Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V

66 55 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Phạm Văn Cường Giảng viên hướng dẫn: Ths Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH K.N.V KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Phạm Văn Cường Giảng viên hướng dẫn:Ths Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Cường Mã SV: 1412751079 Lớp: QT1802N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH K.N.V NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Chương 1: Cơ sở lý luận chung nhân lực quản trị nguồn nhân lực (Nêu sở lý luận giúp người đọc hiểu kiến thức chung nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực) Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V (Giới thiệu khái quát công ty TNHH K.N.V nghiên cứu thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty này) Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V (Dựa vào sở lý luận thực tiễn để đưa số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - đồ cấu tổ chức doanh nghiệp - Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2016, 2017 - Đặc điểm lao động, biến động nhân doanh nghiệp - Phương pháp tính lương thưởng cơng ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH K.N.V Địa chỉ: Số 14/1/437 Đà nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH K.N.V Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Văn Cường Cao Thị Hồng Hạnh Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.2 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.2.1 Số lượng nguồn nhân lực 1.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.3 Quản trị nguồn nhân lực 1.3.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.3.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.3.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.3.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.3.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 1.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.4 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.4.2 Phân tích cơng việc 1.4.3 Đinh mức lao động 10 1.4.4 Tuyển dụng lao động 11 1.4.5 Phân công lao động 16 1.4.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên 16 1.4.7 Trả công lao động 17 1.4.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 18 1.5 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 19 1.5.1 Hiệu suất sử dụng lao động 19 1.5.2 Năng suất lao động bình quân 20 1.5.3 Tỷ suất lợi nhuận lao động 20 1.5.4 Hàm lượng sử dụng lao động 20 1.6 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH K.N.V 22 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty TNHH K.N.V 22 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH K.N.V 22 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 22 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH K.N.V 25 2.2 Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH K.N.V 26 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động công ty TNHH K.N.V 26 2.2.2 Cơ cấu lao động công ty TNHH K.N.V 27 2.2.2.1 Phân loại cấu lao động công ty TNHH K.N.V 27 2.2.2.2 Tình hình sử dụng lao động công ty TNHH K.N.V 30 2.2.3 Công tác phân công lao động 30 2.2.4 Công tác tuyển dụng công ty 32 2.2.4.1 Tình hình tuyển dụng cơng ty 32 2.2.4.2 Tình hình lao động nghỉ việc 36 2.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 36 2.2.6 Chế độ đãi ngộ 37 2.2.6.1.Đãi ngộ vật chất 37 2.2.6.2 Chế độ thưởng 41 2.2.7 Phân tích mơi trường làm việc 42 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH K.N.V 42 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động 42 2.3.2 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực công ty TNHH K.N.V 45 2.3.2.1 Thành tích đạt 45 2.3.2.2 Hạn chế 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH K.N.V 47 3.1 Phương hướng hoạt động công ty tương lai 47 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V 48 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác đánh giá thành tích thực cơng việc 48 3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên 52 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH K.N.V” nhận nhiều tận tình giúp đỡ Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô ThS Cao Thị Hồng Hạnh – người trực tiếp bảo hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận chỉnh sửa mang tính thực tế Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt thầy khoa quản trị kinh doanh chuyên nghành Quản trị doanh nghiệp kiến thức thầy cô bảo cho em suốt trình học tập rèn luyện nhà trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn tồn tập thể cán bộ, cơng nhân viên Công ty tạo điều kiện tận tình bảo, giúp đỡ em việc tìm kiếm tài liệu tư vấn tình hình hoạt động doanh nghiệp suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Trong q trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên giải pháp đưa khó tránh thiếu sót Em mong nhận góp ý từ q thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! LỜI NĨI ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụnghiệu nguồn lực: vốn, sở vật chất, tiến khoa học kĩ thuật, người lao động, yếu tố có mối quan hệ mật thiết với tác động lại với Những yếu tố như: máy móc thiết bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thiết yếu tồn phát triển doanh nghiệp Quản trị nhân góp phần vào việc giải mặt kinh tế xã hộ vấn đề lao động Đó vấn đề chung xã hội, hoạt động kinh tế nói chung đến mục đích sớm hay muộn cho người lao động hưởng thành họ làm Quản trị nhân gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu khơng khí văn hóa cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty TNHH K.N.V, em tiếp cận với công việc quan trọng em có hội để áp dụng kiến thức vào thực tế Qua trình thực tế cơng ty, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị - Thứ hai, nêu rõ thực trạng sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V -Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V Bảng 9: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động cơng ty TNHH K.N.V ( Đơn vị tính: VNĐ, người ) ( Nguồn : Phòng kế tốn) Chỉ Đơn tiêu vị Doanh thu (1) Giá trị Năm 2016 Chênh lệch Năm 2017 Tuyệt đối Tương đối Đồng 52,023,232,556 62,243,905,116 10,220,672,560 19.64% Đồng 1,110,264,846 1,509,682,596 399,417,750 35.97% Người 45 50 11.11% 1,156,071,834 1,244,878,102 88,806,268 7.68% 24.672.552 30.193.651 5,521,100 22.37% Lợi nhuận (2) Tổng số lao động (3) Hiệu suất sử dụng Đồng/ lao người động (1/3) Sức sinh lời người lao Đồng/ người động (2/3) 43 Qua bảng ta thấy: Hiệu sử dụng lao động năm 2016 công ty 1,156,071,834 đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2016 lao động công ty tạo 1,156,071,834 đồng doanh thu Đến năm 2017 1,244,878,102 đồng/người/năm, tăng 88,806,268 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 7.68% Năm 2016, sức sinh lời lao động Công ty 24.672.552 đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2016 lao động Công ty tạo 24.672.552 đồng lợi nhuận Đến năm 2017 số 30.193.651 đồng/người/năm Như vậy, hiệu sử dụng lao động năm 2017 so với năm 2016 có tăng lên đáng kể Cụ thể, hiệu sử dụng lao động năm 2017 tăng 5,521,100 đồng/người/năm tương đương với tăng 22.37% so với năm 2016 Số lao động tăng lên từ năm 2016 đến 2017 người, hiệu suất sử dụng lao động tăng lên cụ thể 1.088.806.268 đ/người Và sức sinh lời năm 2016 tăng 5.521.099.79 đ/người so với năm 2017 Điều cho thấy công tác sử dụng lao động công ty hiệu dẫn đến tăng hiệu suất sức sinh lời cơng ty Tuy nhiên, bên cạnh đó: - Lao động tuyển thêm chưa có kinh nghiệm cơng ty nên giao việc bỡ ngỡ chưa đáp ứng đước hết cơng ty giao - Người lao động chưa làm hết khả sức lực tượng thiếu trách nhiệm công việc làm việc chưa thật suất hiệu - Một phần công ty chưa trọng công tác đào tạo nên dẫn đến tình trạng sụt giảm doanh thu cho cơng ty Do người làm công tác đào tạo phải ln đổi cơng tác nội dung, chương trình giúp NLĐ đáp ứng yêu cầu công việc dù hoàn cảnh Bên cạnh kiến thức chuyên môn, NLĐ cần phải trang bị kiến thức làm việc như: làm việc nhóm, giao tiếp, ngoại ngữ, sử dụng trang thiết bị cơng nghệ thơng tin…Ngồi ra, việc trang bị kiến thức hiểu biết pháp luật, đặc biệt quy định pháp luật liên quan đếnlĩnh vực chuyên môn mà NLĐ làm vấn đề vô quan trọng cần quan tâm 44 2.3.2 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực cơng ty TNHH K.N.V 2.3.2.1 Thành tích đạt - Cán công nhân viên công ty trả lương quy định quy chế lương cơng ty, theo mức lương cán cơng nhân viên nhận gồm có lương cấp bậc, lương sách, lương hiệu khoản trừ khác theo quy định nhà nước Mức thu nhập cán công nhân viên công ty ổn định, họ n tâm cơng tác công ty trả lương hạn theo thỏa thuận lao động - Các sách thưởng, trợ cấp đáp ứng nhu cầu tạo động lực cho cán công nhân viên công ty Tuy nhiên, công ty cần phát huy vai trò hoạt động kinh doanh người lao động để khuyến khích họ đạt kết cao Công ty làm tốt công tác phúc lợi dịch vụ để tạo động lực cho cán cơng nhân viên, quỹ trích từ lợi nhuận công ty - Công ty đào tạo mơi trường làm việc tốt, bầu khơng khí thoải mái cho người lao động Hiện công ty thường xun củng cố hồn thiện sách tạo động lực cho nhân viên, nâng cao tinh thần đồn kết tập thể cán cơng nhân viên công ty - Công tác đào tạo phát triển nhân viên nhận ủng hộ nhiệt tình CBCNV Đây điều kiện tốt để Cơng ty phát triển bền vững, nâng cao hiệu sản xuất - Cán quản lý lãnh đạo Công ty trọng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để đạt hiệu công việc cao - Người lao động có hội thể mình, bộc lộ hết tài trí tuệ thực mình, trình độ nâng cao - Cơng ty tìm hướng phát triển đắn chủ trương phát triển công tác ngắn hạn dài hạn đắn, có máy tổ chức hợp lý, có cấu tổ chức gọn nhẹ, mang lại hiệu 2.3.2.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt thời gian qua, Công ty tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết cơng tác quản lý công việc, thể mặt sau đây: 45 - Một số CBCNV có trình độ chun mơn non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu Công ty, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao - Việc trả lương thông qua hệ số công việc chưa phản ánh hết hiệu làm việc người lao động Chưa tạo tính cạnh tranh cơng việc, dễ làm người lao động cảm thấy nhàm chán với việc làm lặp lặp lại Mối quan hệ đơn vị phòng ban chức chưa chặt chẽ 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH K.N.V 3.1 Phương hướng hoạt động công ty tương lai Chúng ta nói chưa Việt Nam tham gia vào xu hội nhập tồn cầu hóa sâu rộng nay, việc Việt Nam trở thành thành viên từ 150 tổ chức thương mại lơn giới (WTO) khẳng định đổi chiến lược phát triển kinh tế đất nước Đảng Nhà nước, điều đưa nước ta lên vị trường quốc tế, nhiên thách thức theo nhiều Để tồn phát triển khơng cách khác doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu kinh doanh Doanh nghiệp cần phải củng cố nâng cao hiệu hệ thống quản lý kinh doanh thích ứng phù hợp với chế thị trường hội nhập Doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực quy định quản lý kinh tế nhà nước Doanh nghiệp cần củng cố lại thị trường nước, vươn thị trường quốc tế Cần đẩy mạnh đồng giữ hình ảnh uy tín cho cơng ty nước nước Trong xu chung nhiều DN nghiệp Nhà nước lĩnh vực xây dựng gặp khó khăn trí nhiều DN đứng bờ vực phá sản Công ty TNHH K.N.V đơn vị mạnh có truyền thống thời gian vừa qua gặp khơng khó khăn Để tồn phát triển phải đẩy mạnh việc kinh doanh ngành nghề mạnh mà sẵn có, mà cốt lõi doanh nghiệp lực lượng lao động, cần phải có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực, hiệu sử dụng nguồn nhân lực lao động đạt mức tối đa hiệu suất lao động tăng kéo theo doanh thu lợi nhuận công ty tăng lên Tạo lợi nhuận cao, doanh thu lớn thu nhập Doanh nghiệp nâng cao lên, cải thiện toàn đời sống người lao động doanh nghiệp mà nhu cầu cấp thiết nhất, đáp ứng nhu cầu sống cho cộng đồng 47 Trong vài năm gần đây, Công ty TNHH K.N.V làm ăn có hiệu chưa làm so với quy mô công ty Mặc dù có nhiều cố gắng nhìn chung biện pháp khắc phục chưa phát huy so với tiềm vốn có Cơng ty có trọng người lao động, chưa thực sát có hiệu quả, ví dụ việc đào tạo nhân lực năm qua có chưa mang lại hiệu cao, mang tính hình thức hay việc môi trường làm việc nhân viên chưa thực trọng khiến công ty không thu hút nhiều nhân tài giỏi hay giữ chân người tài… Qua trình học tập làm báo cáo thực tập sau phân tích đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH K.N.V, em xin đề số biện pháp nhằm nâng cao hiệu đào tạo với mục đích tạo hiệu cao q trình đào tạo Công ty năm 2018 năm cho phù hợp với tình hình thị trường, môi trường sản xuất kinh doanh sở phát yếu tố tiềm vốn có Cơng ty để khắc phục khó khăn, từ góp phần làm cho Cơng ty đạt thành cao năm 2018, mà điển hình làm cho tiêu lợi nhuận, doanh thu tăng cao năm 2018 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V 3.2.1 Nâng cao hiệu cơng tác đánh giá thành tích thực cơng việc a Căn giải pháp Hiện doanh nghiệp khơng có bảng mơ tả cơng việc dẫn đến cơng việc đánh giá chưa xác Chưa có bảng đánh giá việc trả lương trả theo hệ số Đối với khối nhân viên bán hàng ngồi lương cứng công thêm lương theo doanh thu bán hàng Đối với khối nhân vien lại doanh nghiệp tính lương theo lương cứng cơng với hệ số lương mềm theo hiệu sản xuất kinh doanh Thưởng doanh thu lại áp dụng cho phận bán hàng khơng áp dụng cho tồn cơng ty b Nội dung thực giải pháp Xây dựng mô tả cơng việc 48 BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC A/ BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC Vị trí: Phòng: Địa điểm: Trách nhiệm Quyền hạn Điều kiện làm việc Mối quan hệ công việc B/ BẢN U CẦU CƠNG VIỆC - Trình độ học vấn - Kinh nghiệm làm việc - Các kĩ văn phòng, ngoại ngữ C/ BẢN TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC - Hồn thành tốt công việc giao - Chủ động có trách nhiệm cơng việc - Giải tình phát sinh bất ngờ VD: Bản mơ tả cơng việc Trưởng phòng nhân BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC A/ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Trưởng phòng nhân Phòng: nhân Địa điểm: Công ty TNHH K.N.V Trách nhiệm - Theo dõi tồn quy trình đánh giá theo hệ thống ISO 49 - Cập nhật chế độ, sách lao động việc làm - Theo dõi việc chấp hành nội quy, quy định, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật đối tượng vi phạm - Cập nhật hồ sơ, lý lịch trích ngang nhân viên, quản lý hồ lưu hành - Báo cáo tình hình nhân hàng năm, cập nhật đồ tổ chức Công ty - Lập kế hoạch tuyển dụng chuẩn bị định tuyển dụng nhân - Tổ chức giáo dục, đào tạo, giao việc cho nhân viên - Quản lý chương trình đào tạo cán nhân viên - Theo dõi soạn thảo hợp đồng lao động - Xây dựng chế độ sách nhân Quyền hạn - Có quyền đề nghị đào tạo nâng cao trình độ chun mơn - Có quyền nêu ý kiến, đề xuất cải tiến chế độ thực công việc - Được thơng tin nhanh chóng, xác, kịp thời Điều kiện làm việc - Thời gian làm việc: tiếng/ngày - Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ như: Máy tính, máy in, điện thoại, văn phòng phẩm, - Mơi trường làm việc thuận lợi, không độc hại, không tiếng ồn, bụi bẩn Mối quan hệ công việc - Quan hệ hỗ trợ với đồng nghiệp - Quan hệ với lãnh đạo - Quan hệ khác phòng ban Cơng ty B/ BẢN YÊU CẦU CÔNG VIỆC - Tốt nghiệp đại học có văn chuyên ngành luật, quản trị nhân sự, kinh tế lao động 50 - Có năm kinh nghiệm trở nên, nắm rõ Luật pháp Nhà nước quy định tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, - Sử dụng thành thạo tin học ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung, ) C/ BẢN TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC - Hồn thành tốt công việc giao - Lập báo cáo tiền lương, BHXH BHYT ngày chuyển cho Phòng Kế toán - Cập nhật kịp thời mức lương cho nhân viên Công ty - Giải thắc mắc thủ tục cần thiết Trên phân tích cơng việc đề xuất cho vị trí trưởng phòng nhân theo tình hình Công ty - Xác định lại chu kỳ đánh giá Hiện Công ty thực loại chu kỳ đánh giá, là: chu kỳ tháng, tháng chu kỳ năm Nhìn cách tổng quát mơ hình chặt chẽ, Cơng ty lại khơng tính đến vấn đề chi phí thời gian Tuy chu kỳ có ưu điểm riêng, thực nhiều lần đánh giá năm thường khiến người lao động không thoải mái, hiệu làm việc xuống Chu kỳ đánh giá khơng nên q ngắn (chu kỳ tháng), có nhiều cơng việc khó hồn thành phải khoảng thời gian dài, vị trí mà sử dụng chu kỳ hàng tháng dẫn đến áp lực cho người đánh giá đối tượng đánh giá - Lựa chọn đào tạo người đánh giá Người đánh giá có vai trò quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết đánh giá, Công ty cần lựa chọn người đánh giá phù hợp Riêng cán quản lý nên có thêm đánh giá từ phía cá nhân người lao động để kết đánh giá mang tính khách quan hơn, đồng thời cải tạo mối quan hệ cấp với cấp Công ty Để giúp người đánh giá Công tyhiểu biết hệ thống đánh giá, mục đích đánh giá kỹ đánh giá để quán kết việc đào tạo cần thiết Công ty nên tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kỹ đánh giá, kỹ vấn đánh giá Đây hoạt động 51 thiết thực giúp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích thực cơng việc, tác động tới hiệu làm việc nhân viên - Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi kết đánh giá Cũng số công ty khác, Cơng ty có hệ thống văn thức bắt buộc phòng ban phải phản hồi lại thơng tin, nhiên hệ thống văn lại không chặt chẽ, chưa thực đầy đủ nên khiến người lao động không nắm rõ kết đánh giá lại thế, gây nên mối quan hệ niềm tin người đánh giá người đánh giá Giải pháp đưa người quản lý nên có thảo luận thức với nhân viên vào cuối kỳ đánh giá Trong thảo luận, trưởng phòng thông báo kết nhận xét cụ thể việc làm thiếu sót nhằm mục đích giải trình, khuyến khích giải đáp thắc mắc Hệ thống thông tin phản hồi giúp nhân viên yên tâm, phấn đấu hiểucơng việc, hiểu rõ mục đích cơng việc tạo điều kiện đạt kết tốt c Dự kiến kết đạt Trong ngắn hạn: nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên Từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp Trong dài hạn: nâng cao lực, suất lao động sản xuất nhân Xác định số lượng công việc người lao động thực Đánh giá hiệu người lao động 3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên a Căn giải pháp Hiện cơng ty chưa xây dựng tiêu chí đánh giá để làm phần thưởng cho nhân viên Tất người có mức thưởng nên chưa khuyến khích tinh thần làm việc người lao động Từ xây dựng bảng tiêu chí đánh giá nhân viên có thưởng để thúc đẩy nhân viên làm việc Đặc biệt thưởng cuối năm 52 b Nội dung giải pháp Xây dựng bảng chiêu chí đánh giá nhân viên STT Tiêu chí Số điểm Chuyên cần 10 Tuân thủ nội quy, qui định 10 Hồn thành tốt cơng việc giao 10 Có trách nhiệm công việc 10 Trung thực Có ý chí cầu tiến Tổng 50 - 40 đến 50 điểm: Xếp loại A (thưởng 20% tổng quỹ thưởng) - 30 đến 40 điểm: Xếp loại B (thưởng 10% tổng quỹ thưởng) - Dưới 30 điểm: Xếp loại C (thưởng 5% tổng quỹ thưởng) Công ty lấy 20% lợi nhuận năm làm quỹ thưởng c Dự kiến kết đạt Dự kiến sau áp dụng giải pháp doanh thu lợi nhuận tăng 3% 53 Ta có bảng sau Sau giải pháp Tuyệt đối Tương đối Tiêu chí Trước giải pháp Doanh thu (1) 62,243,905,116 64,111,222,269 1,867,317,153 Lợi nhuận (2) 1,509,682,596 1,554,973,074 45,290,478 Tổng số lao động (3) 50 50 - - 1,244,878,102 1,282,224,445 37,346,343 30,193,652 31,099,461 905,810 Hiệu suất sử dụng lao động (1/3) Sinh lời người lao động (2/3) Từ bảng ta thấy hiệu suất sử dụng lao động công ty sau áp dụng giải pháp 1,282,224,445 đồng so với trước áp dụng giải pháp 1,244,878,102 đồng, tăng 37,346,343 đồng Sinh lời người lao động sau giải pháp tăng từ 30,193,652 đồng lên 31,099,461 đồng tương ứng với 905,810 đồng Từ ta thấy sau áp dụng giải pháp kích thích tinh thần làm việc người lao động, hiệu làm việc tăng dẫn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng 54 KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trưởng với nhược điểm vốn có kinh tế tiên tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thông qua quan hệ cung, cầu thị trường Nó mơi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải kinh doanh, khơn khéo, động tận dụng hội, phòng tránh rủi ro, cơng việc khơng khác ngồi người làm Vậy vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “ quản trị người” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Trong thời gian thực tập Công ty TNHH K.N.V giúp em có nhiều kiến thức thực tế hoạt động kinh doanh ngành phân phối nước giải khát hoạt động kinh doanh công ty nói riêng Cơng ty TNHH K.N.V năm hoạt động đạt thành đáng kể, bước tiến kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt quản lý sáng suốt, đạo khâu hoạt động công ty Mục tiêu Công ty đến năm 2022 không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ, hiệu kinh doanh mặt kinh tế xã hội Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thơng qua tiêu cụ thể em đưa số giải pháp nhằmnâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty” cho phù hợp với tình hình thực tế để cơng ty tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà xí nghiệp hạn chế cơng ty năm qua, vận dụng kiến thức học, em mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kết trên, em mong muốn biện pháp đem lại lợi ích cho cơng ty, ý tưởng góp phần đưa công ty phát triển tương lai 55 Trong q trình hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ tận tình từ Cao Thị Hồng Hạnh Mặc dù em cố gắng, trình độ hiểu biết thực tế hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Do đó, em hi vọng nhận bảo, góp ý từ quý Thầy Cô bạn bè để khóa luận em hồn thiện tốt hơn! Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo dạy em suốt năm học, cô Công ty TNHH K.N.V giúp đỡ em thời gian qua đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo: ThS Cao Thị Hồng Hạnh Em xin chân thành cảm ơn! 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Nhơn (2006), giáo trình quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội Ths Nguyễn Văn Điềm PGS TS Nguyễn Ngọc Quân, giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Trần Kim Dung (2011) Giáo trình quản trị nhân lực, nhà xuất giáo dục Số liệu tài nhân phòng tổ chức nhân cơng ty TNHH K.N.V Hà Văn Nội (2008) Giáo trình quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, NXB Bưu điện Hà Nội, Hà Nội 57 ... chung nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V. .. 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH K.N.V 47 3.1 Phương hướng hoạt động công ty tương lai 47 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng. .. sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V (Giới thiệu khái quát công ty TNHH K.N.V nghiên cứu thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty này) Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn