Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu

4 124 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:48

BÀI 31 - TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HÁI, DẤU CHẤM THAN) I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Hiểu công dụng dấu câu kết thúc câu Kĩ năng: - Tự phát sửa lỗi dấu câu Thái độ: - Có ý thức viết câu dùng dấu câu II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án – bảng phụ - Hs: ghi – tập III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Tổ chức: Kiểm tra cũ: ? Bằng kiến thức học tiểu học em nêu hiểu biết em loại dấu câu? Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu cơng dụng dấu (.), (?), (!) I – Cộng dụng - Y/c làm bt1/149 - Đọc y/c tập + Treo bảng phụ tập - Quan sát - đặt cấu câu thích hợp giải thích + Y/c trình bày - Điền dấu câu cuối câu a (!) – câu cảm thán Bài tập 1/149: - Trường hợp: b (?) – Câu hái + Nó hái tơi ngày mai có - Câu trần thuật có chứa nghi chơi với khơng? Đây vấn đặt (.) câu trần thuật hay nghi vấn? c (!) (!) – câu cầu khiến (ngữ điệu) d (.) – Câu trần thuật + Nó hái tơi: (mai có chơi - Lời dẫn trực tiếp đặt dấu (?) với tớ không?) đặt dấu nào? - Gv chốt - Nghe - Y/c làm bt2/149 - Làm bt2 Bài tập 2/149: - Thảo luận 5’ – nhóm trình bày - Thảo luận 5’ – trình bày Cách dùng dấu câu có đặc biệt - Gv: ý a cách dùng đặc biệt dấu chấm Còn ý b thể thái độ nghi ngờ, châm biếm với nội dung từ ngữ đứng trước nội dung câu Đây cách dùng đặc biệt - Nghe a được, nói thằng thừng (Câu cầu khiến) - Thôi im (câu cầu khiến) b (!, ?): Thể thái độ nghi ngờ, châm biếm - Y/c đọc ghi nhớ / 150 - Đọc ghi nhớ Hoạt động 2: HDHS chữa số lỗi thường gặp - Y/c làm t ập 1/150 - Đọc y/c tập - Thảo luận 5’ - đại diện nhóm trình bày - Thảo luận 5’ – trình bày * Ghi nhớ: sgk/150 II – Chữa số lỗi thường gặp Bài 1/150: - So sánh cách dùng dấu câu a dùng (.) → tách câu a.2 Câu ghép (không liên quan chặt chẽ b.1 Dấu (.) tách vị ngữ khái chúng b.2 Dấu (;) hợp lí Bài 2/151: - Y/c làm bt2/151 - Đọc y/c tập + Câu dùng sai - Trình bày - Dùng dấu (?), (!) khơng – chữa lại a Câu dùng (?) → sai → dùng (.) - Gv chốt ý? - Nghe b Câu (!) → sai → dùng dấu (.) → câu câu trần thuật Hoạt động 3: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c làm 1/151 Bài 1/152: - Đọc y/c tập Điền dấu câu (.) vào chỗ thích hợp - Gợi ý: kết thúc câu đặt chấm cuối câu - y/c học sinh đặt dấu câu - Điền dấu chấm vào chỗ thích hợp - Y/c làm bt2/151 - Đọc y/c tập - Nhận xét việc dùng dấu (?) - Nhận xét – chữa Bài 2/151: Dấu (?) đúng? Chưa đúng? Vì sao? - Chưa (?) → chưa (câu TT) - Nếu tới đó,…như C?) ⇒ (.) câu TT Bài 3/151: - Y/c làm bt3/152 - Đọc y/c tập - Y/c học sinh lên bảng làm bt - em lên bảng làm Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò Củng cố: - Nhắc lại công dụng dấu câu? - Trả lời - Các lỗi thường gặp sử dụng dấu câu? - Trả lời Dặn dò - Về nhà: BT4/152 - Tiết sau: tiếp tục ôn dấu câu Nghe, Thực - ! (câu CT) - (câu CK) - (câu TT) - Trả số ... b Câu (!) → sai → dùng dấu (.) → câu câu trần thuật Hoạt động 3: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c làm 1/151 Bài 1/152: - Đọc y/c tập Điền dấu câu (.) vào chỗ thích hợp - Gợi ý: kết thúc câu. .. lại công dụng dấu câu? - Trả lời - Các lỗi thường gặp sử dụng dấu câu? - Trả lời Dặn dò - Về nhà: BT4/152 - Tiết sau: tiếp tục ôn dấu câu Nghe, Thực - ! (câu CT) - (câu CK) - (câu TT) - Trả... (không liên quan chặt chẽ b.1 Dấu (.) tách vị ngữ khái chúng b.2 Dấu (;) hợp lí Bài 2/151: - Y/c làm bt2/151 - Đọc y/c tập + Câu dùng sai - Trình bày - Dùng dấu (?), (!) không – chữa lại a Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn