Điểm bùng phát

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:20

Cinque TerreĐiểm Bùng Phát Tác giả : Malcolm GladwellThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 16527 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngLỜI GIỚI THIỆU ( Cho bản tiếng Việt )LỜI GIỚI THIỆUCHƯƠNG 1: Ba quy luật của đại dịchCHƯƠNG 2: Quy luật thiểu sốCHƯƠNG 3: Yếu tố kết dínhCHƯƠNG 4: Sức mạnh của hoàn cảnh (Phần 1)CHƯƠNG 5: Sức mạnh của hoàn cảnh (Phần 2)CHƯƠNG 6: Nghiên cứu trường hợp (Phần 1)CHƯƠNG 7: Nghiên cứu trường hợp (Phần 2)CHƯƠNG 8: Kết luậnLỜI ĐỀ: Những bài học về điểm bùng phát trong thực tếChú thíchĐiểm bùng phát là một khoảnh khắc kỳ ảo, khi một ý tưởng, một xu thế, hay một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã. Giống như chỉ một người bị ốm cũng có thể làm khởi phát cả dịch cúm, một mục tiêu nhỏ bé nhưng chính xác hoàn toàn cũng có thể trở thành nguyên nhân thúc đẩy một xu hướng thời trang, nhân rộng việc tiêu thụ của sản phẩm, hay làm hạ tỷ lệ phạm tội...Trong cuốn sách được độc giả chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell đã khám phá và khai mở cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về hiện tượng “điểm bùng phát”, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người trên khắp thế giới về việc tiêu thụ các sản phẩm và phổ biến các ý tưởng. Điểm Bùng Phát Tác giả : Malcolm Gladwell Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 16527 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB PDF Đọc Online Danh sách chương LỜI GIỚI THIỆU ( Cho tiếng Việt ) LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: Ba quy luật đại dịch CHƯƠNG 2: Quy luật thiểu số CHƯƠNG 3: Yếu tố kết dính CHƯƠNG 4: Sức mạnh hồn cảnh (Phần 1) CHƯƠNG 5: Sức mạnh hoàn cảnh (Phần 2) CHƯƠNG 6: Nghiên cứu trường hợp (Phần 1) CHƯƠNG 7: Nghiên cứu trường hợp (Phần 2) CHƯƠNG 8: Kết luận LỜI ĐỀ: Những học điểm bùng phát thực tế Chú thích Điểm bùng phát khoảnh khắc kỳ ảo, ý tưởng, xu thế, hay m ột hành vi xã h ội v ượt qua ngưỡng định - bùng phát lan nh ng ọn lửa hoang dã Gi ống nh ch ỉ m ột ng ười b ị ốm c ũng có th ể làm khởi phát dịch cúm, mục tiêu nhỏ bé xác hồn tồn c ũng có th ể tr thành nguyên nhân thúc đẩy xu hướng thời trang, nhân rộng việc tiêu thụ sản phẩm, hay làm h tỷ lệ phạm tội Trong sách độc giả chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell khám phá khai mở cho hiểu biết sâu sắc tượng “đi ểm bùng phát”, s ẽ làm thay đổi hoàn toàn nh ận th ức c tất người khắp giới việc tiêu thụ sản phẩm phổ biến ý tưởng ... Kết luận LỜI ĐỀ: Những học điểm bùng phát thực tế Chú thích Điểm bùng phát khoảnh khắc kỳ ảo, ý tưởng, xu thế, hay m ột hành vi xã h ội v ượt qua ngưỡng định - bùng phát lan nh ng ọn lửa hoang... chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell khám phá khai mở cho hiểu biết sâu sắc tượng “đi ểm bùng phát , s ẽ làm thay đổi hoàn toàn nh ận th ức c tất người khắp giới việc tiêu thụ sản phẩm phổ... - bùng phát lan nh ng ọn lửa hoang dã Gi ống nh ch ỉ m ột ng ười b ị ốm c ũng có th ể làm khởi phát dịch cúm, mục tiêu nhỏ bé xác hồn tồn c ũng có th ể tr thành nguyên nhân thúc đẩy xu hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm bùng phát, Điểm bùng phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn