48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

1 105 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:23

Cinque Terre48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực Tác giả : Robert GreeneThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 18329 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bạn hãy xem 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực như là quyển sổ tay của nghệ thuật đánh lạc hướng. Những nguyên tắc được trình bày đều là ghi chép của những người từng nghiên cứu và thuần thục trò chơi quyền lực. 48 nguyên tắc chủ chốt quyền lực Tác giả : Robert Greene Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 18329  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Bạn hãy xem 48 Ngun Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực như là quyển sổ tay của nghệ thuật đánh lạc hướng Những ngun tắc được trình bày đều là ghi chép của những người từng nghiên cứu và thuần thục trò chơi quyền lực
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn