50 công ty làm thay đổi thế giới

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:14

Cinque Terre50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới Tác giả : Howard RothmanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6349 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Một quyển sách tuyệt vời dành cho tất cả những ai quan tâm đến những thay đổi sâu sắc mà các công ty hàng đầu thế giới đã tạo ra đối với cuộc sống và diện mạo hành tinh chúng ta. 50 Công ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công. Đây là những công ty có bước đi đột phá, tạo ra xu hướng mới mẻ qua việc áp dụng các phương pháp quản trị kinh doanh hiệu quả và luôn kích thích sự sáng tạo. 50 Công ty làm thay đổi thế giới là một quyển sách thực sự giá trị cho những người đang và sẽ giữ vị trí điều hành doanh nghiệp vì những bài học quý giá mà nó chứa đựng bên trong. Cuốn sách cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích và thú vị cho những ai ham mê nghiên cứu lịch sử và yêu thích những câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng, sự sáng tạo và tinh thần làm việc hiệu quả của những con người kiệt xuất. Làm thế nào 50 công ty này có thể thay đổi thế giới? Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh cùng với cấu trúc xã hội trong vài thập kỷ gần đây để tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ gặp gỡ những con người có tầm nhìn rộng, ý chí mạnh mẽ, lòng can đảm không giới hạn và sự tận tâm tuyệt đối trong công việc. Họ là những người luôn nỗ lực hết mình để tìm ra ý tưởng mới và dẫn dắt công ty của họ đi đến thành công. Chính xác hơn, họ chính là nguồn sức mạnh thực sự làm thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống. 50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới Tác giả : Howard Rothman Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6349  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Đọc Online Một quyển sách tuyệt vời dành cho tất cả những ai quan tâm đến những thay đổi sâu sắc mà các cơng ty hàng đầu thế giới đã tạo ra đối với cuộc sống và diện mạo hành tinh chúng ta. 50 Cơng ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các cơng ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành cơng. Đây là những cơng ty có bước đi đột phá, tạo ra xu hướng mới mẻ qua việc áp dụng các phương pháp quản trị kinh doanh hiệu quả và ln kích thích sự sáng tạo. 50 Cơng ty làm thay đổi thế giới là một quyển sách thực sự giá trị  cho những người đang và sẽ giữ vị trí điều hành doanh nghiệp vì những bài học q giá mà nó chứa đựng bên trong. Cuốn sách cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích và thú vị cho những ai ham mê nghiên cứu lịch sử và u thích những câu chuyện đầy cảm hứng về  tài năng, sự  sáng tạo và tinh thần làm việc hiệu quả  của những con người kiệt xuất. Làm thế nào 50 cơng ty này có thể thay đổi thế giới? Bạn sẽ được cung cấp thơng tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh cùng với cấu trúc xã hội trong vài thập kỷ gần đây để tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ gặp gỡ những con người có tầm nhìn rộng, ý chí mạnh mẽ, lòng can đảm khơng giới hạn và sự  tận tâm tuyệt đối trong cơng việc. Họ  là những người ln nỗ  lực hết mình để  tìm ra ý tưởng mới và dẫn dắt cơng ty của họ  đi đến thành cơng. Chính xác hơn, họ  chính là nguồn sức mạnh thực sự làm thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 công ty làm thay đổi thế giới, 50 công ty làm thay đổi thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn