Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

3 82 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:51

BÀI 30 - TIẾT 127: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ (TIẾP) I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm loại lỗi viết câu thiếu CN – VN, câu sai quan hệ ngữ nghĩa phận câu Kĩ năng: - Tự phát lỗi học chữa Thái độ: - Có ý thức làm dạng tập – tự sửa câu viết sai II / Chuẩn bị - Gv: sgk, sgv Tài liệu tham khảo – giáo án - Hs: ghi - sgk - tập III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ ? Làm tập 5/130 - làm bt bảng Bài - Nghe ghi chép Hoạt động 2: HDHS chữa lỗi câu I – Chữa lỗi câu - Làm bt / 141 - Đọc y/c tập Câu thiếu CN – VN - Chỉ lỗi sai câu sau chữa - Chỉ lỗi sai – chữa a Thiếu CN – VN ? Câu thiếu CN – VN đâu - Suy nghĩ – trả lời - Mỗi , // xúc động b Thiếu CN – VN  khối óc , , cơng nhân xí nghiệp // hồn thành kế hoạch năm - Nguyên nhân: viết thừa thành phần phụ có chức vụ ngữ pháp kéo dài trạng ngữ Hoạt động 3: HDHS chữa câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu II – Câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu - Y/c làm bt/141 - Đọc y/c tập - Bá: ta thấy - Bộ phận in đậm nói ai? - Nói Dượng Hương Thư - Cấu tạo câu ? Nhận xét cấu tạo câu? - Nghĩa sai ? Bộ phận in đậm – ta ntn? - Trình bày - Bổ ngữ: Dượng Hương Thư  thành CN  Hai hàm , Dượng Hương Thư // ghì hùng vĩ ? Nguyên nhân: - Nguyên nhân: phận câu trùng hợp sai ý nghĩa giống Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c học sinh làm bt1/141 - Đọc y/c tập - Lên bảng làm Bài 1/141: Xđ CN – VN câu sau - Y/c học sinh làm bt2/142 - Đọc y/c tập Bài 2/142: Điền CN – VN + Y/c học sinh điền - Điền CN – VN - Gv nhận xét - Nghe - Y/c làm bt3/142 - Đọc y/c tập + Thảo luận 5’ nhóm lớn - Thảo luận 5’ – trình bày - Gv nhận xét – chữa - Nghe – ghi - Đặt câu hái - tìm CN – VN Bài tập 3/142: chỗ sai nêu cách chữa a Thiếu CN – VN  , cổ kính, hai thuyền // bơi b .chúng ta // để bảo vệ vững non sơng gấm vóc c .ta nên xây dựng bảo tàng “Cầu Long Biên” 4/142: Chữa lỗi sai - Y/c làm bt4/142 - Y/c làm tập - Thảo luận 3’ nhóm bàn - Thảo luận 3’ – trình bày Câu a – câu ghép chữa lên bảng - câu đơn: câu a Cây cầu đưa xe vận tải nặng nề vượt qua sơng, còi xe rộn rã n tĩnh b Cây cầu // đưa còi xe // rộn rã c Thuý vừa học d Khi em đến cổng trường Tuấn gọi em cho em bút Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại kiến thức - Nghe - Tiết sau luyện tập viết đơn - Nghe – thực - Xem ôn tập dấu câu ... giống Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c học sinh làm bt1/141 - Đọc y/c tập - Lên bảng làm Bài 1/141: Xđ CN – VN câu sau - Y/c học sinh làm bt2/142 - Đọc y/c tập Bài 2/142: Điền CN... hoạch năm - Nguyên nhân: viết thừa thành phần phụ có chức vụ ngữ pháp kéo dài trạng ngữ Hoạt động 3: HDHS chữa câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu II – Câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu... bút Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại kiến thức - Nghe - Tiết sau luyện tập viết đơn - Nghe – thực - Xem ôn tập dấu câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn