Bài giảng điện tử môn địa lí lớp 6 địa hình bề mặt trái đất

33 53 0
  • Loading ...
1/33 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:31

Môn : Địa Người thực hiện: Giáo viên Nguyễn Minh Hải TIẾT 16-ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo) 1) Bình ngun (đờng bằng): - Có hai loại bình nguyên(theo nguyên nhân hình thành): + Bình nguyên bào mòn: băng hà bào mòn + Bình ngun bồi tụ: phù sa sông bồi đắp (đồng châu thổ) Đồng châu Âu Đồng châu thổ sông Hồng LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU Á • Dựa vào kiến thức tìm + Quan sát hình ảnh cho biết: •Đây loại đồng (bình ngun) nào? Bình ngun bời tụ (đờng bằng châu thổ, đồng bằng cửa sông, tam giác châu): Đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam) Quan sát hình, nêu giá trị kinh tế tập trung dân các bình nguyên? TIẾT 16- ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo) 2) Cao nguyên Tại người ta lại xếp cao nguyên thuộc địa bàn miền núi? THẢO LUẬN NHĨM Quan sát hình, tìm điểm giống khác bình nguyên cao nguyên? Hãy tìm đồ giới số cao nguyên mà em biết ? BẢN ĐỒ THẾ GiỚI Dự án 135: Trồng triệu rừng Việt Nam BÀI TẬP Nối nội dung kiến thức cột A với cột B cho phù hợp: A CÁC DẠNG ĐIA HÌNH B GIÁ TRỊ KINH TẾ Núi a Trồng công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn Cao nguyên b Lâm nghiệp, du lịch Đồi c.Tưới tiêu, gieo trồng lương_thực phẩm, chăn nuôi Dân tập chung đông Đồng d Trồng công nghiệp, lương thực, ăn quả, chăn nuôi gia súc Chọn ý Các khu vực thường xảy nhiều bão châu Á : a Trung á ; Đông á Đông nam á b Đông á ; Đông nam á Nam á c Nam á ; Tây nam á Trung á d Đông nam á ; Nam á Bắc á DẶN DÒ -Sưu tầm tư liệu, hình ảnh liên quan đến dạng địa hình vừa học - Tìm hiểu địa hình nơi cư trú ghi chép lại giá trị địa hình - Chuẩn bị 15: + Phân loại khoáng sản theo bảng SGK/ tr 49 + Sưu tầm loại khoáng sản kim loại + Hỏi ý kiến người thân nguồn gốc giá trị loại khoáng sản Bài 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo) Trò chơi hỏi đáp Luật chơi: lớp chia làm nhóm, nhóm tìm hiểu nội dung Nhóm : bình ngun Nhóm : cao nguyên Nhóm : đồi Nhóm11dựa dựavào vàonội nộidung dungcủa củanhóm nhóm22 Nhóm đặtcâu câu hỏi hỏicho chonhóm nhóm22(ít (ítnhất nhất33câu câuhỏi) hỏi) đặt Nhóm22dựa dựavào vàonội nộidung dungcủa củanhóm nhóm33 Nhóm đặtcâu câuhỏi hỏicho chonhóm nhóm33 (ít (ítnhất nhất33câu câu hỏi) hỏi) đặt Nhóm33 dựa dựavào vàonội nộidung dungcủa củanhóm nhóm11 Nhóm đặtcâu câu hỏi hỏicho chonhóm nhóm11(ít (ítnhất nhất33câu câuhỏi) hỏi) đặt Thời gian phút cho nhóm đặt câu hỏi Thời gian phút cho nhóm trả lời CỦNG CỐ Với từ khóa sau “ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT” em dựa vào nội dung vừa học để xây dựng đồ tư Hướng dẫn học nhà - Trả lời câu hỏi cuối sách giáo khoa -Ôn tập nội dung từ đến 14 CAO NGUYÊN LÂM VIÊN (ViỆT NAM) ... á ; Nam á Bắc á DẶN DÒ -Sưu tầm tư liệu, hình ảnh liên quan đến dạng địa hình vừa học - Tìm hiểu địa hình nơi cư trú ghi chép lại giá trị địa hình - Chuẩn bị 15: + Phân loại khoáng sản theo... Sạt lở đất … - Làm tốt công tác thủy lợi - Đắp đê, xây đập ngăn lũ - Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc - Xây dựng mô hình: nơng – lâm kết hợp Dự án 135: Trờng triệu rừng Việt Nam BÀI TẬP... dân các bình nguyên? TIẾT 16- ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo) 2) Cao nguyên Tại người ta lại xếp cao nguyên thuộc địa bàn miền núi? THẢO LUẬN NHÓM Quan sát hình, tìm điểm giống khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn địa lí lớp 6 địa hình bề mặt trái đất , Bài giảng điện tử môn địa lí lớp 6 địa hình bề mặt trái đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn