hình thành đặc biệt của một công ty đã cách mạng hóa cách thức mà hàng trăm triệu người trên thế giới hiện đang liên kết với nhau. Những tỷ phú tình cờ Tác giả : Ben Mezrich Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6744 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Câu chuyện hấp dẫn chàng sinh viên đại học khác người, n ỗ lực c ải thi ện c h ội giao ti ếp v ới phái y ếu kết cục lại tạo FACEBOOK.Nhân vật c cu ốn Những t ỉ phú tình c Mark Zuckerberg (sinh n ăm 1984), anh chàng đam mê lập trình máy tính đến qn ăn qn ng ủ mà kh kh ạo tình tr ường, đột ngột trở thành xã hội với trang mạng xã hội Facebook mà m ục đích ban đầu ch ỉ giúp nh ững người nhút nhát anh dễ làm quen giao tiếp h ơn với gái Trong m ột đêm đơn, Mark xâm nh ập vào hệ thống máy tính trường, tạo sở liệu th ể áp d ụng để x ếp hạng toàn b ộ sinh viên n ữ trường – gây sập hệ thống máy chủ Harvard, ến anh b ị đu ổi h ọc Trong giây kh ắc đó, phòng ký túc xá Harvard đó, khung c Facebook đời Và Nh ững t ỷ phú tình c k ể m ột cách đầy lôi đoạn đời đáng nhớ người tạo Facebook, s ự hình thành đặc biệt cơng ty cách mạng hóa cách thức mà hàng tr ăm tri ệu ng ười th ế gi ới hi ện liên k ết v ới
- Xem thêm -

Xem thêm: Những tỷ phú tình cờ, Những tỷ phú tình cờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn