Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:10

Tiết 126-127 Bức thư thủ lĩnh da đỏ A Mục tiêu cần đạt - Đã ghi B Chuẩn bị Lược đồ, tranh ảnh thiên nhiên, người Châu Mĩ C Tiến trình hoạt động dạy - học Ổn định tổ chức Bài cũ: Vì nói, Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử không thủ đô HN mà nhân dân nước kỉ qua? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động 2: Tri giác Hoạt động trò * Thời gian: 10’ Nội dung cần đạt I Đọc tìm hiểu chung * Phương pháp, kĩ thuật: Đọc, quan sát, thảo luận, thuyết trình, vấn đáp - HS đọc - GV giới thiệu cách đọc Đọc Giọng tình cảm, - GV đọc mẫu đoạn tha thiết nói đến thiên nhiên, đất nước; mỉa mai, - HS làm việc cá nhân kín đáo nói đến Tổng - HS tìm hiểu kĩ thích thống Mĩ 1, 3, 4, 9, 10, 11 Giải nghĩa từ khó - Thể loại? Thể loại: thư từ - luận - trữ tình - Bài viết đề cập đến Bố cục: nội dung? - Vai trò thiên nhiên - Cách đối xử với thiên nhiên - Tác hại Hoạt động 3: Phân tích II Đọc - hiểu văn * Thời gian: 70’ * Phương pháp, kĩ thuật: đọc, thảo luận,thuyết trình, vấn đáp, động não - HS làm việc cá nhân Thái độ ứng xử người nhiên, đất với đai, thiên môi trường - Tìm từ ngữ, câu a Người da đỏ: nói lên Thái độ, tình cảm - Đất thiêng, đất bà người da đỏ mẹ thiên nhiên, môi trường, - Chúng đất đai quên mảnh đất tươi đẹp - Chúng phần tử mẹ mẹ phần - Hoa chị, em vũng nước, mỏm đá, ngựa tất chung gia đình - Dòng sơng, suối máu tổ tiên, anh em, - Tiếng thầm dòng nước tiếng nói cha ơng - HS làm việc cá nhân - Khơng khí q giá - Đất đai giàu có nhiều mạng sống bồi đắp nên - Em cảm nhận - Đất mẹ tình cảm người da đỏ? ⇒ Quan hệ gắn bó, biết ơn, hài hồ, thân yêu, - HS thảo luận thiêng liêng mà gần gũi gia đình, với người anh, chị em ruột thịt, với bà mẹ - Vì họ có Thái độ hiền minh, vĩ đại vậy? - Thái độ tình cảm cách ứng xử rõ ràng quan hệ họ, mảnh đất bao đời gắn - HS trả lời với nòi giống sâu nguồn cội tình yêu tha thiết, máu thịt người da đỏ đất nước, - Em có nhận xét quê hương cách nói tác giả? -> Nhân hóa, so sánh, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu -> nhấn mạnh, khắc - HS đọc sâu tạo ấn tượng t/c người da đỏ Tiết 127 thiên nhiên, môi trường - GV cho HS đọc b Người da trắng đoạn câu nói Thái độ - HS làm việc cá nhân người da trắng thiên nhiên - Những người da trắng họ có hành động - Muốn dùng tiền bạc, đô cách đối xử nào? la để mua đất - Khi chết, thường quên đất nước họ sinh - Không hiểu cách sống người da đỏ - Kẻ xa lạ, đêm tối, họ lấy từ lòng đất họ cần - Kẻ thù, kẻ chinh phục, lấn tới - Đối xử với đất anh em bầu trời vật mua được, tước đoạt bán cừu hạt kim cương - Thèm khát ngấu nghiến đất đai, để lại đằng sau bãi hoang mạc - HS trả lời - Xoá bỏ sông yên tĩnh, khiết - Huỷ diệt muông thú quý - Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật để nêu bật -> Nhân hoá, đối lập, điệp khác biệt đó? ngữ - Em có suy nghĩ cách đối xử người da ⇒ Chủ yếu nhằm vào trắng với thiên nhiên, môi việc khai thác, tận dụng trường? lợi nhuận tối đa, bất chấp hậu trước mắt hay lâu - HS nghe dài Đó mặt trái chủ nghĩa tư đế quốc Mĩ trình - GV liên hệ bọn lâm tặc phát triển phá rừng săn bắn chim thú quí VN - HS làm việc cá nhân Con người với vấn đề bảo vệ thiên nhiên - Nêu ý đoạn? mơi trường - Đất đai giàu có nhiều mạng sống chủng tộc da đỏ - Nếu người da đỏ buộc phải bán đất -> người da - HS thảo luận trắng cháu họ phải kính trọng đất, phải biết đối xử với đất - Vì đánh giá người da đỏ thư hay nhất? - Xuất phát điểm thư tình yêu quê hương, đất nước - Người ta không thấy người viết thư trả lời có bán hay khơng, lại không bàn chuyện giá Vấn đề đặt giả thiết để tạo đà, tạo cho việc trình bày quan điểm bộc lộ tình cảm - Tác giả khơng đề cập đến vấn đề đất nước mà tất tượng có liên quan tới đất: Thiên nhiên, mơi trường vấn đề toàn trái đất - HS thảo luận quan tâm - Phản đối hủy hoại môi trường người da - Xuất phát từ đâu mà thủ trắng lĩnh da đỏ lại viết thư => Xuất phát từ lòng yêu này? quê hương đất nước -> - HS khái quát văn có giá trị hay vấn đề bảo vệ Hoạt động 4: Tổng kết thiên nhiên * Thời gian: 5' trường * Phương pháp, kĩ thuật: III Tổng kết: môi đọc, thảo luận, khái quát, tổng hợp - Nêu giá trị nội dung, Bằng giọng văn truyền nghệ thuật? cảm nghệ thuật nhân hoá, so sánh, điệp ngữ, tác giả nêu vấn đề có ý nghĩa nhân loại: người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường bảo vệ mạng sống GV: Nhân loại sống kỉ XXI thời điểm mà tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, bị tàn phá cách nghiêm trọng Chính mà thư Xi-át-tơn trở nên - Nạo vét, xây kè sơng Tơ có giá trị, đến mức, Anh Lịch, Kim Ngưu, Hoàn vài choc năm trở lại Kiếm đây, niên thích - Di chuyển đàn voi mặc quần áo may Tây Nguyên vườn loại vải có in quốc gia Đắc Lắc thư - Yêu quí, giữ gìn, bảo vệ - Em kể ngắn gọn thiên nhiên, môi trường số việc làm nhằm bảo vệ môi trường sinh thái nước ta gần - Sau học xong VB - HS làm việc cá nhân này, em rút - Trình bày, nhận xét, bổ học gì? sung Hoạt động 5: luyện tập * Thời gian 10' IV Luyện tập: * Phương pháp, kĩ thuật: Viết đoạn văn giải thực hành, động não thích câu: Đất Mẹ GV cho HS viết đoạn văn - GV đánh giá Hướng dẫn nhà - Nắm phần Ghi nhớ - Chuẩn bị ... tộc da đỏ - Nếu người da đỏ buộc phải bán đất -> người da - HS thảo luận trắng cháu họ phải kính trọng đất, phải biết đối xử với đất - Vì đánh giá người da đỏ thư hay nhất? - Xuất phát điểm thư. .. Phản đối hủy hoại môi trường người da - Xuất phát từ đâu mà thủ trắng lĩnh da đỏ lại viết thư => Xuất phát từ lòng yêu này? quê hương đất nước -> - HS khái quát văn có giá trị hay vấn đề bảo vệ... thịt người da đỏ đất nước, - Em có nhận xét quê hương cách nói tác giả? -> Nhân hóa, so sánh, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu -> nhấn mạnh, khắc - HS đọc sâu tạo ấn tượng t/c người da đỏ Tiết 127
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn