Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

5 74 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:41

BÀI 32 - TIẾT 134: TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Các phương thức biểu đạt Một số đặc điểm khác loại văn Nội dung, hình thức, mục đích số loại văn Bố cục văn Kĩ năng: - Nhận biết phương thức biểu đạt – biết vận dụng phương thức biểu đạt viết tập làm văn Thái độ: - Có ý thức học tập làm văn viết II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: ghi – soạn III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra 15’ Đáp án – thang điểm Đề bài: Hãy viết đoạn văn từ 7->10 ncâu giới thiệu nhân vật truyện cổ tích mà em học(đọc) Trong có sử dụng phép so sánh - Giới thiệu nhân vật (Trong truyện nào?) (1điểm) Bài - Miêu tả khái quát nhân vật (Ngoại hình, tích cách, hành động….) (7 điểm) - Cảm nghĩ em nhân vật đó.(1 điểm) * Trình bày sẽ, tả, bố cục râ ràng: điểm - Nghe ghi chép Kiến thức Hoạt động 2:Tìm hiểu loại văn phương thức biểu đạt I – Các văn phương thức biểu đạt học - Y/c làm 1/55 - Đọc yêu cầu tập Bài 1/ 155 + Kẻ bảng thống kê - Kẻ bảng Các phương thức biểu đạt Văn học Tự - Truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngơn, truyện cười, truyện trung đại Đêm nay…, học… Miêu tả - Bài học, vượt thác, tranh, thư Biểu cảm - Đêm - Bức thư - Lượm - Mưa Thuyết minh - Động Phong Nha - Cầu Long Biên HCC vụ - Đơn từ Nghị luận - Bức thư - Y/c học sinh làm 2/155 - Làm tập 2/155 Bài tập 2/155 Văn Phương thức biểu đạt - lớp luyện tập văn theo phương thức nào? - Thạc Sanh - Tự - Lượm - Tự – miêu tả - biểu cảm - Mưa - Biểu cảm – miêu tả - Bài học - Tự sự, miêu tả - Cây tre - Miêu tả, thuyết minh - Trình bày – bổ xung (tự – miêu tả) Hoạt động 3: đặc điểm cách làm II - Đặc điểm cách làm Văn Mục đích Nội dung Hình thức Tự Thơng báo, giải thích, nhận thức (khen, chê Nhân vật, Văn xuôi - tự việc, đặc điểm, diễn biến, kết  ý nghĩa Miêu tả Hình dung đặc điểm tính chất bật phong cảnh, người, vật Tái Văn xuôi – tự đặc điểm tính chất bật phong cảnh, người, vật Đơn từ Đạt nguyện vọng  viết đơn Đơn gửi ai?Ai gửi đơn? Đề đạt nguyện vọng Theo trình tự bố cục - Trình bày - Thánh Gióng: + Tên gọi… ? Mối quan hệ việc – nhân vật chủ đề bv tự sự? ? Nhân vật văn tự kể tả qua yếu tố nào? + Lai lịch + Tính nết + Hình dáng + Việc làm * Văn miêu tả - Trình bày - Quan sát Đối tượng miêu tả Lựa chọn chi tiết So sánh liên tưởng - Tả cảnh – tả người ? Thứ tự ngơi kể có tác dụng gì? ? Vì miêu tả đòi hái phải quan sát Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Yêu cầu kể lại câu chuyện - Kể giọng điệu Bài 1/157: - Yêu cầu viết đoạn văn - Viết (trình bày) Tưởng tượng anh đội “ Đêm ” kể lại? Bài 2/157: Viết đoạn văn miêu tả trận mưa theo quan sát tưởng tượng em Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Nhắc lại - Tiết sau: tổng kết tiếng việt - Nghe – thực ... HDHS luyện tập III – Luyện tập - Yêu cầu kể lại câu chuyện - Kể giọng điệu Bài 1/157: - Yêu cầu viết đoạn văn - Viết (trình bày) Tưởng tượng anh đội “ Đêm ” kể lại? Bài 2/157: Viết đoạn văn miêu... - Làm tập 2/155 Bài tập 2/155 Văn Phương thức biểu đạt - lớp luyện tập văn theo phương thức nào? - Thạc Sanh - Tự - Lượm - Tự – miêu tả - biểu cảm - Mưa - Biểu cảm – miêu tả - Bài học - Tự sự,... 2:Tìm hiểu loại văn phương thức biểu đạt I – Các văn phương thức biểu đạt học - Y/c làm 1/55 - Đọc yêu cầu tập Bài 1/ 155 + Kẻ bảng thống kê - Kẻ bảng Các phương thức biểu đạt Văn học Tự - Truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn