Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Cây tre Việt Nam

4 66 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:28

Giáo án Ngữ văn lớp CÂY TRE VIỆT NAM - Thép Mới A Mục tiêu học: Kiến thức: - Hiểu cảm nhận giá trị nhiều mặt tre gắn bó tre với sống dân tộc Việt Nam - Cây tre trở thành biểu tượng Việt Nam - Nắm đặc điểm nghệ thuật kí :giàu chi tiết hính ảnh,kết hợp miêu tả bình luận,lời văn giàu nhịp điệu Kỹ : Rèn kĩ bình luận, phân tích Thái độ : Yêu quý tre Việt Nam – biểu tượng tốt đẹp cho tinh thần Việt Nam B Chuẩn bị: - Giáo viên: SGK, SGV, Bảng phụ - Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn C Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động I : Khởi động Kiến thức cần đạt ổn định tổ chức Kiểm tra cũ : - Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: - Dẫn vào - Nghe - Ghi đầu - Ghi đầu Hoạt động II: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm I Tác giả - tác phẩm Tác giả: ? Hãy nêu vài nét tác giả - Dựa vào SGK trả - Thép Mới ( 1925 – 1991 ) tên khai lời sinh Hà Văn Lộc, quê Hà Nội, sinh Nam Định Ngoài báo chí, Thép Mới viết nhiều bút kí, thuyết minh phim Giáo án Ngữ văn lớp ? Em biết văn Tác phẩm: - Văn lời bình cho phim tên nhà điện ảnh Ba Lan - Trả lời Hoạt động III : Hướng dẫn Đọc hiểu văn II đọc – hiểu văn Đọc – hiểu thích - Giọng đọc truyền cảm - Nghe, hiểu chứa đựng nhiều cảm xúc suy tư a Đọc - Đọc mẫu - Nghe - Gọi em đọc - Đọc b Chú thích - Giải vài thích - Nghe, hiểu ? Văn chia thành - Chia bố cục c Bố cục: Bốn đoạn phần + Đoạn 1: chí khí người →cây tre có mặt khắp nơi đát nước có phẩm chất đáng quý + Đoạn 2: chung htuỷ → Tre gắn bó với can người sống ngày lao động + Đoạn 3: Tre anh hùng chiến đấu → Tre sát cánh quê hương + Đoạn 4: Tre đồng hành dân tộc ? Qua phần đọc em thấy - Trả lời phẩm chất tre nói tới? ? Trong đoạn văn tiếp theo, - Suy nghĩ, trả lời tác giả thể nhấn 2 Tìm hiểu văn a Tre lồi có nhiều phẩm chất đáng q: - Mộc mạc,nhũn nhặn - Cứng cáp,dẻo dai,vững - Thanh tao, giản dị, chí khí người Giáo án Ngữ văn lớp mạnh thêm nhiều nét phẩm chất đáng quý tre ? Tìm chi tiết nêu - Tìm tòi phẩm chất đó? - ? Để thể phẩm chất - Nêu nghệ thuật tre,tác giả sử dụng nghệ thuật bật? ? Tác dụng lớp nghệ - Trả lời thuật? Gắn bó ,làm bạn với người Thẳng thắn bất khuất Tre:xung phong giữ …,hi sinh Tre anh hùng lao động- anh hùng chiến đấu Phép nhân hố thích hợp ,đặc sắc - Tính từ phẩm chất - Động từ hành động →Vẻ đẹp bình dịi nhiều phẩm chất quý báu ? Tìm chi tiết, hình - Tìm tòi, trả lời ảnh thể gắn bó tre với người sống hàng ngày ? Em có nhận xét cách - Nhận xét trình bày dẫn chứng? b Sự gắn bó tre với người dân tộc Việt Nam: * Trong lao động,trong sống: - Tre có mặt khắp nơi… - Dưới bóng tre:Người Việt Nam dựng nhà,làm ăn sinh sống,giữ gìn văn hố, - Giúp người nơng dân sản xuất - Gắn bó người với người thuộc lứa tuổi - D/c:Bao quát →Cụ thể Lần lượt theo lĩnh vựửtong đ/s người * Trong chiến đấu :Vũ khí ,sát cánh người cơng giứ nước * Trong tương lai : ? Nêu chi tiết thể - Trả lời gắn bó tre chiến đấu - Gọi hs đọc đoạn cuối - Đọc văn ? Phần kết gặp hình ảnh - Trả lời nào? ( Phương tiện để người bộc lộ tình cảm) - Nhạc trúc tre → Khúc nhạc đồng quê →Nét đẹp văn hoá độc đáo tre Tre : Trường tồn người Giáo án Ngữ văn lớp Là người bạn đồng hành thuỷ chung dân tộc Tre tượng trưng cao quý dân tộc Việt Nam ? Nêu nét đặc sắc - Trả lời III Tổng kết : nghệ thuật Nghệ thuật - Sử dụng nhiều biện pháp tu từ: So sánh, nhân hoá - Kết cấu đơn giản kí lại diễn tả nghĩa cần đề cập Nội dung Hoạt động IV: Củng cố – Dặn dò Củng cố - Nhắc lại nội dung kiến thức toàn Dặn dò - Học cũ, soạn tiết sau - ... Nhạc trúc tre → Khúc nhạc đồng quê →Nét đẹp văn hoá độc đáo tre Tre : Trường tồn người Giáo án Ngữ văn lớp Là người bạn đồng hành thuỷ chung dân tộc Tre tượng trưng cao quý dân tộc Việt Nam ? Nêu... hiểu văn a Tre lồi có nhiều phẩm chất đáng quý: - Mộc mạc,nhũn nhặn - Cứng cáp,dẻo dai,vững - Thanh tao, giản dị, chí khí người Giáo án Ngữ văn lớp mạnh thêm nhiều nét phẩm chất đáng quý tre. . .Giáo án Ngữ văn lớp ? Em biết văn Tác phẩm: - Văn lời bình cho phim tên nhà điện ảnh Ba Lan - Trả lời Hoạt động III : Hướng dẫn Đọc hiểu văn II đọc – hiểu văn Đọc – hiểu thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Cây tre Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Cây tre Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn