Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:56

Tiết 120: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Hiểu câu sai chủ ngữ, vị ngữ - Tự phát câu sai chủ ngữ vị ngữ - Có ý thức nói viết câu B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC *Hoạt động1.Khởi động I Ổn định tổ chức: II Kiểm tra cũ - Thế thành phần chính? Thành phần phụ câu - Nêu đặc điểm chủ ngữ - vị ngữ III Tổ chức HĐ dạy học: *Hoạt động Bài Trong trình đặt câu nói viết đơi mắc lỗi chủ ngữ vị ngữ, cách chữa ntn? TaiLieu.VN Page 1 Câu thiếu chủ ngữ Xác định CN,VN câu sau: a,Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”/ -Cách 1: Thêm chủ ngữ: Qua truyện em thấy Dế Mèn -Cách 2:  Biến vị ngữ thành cụm C-V TRN Qua truyện tác giả cho ta thấy Dế Mèn thấy Dế Mèn biết phục thiện.(Thiếu -Cách 3: Biến trạng ngữ thành chủ ngữ CN) VN Truyện “Dế Mèn ” cho em thấy Dế Mèn b, Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” TR N * Đối với câu thiếu CN có cách chữa sau: - Thêm CN vào câu em / thấy Dế Mèn biết phục thiện VN(Đủ CN,VN) ?Em chữa lại cho đúng? - Biến thành phần câu thành CN câu( thường TRN) - Biến VN thành cụm C-V -Vậy từ việc chữa lại theo em câu thiếu CN ta chữa lại cách nào? ?Xác định CN,VN câu sau: Câu thiếu vị ngữ Câu a, d đủ TP C-V b Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa CN sắt, roi sắt, xơng thẳng vào qn thù/ TaiLieu.VN *Câu b - Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù/ CN Page ( Thiếu VN) để lại em niềm kính phục VN c Bạn Lan, người học giỏi lớp 6A/ CN (ThiếuVN) Chữa lại câu sai cho đúng? - Em/ thích hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xơng thẳng vào quân thù *Câu c - Bạn Lan/là người/ học giỏi lớp 6A CN c v VN Cách chữa câu thiếu VN ?Đặt câu hỏi để kiểm tra xem - Tôi/ quý bạn Lan, người học giỏi lớp 6A câu có thiếu CN,VN khơng? * Đối với câu thiếu VN có cách chữa sau: - Thêm VN vào câu Trong câu sau câu viết sai, sao? - Biến cụm từ cho thành phận củaVN - Biến cụm từ dã cho thành cụm C-V II Luyện tập Nêu cách chữa em? Bài 1: a Từ hôm khơng làm (Xác định CN) Điền CN thích hợp vào chỗ trống - Từ hơm bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay nào?(Xác định VN) b Lát sau: Ai được(Xác định CN) Lát sau: Hổ nào? (Xác định VN) TaiLieu.VN Page c Bác Tiều Ai già chết? Bài a, Câu đủ TP b, Thiếu VN Chữa cách bỏ từ với c, Thiếu VN.Chữa cách thêm VN: luôn theo suốt đời d, Đủ TP Bài Gợi ý: Đặt câu hỏi để điền Ai bắt đầu học hát?Chúng em bắt đầu học hát *Hoạt động3 :Củng cố- Dặn dò IV Củng cố: Khái quát nội dung V Hướng dẫn nhà: -Bài tập nhà: 4, hoàn thiện tập (SGK) -Chuẩn bị thứ hai viết văn miêu tả sáng tạo TaiLieu.VN Page ...1 Câu thiếu chủ ngữ Xác định CN,VN câu sau: a,Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”/ -Cách 1: Thêm chủ ngữ: Qua truyện em thấy Dế Mèn -Cách 2:  Biến vị ngữ thành cụm C-V TRN Qua truyện... thiếu vị ngữ Câu a, d đủ TP C-V b Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa CN sắt, roi sắt, xông thẳng vào quân thù/ TaiLieu.VN *Câu b - Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân... lớp 6A/ CN (ThiếuVN) Chữa lại câu sai cho đúng? - Em/ thích hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù *Câu c - Bạn Lan/là người/ học giỏi lớp 6A CN c v VN Cách chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn