Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

2 73 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:39

Tiết 139, 140: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG A MC TIấU BI HC: Giúp học sinh: - Biết đợc số danh lam thắng cảnh địa phơng - Su tầm tranh ảnh danh lam thắng cảnh B CHUN B: Giáo + Soạn viên: + Chuẩn bị giới thiệu danh lam thắng cảnh HN Học + Su tầm tranh ảnh, viết lời giới thiệu sinh: C CC BC LấN LP: ổn định tổ chøc Kiểm tra cũ: Bài TaiLieu.VN * Giới thiệu Page * Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động Báo cáo tranh ảnh, tư liệu sưu tầm 1: - Các tổ trao đổi, thảo luận Hoạt động Trình bày tư liệu 2: - Trình bày theo đơn vị tổ - Trao đổi nhận xét - GV tổng kết rút học - GV giới thiệu mẫu danh lam thắng cảnh HN Hướng dẫn học tập: - Hoàn thiện phần giới thiệu TaiLieu.VN Page ...* Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động Báo cáo tranh ảnh, tư liệu sưu tầm 1: - Các tổ trao đổi, thảo luận Hoạt động Trình bày tư liệu 2: - Trình bày theo đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn