báo cáo thực tập bán mới nhất

64 52 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: KINH TẾ - KỸ THUẬT  - BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CHUN NGÀNH: KẾ TỐN TRÌNH ĐỘ : ĐẠI HỌC Sinh viên : An Hà Đông Đông Lớp : D6KTA Ninh Bình, tháng 05 năm 2017 Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập MỤC LỤC Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: CKTM: CP: CPBH: CP QLDN: CP QLKD: CTCP: CTGS: DDT: DT: DT HĐTC ĐK: GTGT: GVHB: HH: K/c: KH TSCĐ: KPCĐ: PC: PNK: PP PT: PXK: TK: TKĐƯ SXKD: XĐ KQKD: Trách nhiệm hữu hạn Chiết khấu thương mại Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng từ ghi sổ Doanh thu Doanh thu Doanh thu hoạt động tài Đầu kỳ Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hàng hóa Kết chuyển Khấu hao TSCĐ Kinh phí cơng đồn Phiếu chi Phiếu nhập kho Phương pháp Phiếu thu Phiếu xuất kho Tài khoản Tài khoản đối ứng Sản xuất kinh doanh Xác định kết kinh doanh Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm Bảng 1.2 Phân loại lao động năm 2016 Bảng 1.3: Tình hình tài kết kinh doanh Công ty TNHH Biểu 2.1 Phiếu xuất kho Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT Biểu 2.3: Phiếu thu Biểu 2.4 Phiếu xuất kho Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT Biểu 2.6 Sổ chi tiết bán hàng Biểu số 2.7: Trích sổ chi tiết doanh thu bán hàng tháng 01/2017 Biểu 2.9: Sổ TK 511 Biểu 2.10 Sổ chi tiết toán với người mua Biểu 2.11 Sổ chi tiết toán với người mua Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ Biểu 2.13 Bảng tổng hợp TK 6422 Biểu 2.14 Sổ tổng hợp doanh thu Biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ 07 Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 08 Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ 09 Biểu 2.19: Chứng từ ghi sổ 10 Biểu 2.20: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Biểu 2.21: Sổ TK 511 Biểu 2.22: Sổ TK 6422 Biểu 2.23: Sổ TK 632 Biểu 2.24: Sổ TK 911 Biểu 3.1 Sổ chi tiết bán hàng Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hoạt động kinh doanh: Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Thiên Phú Sơ đồ 1.3 Tổ chức máy kế toán Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.5 Quy trình luân chuyển chứng từ tiền tệ (Phiếu thu) Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế, công ty thương mại giữ vai trò phân phối lưu thơng hàng hóa, thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội Hoạt động công ty thương mại diễn diễn theo chu kì “ Tiền – Hàng – Tiền” hay nói cách khác bao gồm giai đoạn mua bán hàng hóa Các chu kì kinh doanh diễn liên tục nhịp nhàng khâu bán hàng tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngày trở nên quan trọng góp phần tạo cải vật chất cho xã hội Thực tiễn cho thấy doanh nghiệp nước ta phải cạnh tranh khốc liệt Công ty tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng quay vòng vốn nhanh sẽ có điều kiện tồn phát triển Ngược lại công ty tỏ non kém hoạt động tổ chức kinh doanh sẽ sớm dẫn tới bờ vực phá sản Nước ta tiến trình cơng nghiệp hóa đại hóa gia tăng công ty thương mại ngày nhiều với loại hình kinh doanh đa dạng làm cho cạnh tranh trở nên gay gắt Thêm vào sách mở kinh tế, công ty Việt Nam còn đối mặt với cạnh tranh thị trường nước Do vậy, để đứng vững thị trường công ty cần tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép cơng ty chủ động thích ứng với mơi trường, nắm bắt hội, huy động vốn nguồn lực có vào lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng phản ánh tồn q trình bán hàng cơng ty cũng việc xác định kết bán hàng cung cấp thông tin cho nhà quản lý hiệu quả, tình hình kinh doanh đối tượng hàng hóa để từ có kết bán hàng xác kịp thời hiệu Là cơng ty hoạt lĩnh vực kinh doanh thương mại, cơng ty TNHH Thiên Phú cũng đã có đóng góp đáng kể cơng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Tuy điều kiện kinh tế thị trường mức độ cạnh tranh lớn, xét nhiều mặt công ty TNHH Thiên Phú cũng còn Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập gặp nhiều khó khăn Vì vậy, công ty cần phát huy sức mạnh nội đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên để nâng cao hiệu kinh doanh, xây dựng củng cố vị Để có tảng phát triển bền vững, công ty cần phải huy động sử dụng vốn tiết kiệm hiệu cũng kịp thời xác định kết bán hang cơng ty Do vấn đề quan tâm hàng đầu công ty cơng tác kế tốn bán hàng vào xác định kết bán hàng Xuất phát từ thực tế tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng vào xác định kết bán hàng đã lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại tại công ty TNHH Thiên Phú” để làm đề tài thực tập Bố cục đề tài gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan Công ty TNHH Thiên Phú Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thiên Phú Chương 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng Ty TNHH Thiên Phú Trân trọng cảm ơn! Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực An Hà Đông Đông Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ Tổng quan đặc điểm kinh tế, kỹ thuật tổ chức máy quản lý hoạt động 1.1 sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thiên Phú 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Thông tin khái quát công ty  Tên công ty: Địa chỉ: Công ty TNHH Thiên Phú Ngã Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Điện thoại: 0303.868.266 Fax: 0303.868.266 Mã số thuế: 27 00 27 75 15 Số vốn điều lệ là: 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng) Tổng số thành viên năm 2016: 35 người Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cơng ty TNHH Thiên Phú thành lập vào ngày 25 tháng năm 2000 với tôn “chất lượng hàng đầu” làm kim nam cho công tác quản lý điều hành, đảm bảo kinh doanh phát triển, tăng lợi nhuận, tạo thu nhập cho người lao động đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày tăng Năm 2003: Cơng ty TNHH Thiên Phú thức thành lập cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 2700277515 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Ninh Bình cấp Định hướng phát triển Công ty Sứ mạng Công ty Thiên Phú phấn đấu trở thành công ty hàng đầu cung cấp & thi công ngành hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng, Thiết bị & Nội thất cao cấp, với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện Việc cung cấp sản phẩm có chất lượng cao như: thiết bị nội thất, sơn tàu biển, tàu sông, sơn công nghiệp, sơn trang trí, sơn nghệ thuật, đặc biệt giải pháp cơng nghệ tiên tiến có tính thân thiện với môi trường sử dụng ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp bước mang tính chiến lược để Cơng ty thực thành cơng sứ mệnh Cơng Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập ty đã góp phần vào q trình cơng nghiệp hóa đại hóa lĩnh vực kinh doanh thương mại công nghiệp nước nhà nói chung Ngay từ ngày đầu thành lập cơng ty đã khẳng định vị trí cơng ty kinh doanh thương mại có hiệu quả, công ty giữ nhịp độ phát triển ổn định, đời sống cán công nhân viên nâng cao Tính đến nay, cơng ty đã có năm xây dựng phát triển, đơn vị kinh tế quốc doanh làm ăn có hiệu địa bàn tỉnh Ninh Bình Đến Cơng ty TNHH Thiên Phú đã có sở vật chất lớn bao gồm văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày sản phẩm đặt tỉnh với hoạt động kinh doanh đa dạng nhiều lĩnh vực phục vụ chủ yếu cho hoạt động bán buôn bán lẻ cho mặt hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng, Thiết bị & Nội thất cao cấp, phục vụ cho nhân dân tỉnh Ninh Bình tỉnh lân cận Hơn hình ảnh Thiên Phú sẽ trở thành biểu tượng đầu tư hiệu an toàn Với tiêu trí “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả” Công ty TNHH Thiên Phú mong muốn đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi khắt khe từ khách hàng Đồng thời khẳng định ưu & tầm vóc Cơng ty thị trường khách hàng hướng tới “Hợp tác phát triển” 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 1.1.2.1.Lĩnh vực hoạt động công ty TNHH Thiên Phú * Sơn tầu biển, cơng trình biển, sơn cơng nghiệp: Sơn Dự án cơng trình cơng nghiệp: xi măng, nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió, giấy, hố chất, cán thép, lọc dầu, - Sơn Dự án giao thông: cầu thép, cầu đường sắt, toa xe lửa, sân bay - Sơn container, sơn sàn công nghiệp, sơn lợp sơn xây dựng, - Sơn cho hệ thống bồn bể tổng kho xăng dầu, khí hoả lỏng, - Que hàn, dây hàn loại * Vật liệu hàn công nghiệp - Que hàn, dây hàn Việt Đức loại * Sơn xây dựng Dự án cơng trình, Vila biệt thự, nhà dân dụng: - Sơn sinh thái Plaep - Acrylatex (nhập nguyên thùng từ Mỹ), Expo, Mykolor, Dulux, Kansai – Alphanam, Luckyhouse, Nero, Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập * Nội thất cao cấp: Quạt trang trí, Sen vòi, Gạch ốp lát, Thiết bị vệ sinh, - Quạt trần thương hiệu mỹ: Quạt trần Hunter, Fanimation, Minka Aire, Casablanca…… - Toto, Italisa, Inax, Serman, Kross, American, Viglacera, Toto, Feroli, Rhanover, Toko, Granit, Brother, Mikado, Tasa, Sento, Vietsumit, Bancera, Chức Với chức nhà phân phối thức hãng SƠN VIỆT NHẬT khu vực miền Bắc & miền Trung, đồng thời đại lý độc quyền đại lý cấp I phân phối sản phẩm Sơn xây dựng, Nội thất cao cấp, có chất lượng cao phục vụ cung ứng cho ngành xây dựng dân dụng công nghiệp Với sản phẩm thương hiệu tiếng sản xuất nước & nhập khẩu như: Sơn sinh thái Plaep – Acrylatex (nhập khẩu nguyên thùng từ Mỹ), Expo, Mykolor, Dulux, Kansai – Alphanam, Luckyhouse, Nero - thiết bị nội thất: Toto, Inax, Italisa, Serman, Kross, Viglacera, American, Feroli, Toko,… Nhiệm vụ Công ty phải đăng ký kinh doanh kinh doanh ngành nghề đã đăng ký Chịu trách nhiệm Nhà nước hoạt động Công ty chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật sản phẩm dịch vụ công ty thực Xây dựng tổ chức máy kinh doanh, tạo nguồn vốn bảo tồn nguồn vốn cơng ty kinh doanh có hiệu nguồn vốn Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật Công ty phải thực chế độ báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, báo cáo định kỳ theo quy địn báo cáo bất thường theo yêu cầu, chịu trách nhiệm tính xác thực quan có thẩm quyền, tuân thủ quy định kiểm tra quan tài chính, quan Nhà nước theo quy định pháp luật 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Thiên Phú phấn đấu trở thành công ty hàng đầu cung cấp & thi công ngành hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng, Thiết bị & Nội thất cao cấp, với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện 10 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực t ập Biểu 2.14 Sổ tổng hợp doanh thu Công ty TNHH Thiên Phú SỔ TỔNG HỢP DOANH THU TK 511 Ngày TKĐ Diễn giải tháng Ư …… 01/04 Sơn Dulux … … 08/04 Sơn Mykolor … … … … Cộng Doanh thu Thành tiền Số Đơn giá TK1 lượng TK111 Tổng 31 111 51.000 408.000 … 131 … 50 … … … … … … 21.000 1.050.00 … … … … Người ghi sổ (Ký) Loại ngoại tệ : VNĐ ĐVT : đồng Các khoản giảm trừ Thuế TK 532 TK13 TK3331 TK3332 Tổng TK111 Tổng 408.000 48.000 … … 1.050.000 … 105.000 … … 105.000 … … … … … 40.088.164.88 … … … … … … … … Kế toán trưởng (Ký) 50 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB 48.000 Thủ trưởng (Ký) … … 21.000 21.000 … … … … Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Sau tổng hợp chi phí QLDN kế toán vào bảng tổng hợp doanh thu mặt hàng tất mặt hàng để tiến hành phân bổ chi phí QLDN cho cụ thể Chi phí QLDN phân bổ cho: - Sơn: = 2.735.559.000đ - Vật liệu hàn: = 589.503.500đ - Nội thất: = 60.362.082đ Biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Thiên Phú Nội dung Trả lương NV văn phòng CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng năm 2016 Số: 06 Số hiệu TK Số tiền Nợ Có 6422 334 31.200.000 6422 3382 624.000 6422 3383 4.680.000 6422 3384 624.000 …………… Trả tiền photo, giấy, bút VP … 6422 … 111 … 156.000 Trích khấu hao máy vi tính 6422 214 422.400 Trả tiền điện, lệ phí, phí 6422 111 2.156.300 … x … x … 55.162.872 Trích BHYT, BHXH,CPBH … Cộng Kèm theo chứng từ gốc: Người lập (Ký) Ghi … Kế toán trưởng (Ký) 51 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập 2.2.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp sau thời kỳ định biểu bằng số tiền lãi lỗ Cuối tháng sau hạch tốn doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế khoản có liên quan đến tiêu thụ, kế tốn xác định kết bán hàng để phản ánh kết bán hàng, công ty sử dụng TK 911 Việc xác định xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh sở để công ty xác định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh Xác định kết sản xuất kinh doanh thể chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ ghi chép vào sổ chi tiết phải thu khách hàng, sổ chi tiết TK 6421, sổ chi tiết TK 6422… TK 911 – Xác định KQKD Chi phí sản xuất kinh doanh liên quan Tổng doanh thu tiêu thụ đến hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ (GVHB, kỳ CPBH, CPQLDN…) Tổng số thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt động TC hoạt động bất thu nhập bất thường thường - Kết chuyển kết hoạt động sản xuất Kết chuyển kết hoạt động kinh kinh doanh (lỗ) doanh (lãi) TK 911 khơng có số dư cuối kỳ Để xác định kết bán hàng, cuối tháng sau tổng hợp chi phí phát sinh tháng với giá trị hàng mua để bán kế toán xác định giá vốn hàng bán để phản ánh vào chứng từ ghi sổ Cuối tháng, kế tốn kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu bán hàng sang TK911 để công ty xác định kết bán hàng Kết chuyển doanh thu thuần: * Xác định DTBH: - Sơn: 20.562.485.200đ 52 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập - Nội thất: 15.125.125.000đ - Vật liệu hàn: 4.400.554.682đ Tổng: 40.088.164.882đ * Xác định doanh thu thuần: DTT = DTBH - Các khoản GTDT - Sơn: 20.562.485.200đ - Nội thất: 15.125.125.000đ - Vật liệu hàn: 4.400.554.682đ Tổng: 40.088.164.882đ Nợ TK 511: 40.088.164.882đ Có TK 911: 40.088.164.882đ Kết chuyển trị giá vốn hàng hoá, dịch vụ đã bán giá vốn của: - Sơn: 13.258.752.000đ - Nội thất: 9.265.245.125đ - Vật liệu hàn: 6.329.355.774đ Tổng: 28.853.352.899đ Nợ TK 911 : 28.853.352.899đ Có TK 632 : 28.853.352.899đ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho - Sơn: = 2.735.559.000đ - Vật liệu hàn: = 589.503.500đ - Nội thất: = 60.362.082đ Tổng: 3.928.424.582đ Nợ TK 911 : 3.928.424.582đ Có TK 642 : 3.928.424.582đ Xác định kết kinh doanh công ty năm 2016 Trong đó: + Doanh thu tài chính: 116.902đ + Chi phí tài chính: 389.221.490đ + Chi phí khác: 1.569.410.234đ 53 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập KQKD = DTT + DTHĐTC – GVHB –CPQLDN – CPTC - CPK KQKD = 440.088.164.882 + 116.902 – 28.853.352.899 – 3.928.424.582 389.221.490 – 1.569.410.234 = 5.347.872.579đ Nợ TK 911: 5.347.872.579đ Có TK 421: 5.347.872.579đ Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ 07 Công ty TNHH Thiên Phú CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 07 Ngày 31 tháng 01 năm 2017 Nội dung Kết chuyển DTT Cộng Số hiệu TK Nợ Có 511 111 x x Số tiền Ghi 40.088.164.882 40.088.164.882 Người lập Kế tốn trưởng (ký) (ký) 54 Sinh viên: An Hà Đơng Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 08 Công ty TNHH Thiên Phú CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 08 Ngày 31 tháng 01 năm 2017 Nội dung Kết chuyển giá vốn HB Cộng Số hiệu TK Nợ Có 911 632 x Số tiền Ghi 28.859.352.89 28.859.352.89 x Người lập Kế toán trưởng (ký) (ký) Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ 09 Công ty TNHH Thiên Phú CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 09 Ngày 31 tháng 01 năm 2017 Nội dung Kết chuyển CPBH Cộng Người lập (ký) Số hiệu TK Nợ Có 911 6422 x x Số tiền Ghi 3.928.424.58 3.928.424.58 Kế toán trưởng (ký) 55 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Biểu 2.19: Chứng từ ghi sổ 10 Công ty TNHH Thiên Phú CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 10 Ngày 31 tháng 01năm 2017 Nội dung Số hiệu TK Nợ Có 911 421 Kết chuyển lãi Cộng x x Số tiền Ghi 5.347.872.57 5.347.872.57 Người lập Kế toán trưởng (ký) (ký) Biểu 2.20: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Thiên Phú SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ ghi sổ Số NT … 07 31/12/2016 08 31/12/2016 … Người ghi sổ (Ký) Số tiền ……… 40.088.164.882 28.853.352.899 ………… Kế toán trưởng (Ký) Chứng từ ghi sổ Số NT Số tiền … …… Thủ trưởng đơn vị (ký) 56 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Biểu 2.21: Sổ TK 511 Công ty TNHH Thiên Phú SỔ CÁI TK 511 Tên TK: Doanh thu bán hàng Số CTGS NT Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có ……… 07 31/12 Người ghi sổ Kết chuyển DT 911 Cộng Kế toán trưởng (Ký) 40.088.164.882 80.176.328.760 80.176.328.760 Thủ trưởng (Ký) (ký) Biểu 2.22: Sổ TK 6422 Công ty TNHH Thiên Phú SỔ CÁI TK 6422 Tên tài khoản: chi phí QLDN CTGS Số NT 09 31/12 Diễn giải TKĐƯ Nợ …………… Kết chuyển chi phí QLDN Cộng Người ghi sổ Số phát sinh Kế tốn trưởng (Ký) (Ký) Có 911 3.928.424.58 7.856.849.16 7.856.849.16 4 Thủ trưởng (ký) 57 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Biểu 2.23: Sổ TK 632 Công ty TNHH Thiên Phú SỔ CÁI TK 632 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán CTGS Số NT … 08 31/12 Diễn giải TKĐƯ Nợ ………… K/c CP bán hàng 28.853.352.89 57.770.670.58 57.770.670.58 0 Kế toán trưởng (Ký) Có 911 Cộng Người ghi sổ Số phát sinh Thủ trưởng (Ký) (ký) Biểu 2.24: Sổ TK 911 Công ty TNHH Thiên Phú SỔ CÁI TK 911 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh CTGS Số NT 07 31/12 08 31/12 10 11 31/12 31/12 Diễn giải TKĐƯ K/c doanh thu K/c giá vốn hàng bán 511 632 Số phát sinh Nợ K/c chi phí QLDN K/c lãi Cộng 6422 421 Có 40.088.164.882 28.853.358.89 3.928.424.582 5.347.872.579 40.088.164.88 40.088.164.882 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký) (Ký) Thủ trưởng (ký) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 58 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thiên Phú Công ty cơng ty tiêu biểu cho loại hình kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ với máy gọn nhẹ, phù hợp với quy mô Công ty Công ty đã quan tâm đến chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo đội ngũ cán lành nghề, thích ứng với biến đổi thị trường có chỗ đứng thời kỳ 3.1.1 Ưu điểm Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài doanh nghiệp Hạch tốn kế tốn với chất hệ thống thơng tin kiểm tra tình hình biến động tài sản doanh nghiệp với chức thu nhập xử lý, cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm đặc biệt nhà quản lý doanh nghiệp Qua thời gian nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty em thấy cơng tác kế tốn nói chung hạch tốn nghiệp vụ nói riêng tổ chức tương đối phù hợp với điều kiện thực tế công ty giai đoạn Cụ thể: Về máy kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, cơng ty lựa chọn mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Với mơ hình này, cơng việc chủ yếu kế tốn thực phòng kế toán tạo điều kiện cho lănh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tồn thơng tin hoạt động kinh tế doanh nghiệp, từ thực kiểm tra đạo sát hoạt động tồn doanh nghiệp Cơng tác kế tốn cơng ty, tổ chức có kế hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ, nhân viên kế toán phù hợp chặt chẽ thành viên với nhau, đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn, ghi chép Do cơng việc hồn thành kịp thời theo đạo kế tốn trưởng Về hình thức ghi sổ: Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Khi áp dụng hình thức tạo điều kiện cho kế tốn ghi chép cơng việc rõ ràng, dễ hiểu tránh sai sót trùng lặp khơng cần thiết Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng phục vụ cho cơng tác hạch tốn ban đầu tương đối hoàn thiện Các chứng từ sử dụng phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo mẫu qui định Bộ Tài ban 59 Sinh viên: An Hà Đơng Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập hành Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh hoá đơn, chứng từ, phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép cũng yêu cầu công tác quản lý chứng từ Quá trình luân chuyển chứng từ tạo điều kiện cho kế tốn phản ánh kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hố cơng ty Các chứng từ sau đã sắp xếp, phân loại bảo quản lưu trữ theo chế độ lưu trữ chứng từ kế toán Nhà nước Với hệ thống TK sử dụng, cơng ty áp dụng đầy đủ TK có liên quan đến q trình bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hoá tiêu thụ, khoản doanh thu công nợ với khách hàng Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kê khai hàng tồn kho Phương pháp đảm bảo cung cấp thơng tin xác tình hình biến động tài sản doanh nghiệp 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm bật nói trên, cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng còn tồn số hạn chế đòi hỏi phải đưa nhữngbiện pháp cụ thể có tính thực thi cao nhằm khắc phục hoàn thiện tốt Do sẽ giúp kế toán thực tốt chức nhiệm vụ vốn có mình, phục vụ cho u cầu quản lý điều kiện Trong kế toán bán hàng, công ty chưa sử dụng tài khoản phản ánh giảm giá hàng bán hàng bị trả lại Khi phát sinh khoản giảm trừ cho khách hàng, kế tốn cơng ty, phản ánh vào TK 641 (CPBH)và coi chi phí bán hàng Kiểu hạch tốn vây chưa hợp lý, khơng với qui định hành từ gây khó khăn cho cơng tác theo dõi, phân tích quản lý chi phí chưa hồn thành nhiệm vụ kế tốn phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ phát sinh Đối với mẫu sổ liên quan đến q trình tiêu thụ Hiện cơng ty sử dụng sổ chi tiết bán hàng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sổ ghi chép theo thời gian, trình tự phát sinh nghiệp vụ bán hàng song mẫu sổ công ty sử dụng chưa khoa học Các tiêu sổ chưa có tiêu giá vốn bán hàng công ty chưa mở chi tiết cho mặt hàng mà tổng hợp loại mặt hàng cho mẫu sổ gây khó khăn cho việc xác định kết 60 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập doanh thu chi tiết mặt hàng Việc theo dõi đáp ứng yêu cầu quản lý công tác bán hàng Yêu cầu đặt cho việc chi tiết doanh thu đến loại hàng hóa, xác định kết lỗ, lãi cho loại hàng kỳ kinh doanh Có vậy, nhà quản lý cơng ty có định kinh doanh, đắn với loại hàng hóa 3.2 Các ý kiến đóng góp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thiên Phú Trong điều kiện phát triển kinh tế nước ta tạo quan hệ buôn bán diễn ngày mạnh mẽ, nói kết bán hàng có ảnh hưởng quan trọng đến tồn doanh nghiệp Chính vậy, việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Qua thời gian thực tế công ty, với mong muốn tổ chức hợp lý công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, em xin đề xuất ý kiến Như phần hạn chế đã nêu mẫu sổ chi tiết bán hàng công ty còn sử dụng mẫu cũ: 61 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập Biểu 3.1 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Năm: Chứng từ SH NH Diễn giải Mặt hàn g Doanh thu SL ĐG TT VAT Đầu Các khoản giảm trừ Thu 512, 532, 531 ế 62 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập KẾT LUẬN Trong chế nay, vấn đề kế tốn thực có vị trí quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công cụ quan trọng cho nhà quản lý nghiên cứu vận dụng hoàn thiện vấn đề hồn tồn cần thiết với cơng ty Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác tổ chức, hạch tốn hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng sau trình học tập nghiên cứu tìm hiểu thực tế Công ty , giúp đỡ nhân viên phòng kế toán, hướng dẫn nhiệt tình giáo Đặng Thị Thu Hà em đã hoàn thành chuyên đề Bài viết chưa đề cập đến khía cạnh cơng tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh đã giải số nội dung: - Lý luận hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trên sở lý luận thực tiễn, nêu lên mặt tích cực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty Tuy nhiên hạn chế hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên em khơng tránh khỏi sai sót viết chun đề này, em mong góp ý giúp đỡ giáo viên hướng dẫn nhà quản lý cơng ty để hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thị Thu Hà đã hướng dẫn em thời gian thực tập hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn nhân viên phòng kế tốn cơng ty đã giúp đỡ em hoàn thành tốt viết 63 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB Trường Đại học Hoa Lư Báo cáo thực tập TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hệ thống kế tốn Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển I, NXB Thống Kê Bộ Tài (2009), Hệ thống kế tốn Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển II, NXB Thống Kê GS.TS Đặng Thị Loan (2009), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Văn Công (2006), Lý thuyết thực hành Kế tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định 48/2006/QĐ – BTC (14/09/2006) việc ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ Tài liệu Công ty TNHH Thiên Phú 64 Sinh viên: An Hà Đông Đông Lớp: D6KTB ... TNHH Thiên Phú để làm đề tài thực tập Bố cục đề tài gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan Công ty TNHH Thiên Phú Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thiên Phú. .. lợi - Cung cấp đa dạng sản phẩm với chất lượng tốt - Cung cấp sản phẩm & dịch vụ trọn gói, giá hợp lý, đảm bảo khâu giao hàng bảo hành với thời gian nhanh Tầm nhìn Thiên Phú - Cơng ty Thiên Phú. .. bán hàng Công ty TNHH Thiên Phú 2.1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng 2.1.1.1 Hàng hóa thị trường tiêu thụ hàng hóa Cơng ty Cơng ty TNHH Thiên Phú có ngành nghề kinh doanh là: kinh doanh mặt hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập bán mới nhất, báo cáo thực tập bán mới nhất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn