Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

3 55 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

Giáo án ngữ văn Bài Tiết 131 Tuần Ngày dạy: _ Tiếng Việt TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT ššš MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức - Danh từ, động từ, tính từ; cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ - Các thành phần câu - Các kiểu câu - Các phép tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ - Dấu câu:phẩy, chấm, hỏi, chấm than 1.2 Kĩ - Nhận từ loại phép tu từ - Chữa lỗi câu dấu câu 1.3 Thái độ - Ý thức ôn tập, vận dụng thực hành nghiêm túc TRỌNG TÂM - Hệ thống hóa kiến thức học phần Tiếng Việt 3.CHUẨN BỊ 3.1.Giáo viên : Bảng phụ ghi sơ đồ cây; Nâng cao Ngữ văn 3.2.Học sinh : Soạn + trả lời câu hỏi vào tập TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 4.1 Ổn định tổ chức kiểm diện: 4.2 Kiểm tra miệng: 4.3 Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC  HS quan sát sơ đồ sgk /167, 168  Đôi với nội dung kiến thức, hs nhắc lại khái niệm cho thí dụ kèm theo  GV gợi ý hs tìm từ, đặt câu với việc, tượng gần gũi lớp, trường; với chủ đề có tính giáo dục  GV cử ban cán lớp điều khiển tiết học - Hình thức: bốc thăm - Nội dung: câu hỏi thuộc kiến thức trọng tâm học GV ghi điểm cho trường hợp tiêu biểu I Hệ thống hóa kiến thức: Từ loại : - Danh từ - Động từ - Tính từ - Số từ - Lượng từ - Chỉ từ - Phó từ - Phép tu từ: So sánh Nhân hóa Ẩn dụ Giáo án ngữ văn II Hoán dụ Các kiểu câu: Câu đơn Câu ghép Câu đơn có từ Câu đơn khơng có từ Các dấu câu: Dấu chấm Dấu chấm hỏi Dấu chấm than Luyện tập: 4.4 Câu hỏi, tập củng cố: - Xác định từ loại, phép tu từ, kiểu câu văn - Phân tích vai trò từ loại câu văn - Chỉ tác dụng việc sử dụng phép tu từ, kiểu câu đoạn văn - Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ tư chủ đề kiến thức Giáo án ngữ văn 4.5 Hướng dẫn tự học nhà: - Tóm tắt kiến thức học tiếng Việt - Xem lại tập làm tùng học cụ thể RÚT KINH NGHIỆM: Nội dung: -Phương pháp: -Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: ... phép tu từ, kiểu câu văn - Phân tích vai trò từ loại câu văn - Chỉ tác dụng việc sử dụng phép tu từ, kiểu câu đoạn văn - Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ tư chủ đề kiến thức Giáo án ngữ văn 4.5 Hướng dẫn tự.. .Giáo án ngữ văn II Hoán dụ Các kiểu câu: Câu đơn Câu ghép Câu đơn có từ Câu đơn khơng có từ Các dấu câu: Dấu... sơ đồ tư chủ đề kiến thức Giáo án ngữ văn 4.5 Hướng dẫn tự học nhà: - Tóm tắt kiến thức học tiếng Việt - Xem lại tập làm tùng học cụ thể RÚT KINH NGHIỆM: Nội dung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn