Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:07

Giáo án Ngữ văn lớp TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO A Mục tiêu học: Kiến thức: - Thấy ưu nhược điểm viết ND kiến thức hình thức trình bày - Thấy phương hướng khắc phục sửa chữa lỗi Kỹ : Rèn kĩ tự đánh giá Thái độ : Nghiêm túc đánh giá B Chuẩn bị: - Giáo viên: SGK, SGV, Đề kiểm tra - Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn C Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài mới: Trả I Đề TLV: Đọc lại đề – phân tích đề Trả – hướng dẫn sửa lỗi Nhận xét: * Ưu điểm: - Hầu hết biết cách làm bài,bố cục đầy đủ ba phần - Đáp ứng hầu hết yêu cầu đề - Một số viết có tiến * Nhược điểm: - Một số lười làm bài: - Chữ viết cẩu thả, mắc lỗi tả nhiều - Bố cục chưa hợp lí, chưa chặt chẽ - Có nhiều lạc sang nhiều kể lể Giáo án Ngữ văn lớp Đọc mẫu II Bài văn: Đọc lại đề – phân tích đề Trả – hướng dẫn tự xem sửa lỗi Nhận xét: * Ưu điểm: - Hầu hết biết cách trình bày ND có bố cục - Thực theo yêu cầu đề * Nhược điểm - Một số chưa biết cách trả lời, hành văn lủng củng - Một số lười học, lười làm bài: - Chữ viết cẩu thả - Một số chưa hiểu yêu cầu đề Củng cố: Yêu cầu hs trả theo tổ Dặn dò: Chuẩn bị sau .. .Giáo án Ngữ văn lớp Đọc mẫu II Bài văn: Đọc lại đề – phân tích đề Trả – hướng dẫn tự xem sửa lỗi Nhận xét: * Ưu điểm:... - Thực theo yêu cầu đề * Nhược điểm - Một số chưa biết cách trả lời, hành văn lủng củng - Một số lười học, lười làm bài: - Chữ viết cẩu thả - Một số chưa hiểu yêu cầu đề Củng cố: Yêu cầu hs trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn