Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

3 104 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:50

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 30 - TIẾT 128: LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN SỬA LỖI I Mục tiêu : Kiến thức: - Các tình viết đơn - Các loại đơn thường gặp nội dung thiếu đơn Kĩ năng: - Viết đơn quy cách - Nhận sửa sai sót thường gặp viết đơn Thái độ: - Học sinh có ý thức vận dụng thao tác viết đơn vào tình cần thiết II Chuẩn bị : GV: - Sưu tầm mẫu đơn viết sẵn HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Nêu giống khác văn tả cảnh với văn tả người? Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD HS tìm hiểu lỗi thường mắc viết đơn I CÁC LỖI THƯỜNG MẮC KHI VIẾT ĐƠN - HS đọc đơn ghi SGK * Đơn : ? Đơn mắc lỗi gì? - Thiếu quốc hiệu, tiêu ngữ - HS: Thiếu quốc hiệu, tiêu ngữ - Thiếu địa điểm, ngày, tháng Thiếu địa điểm, ngày, tháng - Thiếu mục gửi đơn Thiếu mục gửi đơn - Đơn gửi ghi chưa rõ Đơn gửi ghi chưa rõ - Chưa kí tên Chưa kí tên - GV hướng dẫn HS sửa lại ? Đơn mắc lỗi gì? * Đơn 2: ? Cách sửa lỗi ? - Cách trình bày chưa rõ - Sắp xếp lộn xộn - Nguyện vọng khơng đáng ? Đơn mắc lỗi ? * Đơn 3: - HS: Trình bày việc chưa thành thực: Cách trình bày chưa rõ; Sắp xếp lộn xộn; Nguyện vọng khơng đáng, lẽ: Sốt cao li bì khơng thể ngồi dậy viết đơn được, dối trá, đơn phải phụ huynh viết hợp lí Trình bày việc chưa thành thực ? Em chữa lại cho ? - HS: Thay tên học sinh tên phụ huynh HĐ2: HD HS luyện tập viết đơn - HS đọc yêu cầu tập 1,2 - HS làm theo nhóm + Nhóm 1: Viết đơn theo yêu cầu + Nhóm 2: viết đơn theo yêu cầu - GV hướng dẫn học sinh cách viết đơn, yêu cầu đơn: Đề 1: Nhất thiết phải có lời cam kết tuân theo quy chế dùng điện, yêu cầu đường dây, công tơ điện II LUYỆN TẬP: Bài tập Bài tập Đề 2: Có thể gửi người đội trưởng hay hiệu trưởng nhà trường, có đồng ý giáo viên chủ nhiệm lớp - HS trình bày -> Nhận xét chéo - GV nhận xét ghi điểm Củng cố: - Nhắc lại lỗi thường mắc viết đơn? Hướng dẫn học nhà: - Xem lại đơn bài, tránh lỗi dễ mắc viết đơn - Thu thập số đơn mẫu làm tài liệu học tập - Đọc soạn bài: Động Phong Nha ... HĐ2: HD HS luyện tập viết đơn - HS đọc yêu cầu tập 1,2 - HS làm theo nhóm + Nhóm 1: Viết đơn theo yêu cầu + Nhóm 2: viết đơn theo yêu cầu - GV hướng dẫn học sinh cách viết đơn, yêu cầu đơn: Đề 1:...? Đơn mắc lỗi gì? * Đơn 2: ? Cách sửa lỗi ? - Cách trình bày chưa rõ - Sắp xếp lộn xộn - Nguyện vọng khơng đáng ? Đơn mắc lỗi ? * Đơn 3: - HS: Trình bày việc chưa thành thực: Cách trình... điểm Củng cố: - Nhắc lại lỗi thường mắc viết đơn? Hướng dẫn học nhà: - Xem lại đơn bài, tránh lỗi dễ mắc viết đơn - Thu thập số đơn mẫu làm tài liệu học tập - Đọc soạn bài: Động Phong Nha
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn