Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vận dụng vào cuộc đình công của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam

13 454 2
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 13:19

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vận dụng vào cuộc đình công của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam; Lý giải mối quan hệ giữa người lao động và sừ dụng lao động trong một cơ sở sản xuất MỤC LỤC MỞ ĐẦU Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (hay gọi quy luật mâu thuẫn) hạt nhân phép biện chứng Mâu thuẫn với biểu khơng hồn tồn xấu mà nhìn nhận từ góc độ triết học, lại nhân tố vô cần thiết chúng nguồn gốc định nên vận động, phát triển vật, tượng Cũng giống vậy, đình cơng góc độ nhìn nhận người hoạt động gây nhiều hậu tiêu cực đến mỹ quan, giao thông, xong góc độ đó, lại việc làm quan trọng qua đó, mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động lột tả cách chân thực, rõ nét Do vậy, em xin lựa chọn đề tài: “Vận dụng nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập để lý giải mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động sở sản xuất Việt Nam” để sâu tìm hiểu Do nhận thức chưa đầy đủ, đắn, làm khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy góp ý để làm em hồn thiện NỘI DUNG Chương I: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập phép biện chứng vật Mâu thuẫn tính chất chung mâu thuẫn Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để mối liện hệ thống nhất, đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với Nhân tố tạo thành mâu thuẫn mặt đối lập Mặt đối lập phạm trù tiết học dùng để nhừng mặt, đặc điểm, thuộc tính, quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan tổng thể thống Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến tất vật Các tính chất mâu thuẫn: mâu thuẫn có tính khách quan tính phổ biến Theo Ph.Ănghen: “Mâu thuẫn tồn thân vật trình, mâu thuẫn thường xuyên nảy sinh tự giải quyết, mâu thuẫn chấm dứt sống khơng chết xảy đến Cũng thấy lĩnh vực tư duy, khơng thể khỏi vấn đề mâu thuẫn; chẳng hạn mâu thuẫn lực nhận thức vô tận bên người với tồn thực tế lực người bị hạn chế hoàn cảnh bên ngoài, bị hạn chế, lực nhận thức, mâu thuẫn giải nối tiếp hệ, nối tiếp thực tiễn, vô tận, giải vận động lên vơ tận” (1) Mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú Tính đa dạng mâu thuẫn biểu chỗ: vật, tượng, q trình bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu khac điều kiện lịch sử cụ (1) C.Mác Ănghen: Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t20, tr.173-174 thể khác nhau; chúng giữ vị trí, vai trò khác tồn tại, vận động phát triển vật Đó là: mâu thuẫn bên bên ngồi, không bản, chủ yếu thứ yếu, Trong lĩnh vực khác tồn mâu thuẫn tạo nên tính phong phú biểu mâu thuẫn Quá trình hình thành giải mâu thuẫn Sự thống đấu tranh mặt đối lập hai xu hướng tác động khác mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Như vậy, mâu thuẫn birnj chứng bao hàm “sự thống nhât” lẫn “đấu tranh” mặt đối lập Sự thống gắn liền với đứng im, với ổn định tạm thời vật Sự đấu tranh gắn liền với đứng im, với ổn định tạm thời vật Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối vật phát triển Như V.I.Lênin viết: “Sự tthống mặt đối lập có điều kiện: tạm thời, thoáng qua, tương đối Sự đấu tranh mặt đối lập trừ lẫn tuyệt đối, phát triển, vận động tuyệt đối” (1) Trong tác động qua lại mặt đối lập đấu tranh mặt đối lập quy định cách tất yếu thay đổi mặt tác động làm cho mâu thuẫn phát triển Lúc đầu xuất hiện, mâu thuẫn khác bản, theo khuynh hướng trái ngược Sự khác ngày phát triển đến đối lập Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đủ điều kiện, chúng chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn giải Nhờ mà thể thống cũ thay thể thống mới, vật cũ vật đời thay V.I.Lênin viết: “Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” (2) Tuy nhiên, thống mặt đối lập khơng có đấu tranh chúng Thống đấu tranh mặt đối lập không (1) V.I.Lênin: Toàn tập, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1981, t29, tr.379-380 (2) V.I.Lênin: Toàn tập, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1981, t29, tr.379 thể tách rời mâu thuẫn biện chứng Sự vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Do đó, mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển Ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Việc nghiên cứu quy luật thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhận thức hoạt động thực tiễn Trong nhận thức cần phải tơn trọng mâu thuẫn, phân tích đầy đủ mặt đối lập, nắm chất, nguồn gốc, khuynh hướng vận động phát triển V.I.Lênin cho rằng: “Sự phân đối thống nhận thức phận mâu thuẫn thực chất phép biện chứng” (1) Trong việc nhận thức giải mâu thuẫn phải có quan điểm lịch sử cụ thể loại mâu thuẫn, phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn hoàn cảnh, điều kiện định, đặc điểm mâu thuẫn để tìm phương pháp giải phù hợp, đắn Chương II: Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập để lý giải mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động sở sản xuất Việt Nam Trong phạm vi tập giới hạn , em xin chọn đình cơng xảy thực tế tiêu biểu đình cồn công nhân Pouchen VN để làm rõ mối quan hệ người lao động (công nhân) người sử dụng lao động (người chủ) mâu thuẫn họ, cách giải mâu thuẫn đề phương hướng giải mâu thuẫn (1) V.I.Lênin: Toàn tập, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1981, t29, tr.378 Thực trạng đình cơng Xơng ty Pouchen VN Cuộc ngừng việc tập thể khoảng 17000 công nhân Công ty TNHH Pouchen (chuyên gia công giày, hàng may mặc, 100% vốn Đài Loan, đóng xã Hòa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đơng Nai) xảy từ ngày 25/2/2016 đến ngyà 27/2/2016 Cụ thể vào khoảng 11h ngày 25/2, cơng nhân tràn quốc lộ 1K, Hòa An, làm tắc nghẽn giao thông Ngyà 29/2, công nhân Công ty Pouchen làm trở lại Đây lần cơng ty xảy tình trạng đình cơng mà sau đó, hai ngày 23-24/3/2018, hàng nghìn cơng nhân ngừng việc tập thể để phản đối kế hoạch xây dựng thang bảng lương công ty, dự kiến áp dụng vào năm 2019 Trong khứ, công ty chịu việc tương tự mà tiêu biểu việc ngừng việc 18500 công nhân tràn mặt đường trước cổng công ty, gây ách tắc giao thông đường từ TP Hồ Chí Minh Biên Hòa, xảy từ 1/4/2010 đến ngày 7/4/2010 Mối quan hệ người chủ với công nhân Công ty Pouchen mâu thuẫn họ Trong mâu thuẫn xảy mà biểu đình cơng, hai mặt đối lập mâu thuẫn Ban lãnh đạo Công ty Pouchen (người sử dụng lao động) vad công nhân (người lao động) vật Công ty Pouchen Sở dĩ nới hai mặt đối lập công nhân người chủ có khuynh hướng biến đổi trái ngược Nếu công nhân người lao động phổ thông, đóng góp lao động chun mơn để nỗ lực làm sản phẩm cho người chủ thường thuê với hợp đồng làm việc để thực nhiệm vụ cụ thể đóng gói vào cơng việc hay chức năng; người chủ người dùng tiền để th cơng nhân thực việc quy định hợp đồng Chính tính chất bên người trả lương, bên người nhận lương; bên quản lí điều hành công việc lớn với bên trực tiếp tham gia vào q trình lao động nên họ hai mặt đối lập Đây mâu thuẫn đối kháng hai tập đồn người có lợi ích đối lập Mâu thuẫn hai mặt đối lập thể chỗ công nhân với người chủ ln có mối liên hệ thống nhất, đâu tranh chuyển hóa lẫn Q trình hình thành giải mâu thuẫn công nhân người chủ Công ty Pouchen Giữa công nhân người chủ Cơng ty Pouchenthống với Đó nương tựa, tồn khơng tách rời hai loại chủ thể Nếu công nhân không người chủ nhận thuê trả lương để làm việc họ trở thành người thất nghiệp, khơng có nguồn thu nhập để trang trải sống người chủ khơng thể trở thành chủ Công ty Pouchen tồn tại, phát triển họ người lập nên cơng ty mà có họ khơng đủ sức đề đảm nhiệm, trì hoạt động công xưởng với quy mô lớn với hàng trăm, hàng nghìn đầu máy móc nhue Do vậy, lợi ích trực tiếp mà họ ln có nương tựa, ràng buộc lẫn Công nhân lấy người chủ để làm tiền đề trực tiếp tác động đến nhu cầu ngược lại Sự thống tồn cách tương đối, tam thời chấm dứt họ khơng ràng buộc chủ tớ, đồng nghĩa với việc công nhân chấm dứt hợp đồng lao động Công ty Pouchen Tuy nhiên, hai mặt đối lập không đơn tồn thống mà chúng ln có xu hướng tác động qua lại để trừ, phủ định lẫn nhau, đấu tranh cơng nhân người chủ mà biểu đình cơng xảy Có thể thấy đình cơng xảy vào năm 2010, công nhân Công ty Pouchen không tăng lương theo quy định, đến đầu tháng 4, công ty thông báo nâng lương cho công nhân, bậc 5% cơng nhân khơng đồng tình mức tăng thấp, dù phải tăng ca thu nhập bình quân họ chưa đến triệu đồng/người/tháng Thêm vào tình trạng cơng ty ép công nhân làm việc giờ, không trả tiền thâm niên chế độ dinh dưỡng phần ăn chưa hợp lý với giá trị bữa ăn có 4000 đồng Điều tất yếu nảy sinh mâu thuẫn sách cách giải công ty không đáp ứng nguyện vọng công nhân Công nhân muốn tăng lương đối xử tốt hơn, phía cơng ty ln muốn đạt lợi nhuận cao nhất, từ nguồn thu từ việc sản xuất giày, từ trình rút từ việc trả lương, tiền ăn cơng nhân, Chính vậy, đấu tranh xảy người công nhân chọn cách đình cơng tác động phía cơng ty tác động phía cơng ty họ hiểu việc đình cơng tập thể nhiều ngày nhiều khiến cơng ty bị thất thu khoản tiền lớn Sự đấu tranh tuyệt đối, từ phía khác lợi ích, ngày cáng phát triển, khác đến đối lập Khi công nhân người chủ xung đột gay gắt điều kiện đình cơng xảy ra, họ “chuyển hóa” lẫn nhau, đáp ứng để hai bên có lợi, qua giải mâu thuẫn Đến ngày 5/4/2010, Công ty Pouchen đưa thông báo thực nâng bậc lương năm lần cho công nhân Như vậy, sau định đáp ứng yêu sách từ phía cơng nhân, quan hệ lao động Cơng ty Pouchen ổn định trở lại, mâu thuẫn giải quyết, chế đời với đáp ứng nhu cầu từ hai bên Sự thống tam thời công nhân người chủ tạo đấu tranh họ, mối quan hệ biện chứng triết học Qua đó, chúng nhân tố thúc đẩy phát triển mà đó, người lao động tìm lại quyền lợi đáng Tuy nhiên, mâu thuẫn ln có tiếp diễn có điều kiện làm nảy sinh mâu thuẫn Đó q trình tất yếu khơng có mâu thuẫn khơng có vận động phát triển, đưa sống người trở nên tiên tiến bình đẳng Do đình cơng năm 2016 cơng nhân cơng ty lại lần xảy ra, lí cơng nhân đưa sách đánh giá hiệu quae công việc công ty bất khả thi Cụ thể, công ty quy định công nhân năm có 100 điểm thưởng, hàng tháng vào để đánh giá, xếp loại ABC, sai phạm bị trừ điểm, tiền thưởng bị lại Tuy nhiên cách thức trừ công ty theo người đình cơng chưa hợp lí, cơng nhân nghỉ khơng phép hay có phép bị trừ Theo sách họ cần nghỉ ngày không phép bị xếp loại C, cuối tháng hay cuối năm bị cắt hết khoản trợ cấp tiền thưởng Sự đấu tranh lần không tránh khỏi, đến ngày 25/2/2016, hàng ngàn công nhân Cơng ty Pouchen tổ chức đình cơng quyền lợi bị xâm hại nặng nề, thấy rõ bất hợp lí sách mà phía cơng ty đưa Trước tình hình mâu thuẫn xảy gay gắt; công nhân không chịu thỏa hiệp với thơng báo ngừng thực sách quản lí hiệu cồn việc, Ban giám đốc với công nhân trao đổi cụ thể tất người hiểu rõ khơng thắc mắc áp dụng; đến ngyà 27/2, công ty phải định đáp ứng yêu cầu mà công nhân đưa ra, khơng thực sách quản lí hiệu quả, việc đình cơng ngày 25, 26, 27 theo quy định không trả lương công ty tính lương đề nghị ngày 29/2/2016, cơng nhân lên ca làm việc bình thường, Một lần nữa, chuyển hóa hai mặt đối lập cơng nhân từ phản đối đến chấp thuận, người chủ từ đặt quy định đến thỏa hiệp từ bỏ quy định làm cho mâu thuẫn giải quyết, đình cơng kết thúc Ở đây, cơng nhân người chủ chuyển hóa thành đối lập với Rõ ràng mâu thuẫn giải thơng qua hoạt động thực tiễn đình cơng xảy tác động qua lại để chấp thuận yêu cầu mà hai bên đưa hia mặt đối lập tự chuyển hóa Trong trường hợp ta cần phải tôn trọng mâu thuẫn mà biểu đình cơng khơng diễn ra, quyền lợi nghĩa vụ công nhân người chủ không xac lập làm rõ ràng lần để đảm bảo chúng thực thi cách nghiêm chỉnh thực tế Trong mâu thuẫn này, công nhân giữ chủ động, nắm bắt điểm mấu chốt, qua sử dụng đình cơng cơng cụ đòi hỏi quyền lợi đáng Mâu thuẫn giải quyết, trạng thái cân thiết lập, hai mặt đối lập lại có tác động ngang nhau, qua lại lẫn nhau, thể thống cũ quyền lợi nghĩa vụ thay thể thống mới, dấu hiệu vận động phát triển Qua ta thấy hoạt động thực tiễn cần thiết để điều hòa mối quan hệ cơng nhân người chủ phát triển lên xã hội Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập để nhận thức mâu thuẫn - nguồn gốc, động lực vận động phát triển, từ đề xuất phương hướng góp phần giải mâu thuẫn Để hạn chế tranh chấp lao động đình cơng Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh, theo em cần thực đồng nhiều giải pháp: Một là, cần kiện tồn tổ chức làm cơng tác trọng tài, hóa giải nâng cao lực hoạt động tổ chức Cần tạo chế khuyến khích cho việc thành lập tổ chức giải hòa, trọng tài độc lập, góp phần chấm dứt tranh chấp lao động từ phát sinh, qua giảm thiệt hại tối đa cho người lao động cho doanh nghiệp Hai là, cần tiếp tục hồn thiện quy định tổ chức cơng đồn sở tăng cường hoạt động tổ chức Ba là, cần thúc đẩy hoạt động đối thoại xã hội doanh nghiệp người sử dụng lao động người lao động, nhà quản lí nhân viên Hoạt động đối thoại nên tiên hành hàng tháng hàng quý để giải mâu thuẫn chủ thợ từ mâu thuẫn phát sinh Bốn là, VCCI nên tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn hóa Việt Nam Luật lao động Việt Nam cho người nước ngồi làm quản lí doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Năm là, cần tiếp tục nâng cao lực hoạt động quan quản lí nhà nước Nên có quy định tham gia tra lao động trình giải đình cơng Đối với quan quản lí nhà nươc trực tiếp doanh nghiệp FDI cần thiết lập phận theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tranh chấp lao động diễn doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lí để ngăn chặn kịp thời bùng nổ tranh chấp dẫn tới đình cơng 10 KẾT LUẬN Quy luật thống đấu tranh tượng khơng thể tránh khỏi q trình Qua mâu thuẫn ta phần hiểu rõ mặt đối lập, tìm phương pháp tháo gỡ chúng Trước thực trạng bùng nổ đình cơng năm gần đây, đòi hỏi ta phải lí giải nguyên nhân chúng mà mâu thuẫn người lao động người sưe dụng lao động Có nắm ngun nhân, ta tìm cách khắc phục triệt để, hiều quă để đưa doanh nghiệp - tế bào kinh tế Việt Nam ngày phát triển 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ănghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t20 V.I.Lênin: Toàn tập, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1981, t29 “Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam trở lại làm việc bình thường”, , xem 26/10/2018 “Công ty TNHH Pouchen Việt Nam: Giữ nguyên chế độ sách, tiền lương người lao động”, , xem 26/10/2018 “Cơng nhân Pouchen Việt Nam đình cơng phản đối thang lương mới”, , xem 26/10/2018 12 “Đồng Nai: 17000 công nhân Công ty Pouchen Việt Nam ngừng việc tập thể”, , xem 15/10/2018 “Hàng ngàn cơng nhân Đồng Nai đình cơng”, , 16/10/2018 13 xem ... động phát triển Ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Việc nghiên cứu quy luật thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhận thức hoạt động thực... cầu từ hai bên Sự thống tam thời công nhân người chủ tạo đấu tranh họ, mối quan hệ biện chứng triết học Qua đó, chúng nhân tố thúc đẩy phát triển mà đó, người lao động tìm lại quyền lợi đáng Tuy...NỘI DUNG Chương I: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập phép biện chứng vật Mâu thuẫn tính chất chung mâu thuẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vận dụng vào cuộc đình công của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vận dụng vào cuộc đình công của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn