Ngay cả buffett cũng không hoàn hảo

1 70 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:04

Cinque TerreNgay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo Tác giả : Vahan JanjigianThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6114 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Vahan đã đưa ra một phản biện hết sức thuyết phục và tinh tế. Dù có hay không được cung cấp thông tin về thu nhập kỳ vọng, các nhà đầu tư cũng tự đưa ra các ước tính của họ. Hơn nữa, bộ máy quản lý cần phải cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nhiều hơn, chứ không phải ít đi. Về tính không ổn định của thị trường, các nghiên cứu đã cho thấy những công ty không cung cấp thông tin định hướng thường dễ biến động hơn những công ty có cung cấp. Quan trọng hơn là những công ty không cung cấp thông tin định hướng thường có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Nói cách khác, những công ty đưa ra ước tính thu nhập thường có giá cổ phiếu cao hơn. Vì thế, đây là một quyển sách khác thường. Tuy tập trung nói về nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng nó cũng mang lại cho độc giả những kiến thức sâu sắc và chiến lược chắc chắn để đầu tư. Và cuối cùng, những diễn giải của nó về thuế và sự minh bạch trong quản trị sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi để giá trị vốn cổ phần mở rộng hơn nữa.Bình luận Ngay Cả Buffett Cũng Khơng Hồn Hảo Tác giả : Vahan Janjigian Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6114  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Vahan đã đưa ra một phản biện hết sức thuyết phục và tinh tế. Dù có hay khơng được cung cấp thơng tin về  thu nhập kỳ vọng, các nhà đầu tư  cũng tự  đưa ra các  ước tính của họ. Hơn nữa, bộ máy quản lý cần phải cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư  nhiều hơn, chứ  khơng phải ít đi. Về  tính khơng ổn định của thị trường, các nghiên cứu đã cho thấy những cơng ty khơng cung cấp thơng tin định hướng thường dễ biến động hơn những cơng ty có cung cấp. Quan trọng hơn là những cơng ty khơng cung cấp thơng tin định hướng thường có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Nói cách khác, những cơng ty đưa ra ước tính thu nhập thường có giá cổ phiếu cao hơn. Vì thế, đây là một quyển sách khác thường. Tuy tập trung nói về nhà đầu tư thành cơng nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng nó cũng mang lại cho độc giả  những kiến thức sâu sắc và chiến lược chắc chắn để  đầu tư. Và cuối cùng, những diễn giải của nó về thuế và sự minh bạch trong quản trị sẽ tạo ra một mơi trường thuận lợi để giá trị vốn cổ phần mở rộng hơn nữa Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngay cả buffett cũng không hoàn hảo, Ngay cả buffett cũng không hoàn hảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn