Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

5 85 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:56

BÀI 29: TIẾT 120: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nhận câu thiếu chủ ngữ vị ngữ Kĩ năng: - Phát lỗi sai chữa Thái độ: - Có ý thức nói, viết (câu có CN – VN) II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án - đề kiểm tra 15 phút - Hs: ghi - sgk III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ Kiểm tra 15 phút Đề Đề Đáp án Điểm I – Trắc nghiệm I – Trắc nghiệm Câu 1: Câu sau câu trần thuật nào? Câu 1: a 0,5 Cây tre mang đức tính người hiền tượng trưng cao quý dân tộc Việt Nam a Câu trần thuật đơn có từ b Câu trần thuật đơn khơng có từ c Câu miêu tả d Câu tồn Câu 2: Câu câu tồn tại? a Chim hót Câu 2: d 0,5 Câu 3: c, d Câu 4: b Hoa thi khoe sắc c Những cánh cò bay lượn trắng phau d Trên đồng ruộng trắng phau cánh cò Câu 3: Khoanh tròn vào câu trần thuật đơn có từ là? a Tôi ăn cơm b Tôi học c Bố em cơng nhân khí d Mẹ em giáo viên Câu 4: Chuyển câu miêu tả sau sang câu tồn Xa xa hồi trống lên II – Tự luận - Viết đoạn văn – câu tả cảnh sân trường em có sử dụng câu miêu tả? xa xa, lên // hồi trống II – Tự luận - Viết văn miêu tả cảnh sân trường – câu miêu tả Đề 2: Đề Đáp án Điểm I – Trắc nghiệm I – Trắc nghiệm Câu 1: Câu sau câu trần thuật nào? Câu 1: c 0,5 Cây tre mang đức tính người hiền tượng trưng cao quý dân tộc Việt Nam a Câu miêu tả b Câu trần thuật đơn khơng có từ c Câu trần thuật đơn có từ d Câu tồn Câu 2: Câu câu tồn tại? Câu 2: a 0,5 Câu 3: b,d a.Trên đồng ruộng trắng phau cánh cò b Hoa thi khoe sắc c Những cánh cò bay lượn trắng phau d Chim hót Câu 3: Khoanh tròn vào câu trần thuật đơn có từ là? a Tôi ăn cơm b Bố em cơng nhân khí c Tơi học d Mẹ em cô giáo Câu 4: Chuyển câu miêu tả sau sang câu tồn Câu 4: xa xa, lên // hồi trống Xa xa hồi trống lên II – Tự luận II – Tự luận - Viết đoạn văn – câu tả đường từ nhà - Viết văn miêu tả đường từ em tới trường có sử dụng câu miêu tả nhà tới trường ? – câu miêu tả Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 2:Tìm hiểu chữa lỗi chủ ngữ - vị ngữ Nội dung - Y/c làm tập/129 - Đọc y/c tập I – Chữa lỗi chủ ngữ - vị ngữ - Trình bày bảng Câu thiếu chủ ngữ ? Câu thiếu CN ? Em chữa cách nào? a Qua câu truyện “DMPLK” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện + Thêm CN: Tác giả // cho thấy + Bá từ qua trạng ngữ: truyện “DM // cho thấy + Biến VN thành cụm C – V - Y/c làm tập/129 - Đọc y/c tập ? Xđ CN – VN - Xđ CN – VN ? Câu thiếu VN - Câu b c ? Chữa lại - Lên bảng (2 em) chữa - Gv chốt lại - Nghe Hoạt động 3: HDHS luyện tập Câu thiếu VN b Đã để lại em niềm khâm phục c Bạn Lan II – Luyện tập - Y/c làm bt1/129 - Đọc y/c tập Bài 1/129: - Y/c làm theo cặp (hái – trả lời) - hái – trả lời - Gv nhận xét - Nghe Đặt câu hái để kiểm tra câu có thiếu CN – VN không? - Y/c làm bt 2/130 - Đọc y/c tập - Y/c xác định CN –VN - Xđ CN – VN ? Câu câu sai - Câu b câu e Bài 2/130 b Trạng ngữ - VN  bá “với” c CN  CDT – thiếu VN ( // theo suốt đời ) - Y/c làm bt5/130 - Đọc y/c tập - Gợi ý học sinh tách - Nghe ghi - Hs làm tiếp - Làm ý lại Bài 5/130: câu ghép – câu đơn a Hổ đực // mừng rì đùa giìn với - Hổ // nằm mệt Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Tiết sau viết tiết - Nhắc lại ... Hoạt động 2:Tìm hiểu chữa lỗi chủ ngữ - vị ngữ Nội dung - Y/c làm tập/129 - Đọc y/c tập I – Chữa lỗi chủ ngữ - vị ngữ - Trình bày bảng Câu thiếu chủ ngữ ? Câu thiếu CN ? Em chữa cách nào? a Qua... phau cánh cò b Hoa thi khoe sắc c Những cánh cò bay lượn trắng phau d Chim hót Câu 3: Khoanh tròn vào câu trần thuật đơn có từ là? a Tơi ăn cơm b Bố em cơng nhân khí c Tơi học d Mẹ em cô giáo. .. II – Tự luận - Viết đoạn văn – câu tả đường từ nhà - Viết văn miêu tả đường từ em tới trường có sử dụng câu miêu tả nhà tới trường ? – câu miêu tả Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn