Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Tổng kết phần Tập làm văn

3 58 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:44

BÀI 33 - TIẾT 139: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Biết số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hay chương trình kế hoạch bảo vệ mơi trường nơi địa phương sống Kĩ năng: - Liên hệ với văn học để làm phong phú hình thức chủ đề học Thái độ: - Có ý thức tham gia hoạt động tích cực II / Chuẩn bị - Gv: câu hái cho học sinh thảo luận (môi trường, di tích) - Hs: số vấn đề cần thảo luận (mơi trường, bảo vệ di tích) III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ Bài - Nghe ghi chép Hoạt động 2: Nêu mục đích yêu cầu nội dung ý nghĩa I – Mục đích yêu cầu, nội dung ý nghĩa - Nêu mục đích yêu cầu nội - Nghe ghi chương trình địa phương dung ý nghĩa - Liên hệ kiến thức học với hiểu biết quê hương (yêu cảnh vật, người) - Gắn kết kiến thức học với vấn đề đặt (bảo vệ môi trường) nơi sống - Sống hồ nhập với mơI trường, có ý thức bảo vệ giữ gìn văn hố địa phương Hoạt động 3: HDHS trao đổi chuẩn bị nhà - Y/c học sinh thảo luận - Nghe – thực + Liên hệ học môI trường (bức thư…, lao xao.) + Hãy kể tên số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - Kể di tích lịch sử địa địa phương mà em biết? phương +, Nêu hiểu biết em di tích danh lam thắng cảnh đó? Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình - Gv nghe học sinh trình bày bày - Nhận xét – Bổ sung chi Nhận xét – Bổ sung tiết cho học sinh hiểu râ ⇒ minh hoạ bắng tranh ảnh - Viết Minh hoạ Một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Giang Khu di tích lịch sử Căng Bắc Mê * Địa điểm: Huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang Quần thể kiến trúc nhà Vương * Địa điểm: Huyện Đồng Văn – Tỉnh: Hà Giang Cột cờ lũng cú (Đồng văn – Hà giang) - Tranh - Núi đôi – Quản bạ - Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày hiểu biết em danh lam thăng Viết đoạn văn theo yêu cảnh mà em thích cầu đưa ý kiến em việc bảo vệ danh lam thắng cảnh Hồ Loong – Phú Linh… - Gọi học sinh đọc - Gv nhận xét - Kết luận Trình bày, nhận xét Chợ phố cổ Đồng Văn Lắng nghe Hoạt động 4: Tổng kết đánh giá kết - Gv: nhận xét hoạt động học sinh - Nghe - Giải đáp thắc mắc - Nêu thắc mắc Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiên thức - Nhắc lại - Y/c học sinh tìm hiểu thêm - Nghe – tìm hiểu số danh lam thắng cảnh địa phương ... Loong – Phú Linh… - Gọi học sinh đọc - Gv nhận xét - Kết luận Trình bày, nhận xét Chợ phố cổ Đồng Văn Lắng nghe Hoạt động 4: Tổng kết đánh giá kết - Gv: nhận xét hoạt động học sinh - Nghe - Giải... điểm: Huyện Đồng Văn – Tỉnh: Hà Giang Cột cờ lũng cú (Đồng văn – Hà giang) - Tranh - Núi đôi – Quản bạ - Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày hiểu biết em danh lam thăng Viết đoạn văn theo yêu cảnh...- Sống hồ nhập với mơI trường, có ý thức bảo vệ giữ gìn văn hố địa phương Hoạt động 3: HDHS trao đổi chuẩn bị nhà - Y/c học sinh thảo luận - Nghe – thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Tổng kết phần Tập làm văn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Tổng kết phần Tập làm văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn