Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

2 88 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:12

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát toàn bài.Biết đọc diễn cảm Thể giọng nhân vật nội dung câu chuyện -Hiểu diễn biến câu chuyện ý nghĩa :t/c chân thành chuyên gia nước bạn với công nhân VN, qua thể tình hữu nghị dân tộc II Đồ dùng học tập: -Tranh ảnh số cơng trình chuyên gia nước hỗ trợ :cầu Thăng Long,… -Bảng phụ đoạn III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc thuộc lòng thơ Bài ca trái đất -TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh cầu Thăng Long-giới thiệu bài…SGVtr120 b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 4đoạn Luyện đọc từ khó:lỗng,rải, tạo nên, -Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần hoà sắc, ngoại quốc, chất phác,ASửa lỗi HS ngắt nghỉ sai lếch-xây,… -Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó:cơng trường, hồ sắc, điểm tâm, chất phác, chuyên gia,… -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , HS hoạt động theo nhóm đổi đoạn cho ) -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn +Hai người gặp công trường Câu SGK? xây dựng đoạn Câu 2SGK? + cao lớn, nắng,thân hình đoạn Câu 3SGK ? đoạn4 Câu 4SGK? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế Em cho biết 1số cơng trình có chun gia nước ngồi hỗ trợ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học - Về nhà tìm thơ, câu chuyện nói tình hữu nghị dân tộc khoẻ, …chất phác +“A-lếch-xây nhìn tơi… ………… đồng chí Thuỷ ạ!” ……… VD:đoạn văn tả hình dáng A-lếchxây “A-lếch-xây nhìn tơi… ………… đồng chí Thuỷ ạ!” ý mục I … ... Câu 4SGK? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế Em cho biết 1số cơng trình có chun gia nước ngồi hỗ trợ?... dân tộc khoẻ, …chất phác +“A-lếch-xây nhìn tơi… ………… đồng chí Thuỷ ạ!” ……… VD:đoạn văn tả hình dáng A-lếchxây “A-lếch-xây nhìn tơi… ………… đồng chí Thuỷ ạ!” ý mục I …
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn