Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

3 267 6
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:41

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 32 - TIẾT 131: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU PHẨY) I Mục tiêu : Kiến thức: - Công dụng dấu phẩy Kĩ năng: - Lựa chọn sử dụng dấu phẩy viết để đạt mục đích giao tiếp - Phát chữa số lỗi thường gặp dấu phẩy Thái độ: - Thấy tác dụng việc dùng dấu phẩy ngược lại II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Nêu công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than? Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1:HD tìm hiểu cơng dụng dấu phẩy I CÔNG DỤNG: - GV treo bảng phụ ghi ví dụ a, b, c phần I Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp: ? Tìm từ ngữ có chức vụ ? a Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến Chú bé vùng dậy, vươn vai cái, biến thành tráng sĩ (ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt ) ? Những từ phụ ngữ cho động từ nào? (đem) ? Tìm phần vị ngữ cho chủ ngữ Chú bé ? ? Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp ? ? Tìm ranh giới trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ ví dụ b ? b Suốt đời người, từ thuở lọt lòng đến nhắm mắt xi tay, tre với sơng chết có nhau, chung thuỷ c Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng chực trụt xuống ? Tìm ranh giới cụm chủ ngữ, vị ngữ câu ghép ? Lí đặt dấu trên: - Dấu phẩy dùng để đánh dấu ranh giới ? Tại em lại đặt dấu phẩy vào vị trí phận: Phần phụ với CN-VN, ? từ ngữ có chức vụ, từ ngữ với phận thích, vế câu ghép ? Qua ví dụ em thấy dấu phẩy có cơng dụng * Ghi nhớ(SGK) ? II CHỮA MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP: - HS đọc ghi nhớ SGK HĐ2: HD chữa số lỗi thường gặp ví dụ: SGK - HS đọc yêu cầu ví dụ Nhận xét: - GV cho dãy lớp làm - dãy ý - GV gọi học sinh đại diện dãy trả lời a Chào mào, sáo sậu, sáo đen Đàn đàn lũ lũ bay đi, bay về, lượn lên, lượn xuống Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo cãi nhau, ồn mà vui tưởng tượng b Trên cổ thụ, đơn sơ mùa đông, én III LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp: HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu cầu tập, làm tập a Từ xưa đến nay, Thánh Gióng ln hình ảnh rực rỡ lòng u nước, sức mạnh phi thường tinh thần sẵn sàng chống ngoại xâm dân tộc Việt Nam ta - GV gọi đại diện nhóm trả lời b Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ Gió bấc hun hút thổi Núi đồi, thung lũng, làng chìm biển mây mù Mây bò lên mặt đất, tràn vào nhà, quấn lấy người đường -> Nhóm khác nhận xét Bài tập 2: Điền chủ ngữ: - GV nhận xét, kết luận a xe đạp, xe máy - GV chia lớp làm nhóm thảo luận + Nhóm 1- 3: ý a + Nhóm 2- 4: ý b b , hoa cúc, hoa huệ c ., vườn nhãn, vườn mít 3 Bài tập 3:Chọn vị ngữ thích hợp - GV nêu yêu cầu tập a bói cá thu cây, rụt cổ lại - HS thêm vào chỗ trống để tạo câu hoàn chỉnh b đến thăm thầy, cô giáo cũ - GV gọi HS lên bảng làm c , thẳng, xoè cánh quạt - HS khác nhận xét d xanh biếc, hiền hoà - GV nhận xét, kết luận Bài tập 4: - HS chọn VN thích hợp điền vào câu cho hồn chỉnh " Cối xa tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc." Dấu phẩy nhằm mục đích tu từ Nhờ dấu phẩy, Thép Mới ngắt câu thành khúc đoạn cân đối, diễn tả nhịp quay đặn, chậm rãi nhẫn nại cối xay - GV nêu yêu cầu tập - GV gọi HS khá, giỏi trả lời - GV nhận xét (cho điểm) Củng cố: - Dấu phẩy có chức gì? - Em rút học sử dụng dấu câu ? Hướng dẫn học nhà - Ôn tập dấu câu - Tìm số ví dụ sử dụng dấu phẩy hiệu quả, đạt mục đích giao tiếp - Tìm số ví dụ sử dụng dấu phẩy sai chức sửa lại cho - Ơn tồn kiến thức văn miêu tả, kiến thức Tiếng Việt chương trình kì II sau trả ... chủ ngữ, vị ngữ câu ghép ? Lí đặt dấu trên: - Dấu phẩy dùng để đánh dấu ranh giới ? Tại em lại đặt dấu phẩy vào vị trí phận: Phần phụ với CN-VN, ? từ ngữ có chức vụ, từ ngữ với phận thích, vế câu. .. yêu cầu tập - GV gọi HS khá, giỏi trả lời - GV nhận xét (cho điểm) Củng cố: - Dấu phẩy có chức gì? - Em rút học sử dụng dấu câu ? Hướng dẫn học nhà - Ôn tập dấu câu - Tìm số ví dụ sử dụng dấu phẩy... kết luận Bài tập 4: - HS chọn VN thích hợp điền vào câu cho hoàn chỉnh " Cối xa tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc." Dấu phẩy nhằm mục đích tu từ Nhờ dấu phẩy, Thép Mới ngắt câu thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn