Bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 7 sâu bệnh hại cây trồng

27 61 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:31

Hình ảnh số loµi trùng Hình ảnh số loµi trùng ? Cơn trùng gì? Cơn trùng: đơi cánh đơi râu đa àu ngư ïc đơi chân bụn g Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm côn trùng: -Côn trùng lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp, thể chia làm phần: đầu, ngực, bụng Ngực mang 3đơi chân thường có đơi cánh Đầu có đơi râu ? Em hiểu vòng đời trùng? Vòng đời trùng Khoảng thời gian Trứng Cơn trùng trưởng thành Vòng đời côn trùng khoảng thời gian từ giai đoạn trứng đến côn trùng trưởng thành ? Em hiểu biến thái côn trùng? -Biến thái trùng thay đổi cấu tạo, hình thái côn trùng Sâu trưởng thành Trứng Nhộng Sâu trưởng thành Trứng Sâu non Sâu non Biến thái hồn tồn Biến thái khơng hồn tồn THẢO LUẬN NHĨM: Quan sát hình nêu điểm khác biến thái hồn tồn khơng hồn tồn? * KHÁC NHAU Đặc điểm Số giai đoạn Biến thái hoàn tồn giai đoạn Hình thái giai đoạn Khác hoàn sâu trưởng thành toàn sâu non Giai đoạn phá hại mạnh( côn trùng gây hại) Sâu non Biến thái khơng hồn tồn giai đoạn Tương tự Sâu trưởng thành CƠN TRÙNG CĨ LỢI Ong mắt đỏ Bọ rùa Bọ ngựa Họ bọ rùa Họ ong kí sinh Bọ ngựa HÌNH ẢNH MỘT SỐ CƠN TRÙNG CĨ LỢI Nghề ni ong lấy mật • Kén tằm Ong mật Tằm Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm trùng: Khái niệm bệnh cây: BƯnh c©y điều kiện sống bất lợi Bệnh vi sinh vật gây hại ? Em hiu th no bệnh cây? Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm côn trùng: Khái niệm bệnh cây: -Bệnh trạng thái khơng bình thường chức sinh lí, cấu tạo, hình thái tác động vi sinh vật gây bệnh điều kiện sống bất lợi Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm côn trùng: Khái niệm bệnh cây: Một số dấu hiệu trồng bị sâu, bệnh phá hại ? Cây bị sâu phá hại thường có dấu hiệu nào? ? Cây bị bệnh phá hại thường có dấu hiệu nào? 3/ MỘT SỐ DẤU HIỆU KHI CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỆNH PHÁ HẠI Cành gẫy Lá, biến màu Lá thủng Thân, củ thối Lá, biến dạng Thân, cành sần sùi Quả bị chảy nhựa Hình 20; Những dấu hiệu bị hại Một số dấu hiệu trồng bị sâu, bệnh phá hại -Các phận bị biến đổi màu sắc, hình thái, cấu tạo… Củng cố Em chọn câu trả lời câu sau: 1/Ảnh hưởng sâu, bệnh đời sống trồng là: a.Không ảnh hưởng nhiều đến đời sống trồng b Làm giảm suất trồng c Làm cho trồng sinh trưởng phát triển kém, suất chất lượng nông sản giảm d Làm giảm chất lượng nông sản 3/ Quan sát hình cho biểu hiệu sâu phá hại trồng? a Hình 1,2,3 c Hình 1,2,3,4 b Hình 1,2 d Hình 2,3,4 Hướng dẫn nhà - Vận dụng kiến thức phân biệt sâu hại bệnh hại trồng Nghiờn cu trớc 13: Phòng trừ sâu, bệnh h¹i - Tìm hiểu biện pháp phòng trừ sâu, bệnh áp dụng phổ biến địa phương Trả lời câu hỏi cuối ... ? Em hiu th no l bệnh cây? Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm côn trùng: Khái niệm bệnh cây: -Bệnh trạng thái khơng... CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm trùng: Khái niệm bệnh cây: BƯnh c©y điều kiện sống bất lợi Bệnh vi sinh vật gây hại ?... bệnh điều kiện sống bất lợi Tiết 11: CHỦ ĐỀ: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH: II KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY Khái niệm côn trùng: Khái niệm bệnh cây: Một số dấu hiệu trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 7 sâu bệnh hại cây trồng , Bài giảng điện tử môn công nghệ lớp 7 sâu bệnh hại cây trồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn