Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

13 59 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:16

Giáo án Ngữ văn lớp Tổng kết phần Văn Tập làm văn A – Mục tiêu Kiến thức chuẩn : - Kiến thức :Hệ thống hoá văn bản, có khả nắm nhân vật truyện, đặc trừng thể loại Củng cố nâng cao khả hiểu biết cảm thụ vẻ đẹp số hình tượng tiêu biểu Nhận thức chủ đề chính: truyền thống yêu nước tinh thần nhân hệ thống văn học chương trình Ngữ văn -Kỹ : Củng cố phương thức biểu đạt học, biết tập làm Nắm vững yêu cầu nội dung, hình thức mục đích giao tiếp văn Nắm bố cục văn gồm phần - Thái độ :Hệ thống, tổng hợp, phân tích lập bảng thống kê - Nghiêm túc, tự giác, yêu văn chương B – Phương tiện dạy học: - Máy chiếu có -Bảng nhóm - SGK-SGV-TLTK C – Phương pháp: - Phương pháp: nêu vấn đề - Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp D – Tiến trình dạy: I - ƠĐTC: II - KTBC: - Kiểm tra việc chuẩn bị nội dung tổng kết, chuẩn bị bảng nhóm nhóm phân cơng III - Bài mới: Gv: nêu ý nghĩa, mục đích tổng kết (SGV/117) Hoạt động GV HS Ghi bảng A Phần Văn Page Giáo án Ngữ văn lớp I - Hệ thống văn học Gv: yêu cầu nhóm chuẩn bị câu 1,3 treo bảng nhóm * Bảng 1: văn tự màmình chuẩn bị * Bảng 2: văn miêu Gv+ lớp: chữa nội dung chuẩn bị nhóm tả - thơ - kí nhật dụng Gồm bảng (hệ thống tất văn từ đầu năm đến nay) * Bảng 1: Đối với văn truyện (tự sự) STT Tên văn Tác NV Nội Nghệ giả dung thuật * Bảng 2: Đối với văn miêu tả - thơ - kí - nhật dung STT Tên Tác NV Nội Nghệ văn giả dung thuật ? So sánh giống phương thức biểu đạt * Truyện dân gian, trung truyện dân gian, truyện trung đại truyện đại? đại, đại có Hs: - phát biểu ý kiến theo ý hiểu PTBĐ Gv: - chuẩn xác: - Đều phương thức tự sự: lời kể, cốt truyện, nhân vật, yếu tố tự miêu tả ? Chọn nhân vật mà em yêu * Phát biểu cảm nghĩ thích nhất? sao? nhân vật II - Khái niệm thể * Bảng 3: Đặc trưng thể loại: STT Thể loại Đặc trưng Chủ đề nhân loại học * Bảng 3: Đặc trưng thể loại III - Chủ đề yêu nước nhân Gv: yêu cầu hs treo bảng phụ chuẩn bị nội dung Page Giáo án Ngữ văn lớp (câu 6) Gv+ lớp: chữa chuẩn xác Chủ đề yêu nước Chủ đề nhân IV - Mở rộng vốn từ ? Đọc câu 7/SGK 154: Gv: hướng dẫn hs: nhớ đọc phần lớn yếu tố Hán - Việt cuối sách Ngữ văn tập 2/169-175 Ghi vào sổ tay từ mở rộng khó hiểu tra nghĩa từ điển Hán - Việt (Nội dung yêu cầu nhà làm) II Phần TLV: I - Các loại văn PTBĐ học: Gv: y/c hs treo bảng nhóm có chuẩn bị nội dung (Bảng Các văn học 1/155) * Bảng 1/SGK-155 Gv+ lớp: chữa, chuẩn xác * Bảng 2/SGK-155 Gv: đưa bảng 1/SGV-181: để hs quan sát Gv+ lớp: chữa, chuẩn xác: Như bảng (SGV/182) Gv: yêu cầu hs treo bảng nhóm chuẩn bị (Bảng 3/156) Các văn theo Gv+lớp: chữa, chuẩn xác PTBĐ tập làm Như bảng 3/SGV-182 * Bảng 3/156 II - Đặc điểm cách làm Gv: yêu cầu hs treo bảng phụ chuẩn bị theo bảng Đặc điểm 4/SGK-156 * Bảng 4/SGK 156 Gv+lớp: chữa, chuẩn xác Như bảng 4/SGV-183 Gv: yêu cầu hs treo bảng phụ chuẩn bị theo bảng Cách làm 5/SGK-156 * Bảng /SGK 156 Gv+lớp: chữa, chuẩn xác Như bảng 5/SGV-183 Page Giáo án Ngữ văn lớp Gv: T/c cho hs thảo luận từ cầu - SGK/157 theo nhóm bàn Hs: thảo luận - trả lời Gv: chuẩn xác ? Đọc - xác định yêu cầu BT1? III - Luyện tập Bài tập (157) Hs: đọc - xác định yêu cầu: viết văn tự tưởng tượng anh đội kể lại câu chuyện đêm không ngủ Bác chiến khu Việt Bắc (kể chuyện tưởng tượng) ? Đọc - xác định yêu cầu tập 2? Bài tập (157) Hs: - đọc - xác định yêu cầu: miêu tả sáng tạo trận mưa thưo "Mưa" Trần Đăng Khoa ? Đọc - xác định yêu cầu tập 3? Bài tập (157) Hs: - đọc xác định yêu cầu: xác định mục thiếu tờ đơn gì? Mục có thiếu khơng? Hs: làm việc cá nhân, trình bày Gv+lớp: chữa, mục thiếu: gửi đơn để làm (trình bày nguyện vọng), mục quan trọng khơng thể thiếu IV – Củng cố: - Gv chốt lại vấn đề tổng kết phần Văn - Gv chốt lại nội dung tổng kết tiết họcTLV V- HDVN: - Học bài, hoàn thành tập 1, (157): viết thành hoàn chỉnh - Hoàn thành bảng hệ thống, nội dung tiết tổng kết - Chuẩn bị: Chương trình ngữ văn địa phương E RKN V- HDVN: Page Giáo án Ngữ văn lớp - Soạn: Tổng kết phần TV * Lưu ý: Chuẩn bị bảng nhóm theo bảng SGK/154,155 Ngày soạn: 24/4/2011 Tuần 35 Ngày giảng:25→10/5/2011 Tiết 134 Tổng kết phần Tiếng Việt A Mục tiêu Kiến thức chuẩn : - Ơn tập cách có hệ thống kiến thức học phần Tiếng Việt lớp - Rèn kĩ nhận diện đơn vị tượng ngôn ngữ học: DT, ĐT, TT, số từ, lượng từ, từ, phó từ; câu đơn, câu ghép,…so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ Biết phân tích đơn vị tượng ngơn ngữ - GD ý thức học tập môn B Chuẩn bị: GV: Đọc phần lưu ý SGV T.192 ( Máy chiếu có ) HS : Ơn lại KT phần TV học C Phương pháp: Luyện tập – thực hành D Tiến trình giảng: I Ôn định, KTSS: II Kiểm tra : Trong q trình ơn tập III Bài mới: I) Ơn tập phần lí thuyết: Page Giáo án Ngữ văn lớp 1.Các từ loại học: ? Các từ loại học gồm từ loại nào? - DT, ĐT, TT, số từ, lượng từ, từ, phó từ ? Khái niệm? Chức từ loại đó? ? Phân loại từ loại đó? ? Đặt câu với từ loại học? HS : bốc thăm phiếu vào phiếu ghi tên từ loại trình bày từ loại GV : Chia lớp thành nhóm, nhóm thi trả lời nhanh Nhóm khác nhận xét, bổ sung 1HS lên bảng tổng kết lại KT sơ đồ TỪ LOẠI DANH ĐỘNG TÍNH SỐ LƯỢNG CHỈ PHÓ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ Các phép tu từ hoc: ? Các phép tu từ học? - So sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ ? Nhắc lại khái niệm, tác dụng, phân loại kiểu phép tu từ đó? HS trả lời dựa vào KT học HS lên điền vào sơ đồ tổng kết phép tu từ ? Lấy VD cho biện pháp tu từ học? Page Giáo án Ngữ văn lớp CÁC PHÉP TU TỪ VỀ TỪ PHÉP PHÉP PHÉP PHÉP SO NHÂN ÂN HOÁN SÁNH HOÁ DỤ DỤ Các kiểu cấu tạo câu học: ? Câu chia theo cấu tạo gồm loại? - Câu đơn câu ghép ? Câu trần thuật đơn kiểu câu ntn? Lấy VD? ? Các kiểu câu đơn học? - Câu có từ Câu khơng có từ ? Đặc điểm kiểu câu này? HS trả lời dựa vào kiến thức học hoàn thành sơ đồ vào Các kiểu cấu tạo câu Câu Câu Câu đơn ghép Câu Page Giáo án Ngữ văn lớp có khơng từ có từ II Bài tập: Bài 1:Chỉ phó từ tác dụng ĐV sau: Biển gào thét Gió đẩy nước dồn ứ lại, đột ngột dãn Con tàu lặn hụp cá kình mn nghìn lớp sóng Thuyền trưởng Thắng điềm tĩnh huy đoàn tàu vượt lốc Bài 2: Tìm biện pháp tu từ câu sau: a Vì sương nên núi bạc đầu Biển lay gió, hoa sầu mưa b Tiếng suối tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa c Sống cát, chết vùi cát Những trái tim ngọc sáng ngời d Mặt trời bắp nằm lưng núi Mặt trời mẹ nằm lưng Bài 3: đặt câu TT đơn có từ dùng để: a Giới thiệu b Đánh giá c Miêu tả d Định nghĩa IV Củng cố: Phần luyện tập V HDCB: - Ôn lại KT phần TV học xem dạng BT Page Giáo án Ngữ văn lớp - Chuẩn bị: Kiểm tra HKII E Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:24/4/2011 Tuần 35 Ngày giảng:25/4 →10/5/2011 Tiết 135- 136 Kiểm tra tổng hợp cuối năm A Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức tổng hợp môn văn, kĩ đặt câu, dựng đoạn, viết văn miêu tả - Rèn kĩ viết bài, trình bày cho HS - Giáo dục ý thức học tập mơn, tình yêu tiếng mẹ đẻ, ý thức giữ gìn sáng tiếng Việt B Chuẩn bị: GV : HS : ôn tập theo đề cương hướng dẫn C Phương pháp: Luyện tập – Thực hành D Tiến trình dạy: I Ôn định: II Kiểm tra: Page Giáo án Ngữ văn lớp III Bài mới: * Đề Phòng giáo dục huyện Chư –sê Tỉnh Gia Lai * Đề bài, đáp án, biểu điểm trang bên IV Củng cố: Nhận xét giờ, thu V HDCB: Chuẩn bị bài: “Luyện tập cách viết đơn sửa lỗi” E Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 24-4-2011 Tuần 35 Ngày giảng: 25→30/4/2011 Tiết 137 Ôn tập tổng hợp A Mục tiêu : -Bài tập làm văn số kiểm tra tổng hợp cuối năm, nhằm đánh giá HS phương diện sau: Page 10 Giáo án Ngữ văn lớp - Sự vận dụng linh hoạt theo hướng thích hợp kiến thức kĩ môn học ngữ văn - Năng lực vận dụng tổng hợp phương thức biểu đạt (kể tả) viết kĩ viết văn nói chung B Chuẩn bị : GV : Đọc phần lưu ý SGV HS : Ôn lại tồn kiến thức học từ học kì II C Phương pháp: Luyện tập – thực hành D Tiến trình dạy: I ổn định, KTSS: II Kiểm tra : Trong q trình ơn tập III Bài mới: Hoạt động GV HS GV nêu yêu cầu ôn tập phần đoc- hiểu VB Ghi bảng I Nội dung ôn tập: Gv: cho hs thảo luận 5phút đưa nội dung Về phần Đọc – hiểu VB: (vấn đề) cần ôn tập phân môn - Đặc điểm thể loại học môn Ngữ Văn - Nội dung nghệ thuật HS: - thảo luận nhóm: 5phút văn học - Cửa đại diện trình bày Phần tiếng Việt: ? Phần Tiếng Việt có vấn đề phải nắm? - Từ, nghĩa từ H: - vấn đề - Từ loại cụm từ loại - Câu - Các biện pháp tu từ Gv nêu yêu cầu ôn tập với phân môn tập làm văn 3.Tập làm văn - Ôn lại văn tự (dàn bài, kể, thứ tự kể, - Tự cách làm bài…) - Miêu tả Page 11 Giáo án Ngữ văn lớp - Một số vấn đề chung văn miêu tả - Đơn từ - Cách làm văn miêu tả - Biết cách viết đơn từ nắm đươc lỗi thường mắc viết đơn từ Tổ chức cho HS làm đề ôn tập SGK- 164 II Luyện tập: Gọi HS chữa câu trước lớp Phần Tự luận: Lập dàn ý chi tiết Bài tập 1: Đề kiểm tra chất Gv cho hs thảo luận nhóm bàn 2phút nội dung lượng cuối năm lớp 6/SGK165 vấn đề ? Gọi đại diện nhóm lên làm phần trắc nghiệm GV+ lớp: chữa: a Trắc nghiệm - Trắc nghiệm: cầu - B; 2-D; - C; 4-D; - C; - A; - C; - C; 9–B ? Đọc phần tự luận? Phân tích đề bài? b Tự luận Hs: - 1hs lên bảng làm - lớp làm Đề: Có lần bữa cơm chiều gia đình em gây việc khiến cha mẹ buồn Em viết văn tả lại Gv+lớp: chữa, chuẩn xác: việc - Thể loại: tự + miêu tả * Phân tích đề - Yêu cầu: kể tả lại việc em gây bữa cơm chiều gia đình khiến cha mẹ buồn ? Lập dàn ý cho đề bài? * Lập dàn ý Hs: - 3hs lên bảng, hs làm phần bố cục phần - lớp làm Gv+ lớp: chữa, chuẩn xác * MB: giới thiệu chung khung cảnh bữa cơm chiều Page 12 Giáo án Ngữ văn lớp việc gây * TB: Đi sâu vào kể tả việc + Tả quang cảnh bữa cơm chiều + Kể việc xảy ra: việc gì? bắt đầu sao, xảy nào, nguyên nhân + Kể tả lại hình ảnh bố, mẹ chuyện xảy ra: khuôn mặt, giọng nói, thái độ * Kết bài: Nêu cảm nghĩ thân sau câu chuyện xảy ? Viết phần MB-KB cho đề trên? Hs: - hs lên bảng viết - lớp làm Gv+lớp: nhận xét, bổ sung, sửa chữa * Viết đoạn văn: IV Củng cố: G: Khái quát kiến thức V HDCB: - Hoàn chỉnh tập phần tự luận vào - Chuẩn bị: Luyện tập cách viết đơn sửa lỗi E Rút kinh nghiệm: Page 13 ... môn tập làm văn 3.Tập làm văn - Ôn lại văn tự (dàn bài, kể, thứ tự kể, - Tự cách làm bài ) - Miêu tả Page 11 Giáo án Ngữ văn lớp - Một số vấn đề chung văn miêu tả - Đơn từ - Cách làm văn miêu tả... tiêu : -Bài tập làm văn số kiểm tra tổng hợp cuối năm, nhằm đánh giá HS phương diện sau: Page 10 Giáo án Ngữ văn lớp - Sự vận dụng linh hoạt theo hướng thích hợp kiến thức kĩ môn học ngữ văn -.. .Giáo án Ngữ văn lớp I - Hệ thống văn học Gv: yêu cầu nhóm chuẩn bị câu 1,3 treo bảng nhóm * Bảng 1: văn tự màmình chuẩn bị * Bảng 2: văn miêu Gv+ lớp: chữa nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn