Tìm hiểu quy trình tạo ra chữ kí số ở Gmail và Tài liệu văn bản

30 99 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 13:19

Mật mã học là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Trên thế giới, mật mã học đã được ra đời từ thời La Mã cổ đại và ngày càng được nghiên cứu , phát triển đạt được những thành tựu to lớn. Trong mật mã học, vấn đề bảo mật luôn đi đôi với vấn đề xác thực thông tin, đặc biệt trong hệ thống mã hóa khóa công khai vấn đề xác thực là vô cùng quan trọng. Để giải quyết vấn đề trên người ta đưa ra một cách giảiquyết hiệu quả, đó là chữ ký số.Với sự bùng nổ của mạng Internet hiện nay, mạng máy tính đang ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của toàn xã hội, và khi nó trở thành phương tiện điều hành các hệ thống thì nhu cầu bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng chữ ký số là một giải pháp hữu hiệu, ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế, không chỉ giới hạn trong ngành công nghệ thông tin, chữ ký số còn được áp dụng nhiều trong những lĩnh vực khác như ngân hàng, viễn thông….Vì vậy để làm rõ hơn về quy trình tạo ra chữ ký số chúng tôi đi vào đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu quy trình tạo ra chữ ký số ở Gmail và tài liệu văn bản” để nhằm giúp cho đọc giả tìm hiểu rõ hơn về việc tạo ra được chữ ký số trong gmail và văn bản.   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Khoa Kinh tế - Luật BÀI THẢO LUẬN MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN Đề tài: Tìm hiểu quy trình tạo chữ số Gmail Tài liệu văn Giáo viên hướng dẫn : Chử Bá Quyết Lớp HP : 1910PCOM0111 Nhóm : 11 Hà Nội - 2019 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 11 Họ tên Đồng Thị Huyền Trang Mã sinh Tự đánh giá Nhóm trưởng viên đánh giá 17D160216 Lại Thị Thu Trang 17D160335 Lê Thị Trang 17D160395 Nguyễn Hiền Trang 17D160097 Nguyễn Thị Thu Trang 17D160217 Nguyễn Thu Trang 17D160336 Phạm Thị Trang 17D160158 Phạm Thị Quỳnh Trang 17D160218 Lê Việt Tùng 17D160039 Nguyễn Thu Uyên 17D160100 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I I Các thành viên tham dự Đồng Thị Huyền Trang Lại Thị Thu Trang Lê Thị Trang Nguyền Hiền Trang Nguyễn Thị Thu Trang (Nhóm trưởng ) Nguyễn Thu Trang Phạm Thị Trang (Thư kí) Phạm Thị Quỳnh Trang Lê Việt Tùng 10.Nguyễn Thu Un II Mục đích Phân chia cơng việc III Nội dung công việc Thời gian: 31/3/2019 Địa điểm: sân H1 Trường ĐH Thương mại Nhiệm vụ: Đưa ý tưởng giải thảo luận IV Đánh giá Các thành viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc Thư Nhóm trưởng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II I Các thành viên tham dự Đồng Thị Huyền Trang Lại Thị Thu Trang Lê Thị Trang Nguyền Hiền Trang Nguyễn Thị Thu Trang (Nhóm trưởng) Nguyễn Thu Trang Phạm Thị Trang ( Thư ) Phạm Thị Quỳnh Trang Lê Việt Tùng 10.Nguyễn Thu Uyên II Mục đích Kiểm tra phần cơng việc hồn thành Tiếp tục hồn thành thảo luận III Nội dung công việc Thời gian: 7/4/2019 Địa điểm: sân H1 Trường ĐH Thương mại Nhiệm vụ: Cùng xem lại thảo luận chỉnh sửa IV Đánh giá Các thành viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc Thư Nhóm trưởng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN III I Các thành viên tham dự Đồng Thị Huyền Trang Lại Thị Thu Trang Lê Thị Trang Nguyền Hiền Trang Nguyễn Thị Thu Trang (Nhóm trưởng) Nguyễn Thu Trang Phạm Thị Trang ( Thư kí) Phạm Thị Quỳnh Trang Lê Việt Tùng 10.Nguyễn Thu Uyên II Mục đích Hồn thành thảo luận III Nội dung cơng việc Thời gian: 12/4/2019 Địa điểm: sân H1 Trường ĐH Thương mại Nhiệm vụ: Tổng kết IV Đánh giá Các thành viên hồn thành cơng việc giao Thư Nhóm trưởng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN CHỮSỐ .2 1.1 Chữsố ? 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Pháp lý chữsố 1.2 Những ưu điểm trội chữsố .3 1.3 Nhược điểm chữ số 1.4 Các ứng dụng chữsố thương mại điện tử PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO RA CHỮSỐ 2.1 Quy trình tạo chữsố cho Gmail máy tính 2.1.1 Tạo chữGmail tính mặc định .7 2.1.2 Tạo chữ ký cho Gmail HTML chuyên nghiệp 12 2.2 Quy trình tạo chữsố cho Gmail điện thoại 15 2.2.1 Tải gmail dành cho điện thoại 15 2.2.2 Cách tạo ảnh chữ ký viết tay : 17 PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮSỐ VIỆT NAM .21 KẾT LUẬN .23 LỜI MỞ ĐẦU Mật mã học vấn đề quan trọng lĩnh vực bảo mật an tồn thơng tin Trên giới, mật mã học đời từ thời La Mã cổ đại ngày nghiên cứu , phát triển đạt thành tựu to lớn Trong mật mã học, vấn đề bảo mật đôi với vấn đề xác thực thông tin, đặc biệt hệ thống mã hóa khóa cơng khai vấn đề xác thực vô quan trọng Để giải vấn đề người ta đưa cách giảiquyết hiệu quả, chữsố Với bùng nổ mạng Internet nay, mạng máy tính ngày đóng vai trò thiết yếu lĩnh vực hoạt động tồn xã hội, trở thành phương tiện điều hành hệ thống nhu cầu bảo mật thông tin đặt lên hàng đầu Việc sử dụng chữsố giải pháp hữu hiệu, ngày ứng dụng nhiều thực tế, không giới hạn ngành công nghệ thông tin, chữsố áp dụng nhiều lĩnh vực khác ngân hàng, viễn thơng… Vì để làm rõ quy trình tạo chữsố chúng tơi vào đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu quy trình tạo chữsố Gmail tài liệu văn bản” để nhằm giúp cho đọc giả tìm hiểu rõ việc tạo chữsố gmail văn PHẦN 1: TỔNG QUAN CHỮSỐ 1.1 Chữsố ? 1.1.1 Khái niệm Chữ ký điện tử dạng thông tin kèm liệu (văn bản, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ liệu đó, chữ ký chân email ví dụ loại chữChữsố tập chữ ký điện tử, dạng chữ ký điện tử dựa cơng nghệ mã hố Để sử dụng chữsố người dùng phải có cặp khố gồm khố cơng khai (public key) khố bí mật (private key) Khố bí mật dùng để tạo chữ ký số, khố cơng khai dùng để thẩm định chữsố hay xác thực người tạo chữsố Trên thực tế, dùng định nghĩa chữ ký điện tử cho chữsố Tuy nhiên có khác biệt chữsố chữ ký điện tử: + Một chữ ký số, thường gọi chữ ký điện tử tiên tiến tiêu chuẩn, rơi vào nhóm nhỏ chữ ký điện tử cung cấp mức độ bảo mật cao chấp nhận phổ quát Dịch vụ chữsố dựa sở hạ tầng khóa cơng (PKI) cơng nghệ, đảm bảo danh tính người ký mục đích, tính tồn vẹn liệu, khơng thối thác văn ký.Chữ ký số khó chép, giả mạo thay đổi Ngoài ra, chữsố dựa cơng nghệ PKI tiêu chuẩn, chúng xác nhận mà không cần phần mềm xác minh độc quyền + Mặt khác, chữ ký điện tử định dạng độc quyền (khơng có tiêu chuẩn cho chữ ký điện tử) hình ảnh số hóa chữ ký viết tay, biểu tượng, voiceprint, vv, sử dụng để xác định tác giả (s) tin điện tử Một chữ ký điện tử dễ bị chép giả mạo Trong nhiều trường hợp, chữ ký điện tử không ràng buộc mặt pháp lý yêu cầu phần mềm độc quyền để xác nhận chữ ký điện tử 1.1.2 Pháp lý chữsố Một số văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Chính phủ Bộ thơng qua ban hành liên quan đến chữ ký số: Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định giao dịch điện tử hoạt động quan nhà nước lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại lĩnh vực khác pháp luật quy định Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 quy định hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, biện pháp bảo đảm ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữsố dịch vụ chứng thực chữsố Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 Bộ Nội vụ hướng dẫn cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữsố chuyên dùng phục vụ quan thuộc hệ thống trị 1.2 Những ưu điểm trội chữsố Ngày thuật ngữ chữsố khơng xa lạ với nhiều người Một công ty, doanh nghiệp tiến hành hoạt động, kê khai thuế qua mạng sử dụng dịch vụ chữsố Chữsố hình thức chữ ký điện tử phổ dụng Chữsố bao gồm cặp mã khoá, gồm khố bí mật khố cơng khai Trong đó, khố bí mật người gửi sử dụng để ký (hay mã hố) liệu điện tử, khố công khai người nhận sử dụng để mở liệu điện tử xác thực danh tính người gửi Hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, chẳng hạn chữsố VNPT, chữsố BKAV , chữsố FPT, Viettel, CKCA, Nacecncomm, Vina-ca Mỗi loại chữsố nhà cung cấp có điểm mạnh riêng mình, hầu hết số có nhiều ưu điểm chung Đó là: - Khả xác định nguồn gốc chữ ký số: Vấn đề xác thực hay nhận thực đặc biệt quan trọng để chống lại gian lận giao dịch hành tài Chẳng hạn, chi nhánh ngân hàng gửi gói tin trung tâm dạng (a,b), a số tài khoản b số tiền chuyển vào tài khoản Một kẻ lừa đảo gửi số tiền để lấy nội dung gói tin truyền lại gói tin thu nhiều lần để thu lợi Nhưng giao dịch xác thực chứng thư số người ta nhanh chóng dễ dàng biết giao dịch hợp lệ hay gian lận Như nói hệ thống mật mã hóa khóa cơng khai cho phép mật mã hóa thơng tin đại diện cho văn với khóa bí mật mà có người chủ khóa biết - Tính tồn vẹn chữ ký số: Cả hai bên tham gia vào trình thơng tin tin tưởng văn khơng bị sửa đổi truyền văn bị thay đổi hàm băm thay đổi bị phát Quá trình mã hóa ẩn nội dung gói tin bên thứ không ngăn cản việc thay đổi nội dung Một ví dụ cho trường hợp cơng đồng hình (homomorphism attack): tiếp tục ví dụ trên, kẻ lừa đảo gửi 1.000.000 đồng vào tài khoản a, chặn gói tin (a,b) mà chi nhánh gửi trung tâm gửi gói tin (a,b3) thay để trở thành triệu phú!Nhưng vấn đề bảo mật chi nhánh trung tâm ngân hàng không hẳn liên quan đến tính tồn vẹn thơng tin gửi từ người gửi tới chi nhánh, thông tin băm mã hóa để gửi đến đích tức chi nhánh, vấn đề lại vấn đề bảo mật chi nhánh tới trung tâm - Tính khơng thể phủ nhận chữsố Trong giao dịch, bên từ chối nhận văn gửi Để ngăn ngừa khả này, bên nhận yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữsố với văn Khi có tranh chấp, bên nhận dùng chữ ký chứng để bên thứ ba giải Tuy nhiên, khóa bí mật bị lộ tính khơng thể phủ nhận khơng thể đạt hồn tồn  Lợi ích chữ ký số: Trong kinh tế đại, xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với việc phát triển kinh doanh doanh nghiệp coi yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững, mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh, thực thỏa thuận thương mại với nước khu vực giới Q trình giao dịch doanh nghiệp đòi hỏi lượng thông tin trao đổi lớn qua mạng, song song với yêu cầu độ an toàn tính xác thực cao Chỉ có chữsố đảm bảo an tồn coi phương tiện hữu hiệu để doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh thông qua thương mại điện tử Bước 5: Sau bạn click vào hình ảnh chọn kích thước hình ảnh cho dấu Logo, trước Resize thêm dòng thơng tin liên hệ cá nhân hay quan vào cho đầy đủ, ví dụ như:  Họ tên:  Tên công ty:  Số điện thoại:  Fax:  Địa công ty:  Địa nhà:  số thông tin liên hệ khác làm Demo nên ghi tên cá nhân Lương Trung Còn người tuỳ theo nhu cầu khác mà tạo thêm 10 Bước 6: Sau Resize hình ảnh dấu , logo chỉnh sửa đoạn thông tin cá nhân xong kéo xuống để click chọn Lưu thay đổi Như hoàn thành xong Bây thử cách bấm SOẠN thư Logo/ hình ảnh thơng tin cá nhân tự động chèn vào cuối thư mà thân gửi 11 2.1.2 Tạo chữ ký cho Gmail HTML chuyên nghiệp Với cách tạo chữ ký cho tài khoản Gmail thơng qua trang web khác Cách nhìn chun nghiệp tương đối đơn giản Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://www.hubspot.com/email-signaturegenerator ( hình bên dưới) => Sau click vào CREATE YOUR FREE EMAIL SIGNATURE Bước 2: Nhập thông tin mà muốn hiển thị, hình bên => sau nhấn vào CREATE SIGNATURE Nhập đến đâu chữbạn thay đổi đến đấy, khung Preview bên phải cho biết bạn làm 12 Bước 3: Tiếp theo nhập đầy đủ thông tin vào chọn Download Your Free Signature để tải Source code 13 Bước 4: Tuy nhiên, người dùng phổ thơng khơng cần bước lưu Source Code Mà thay vào bơi đen chữ ký => sau thực Copy chữ ký thơi Bước 5: Sau có chữ ký copy vào, lưu lại xong Note: Tại sửa lại thơng tin liên hệ cần 14 Còn bạn chủ website/blog tải Source Code để sử dụng cần thiết 2.2 Quy trình tạo chữsố cho Gmail điện thoại 2.2.1 Tải gmail dành cho điện thoại Bước 1: Truy cập vào tài khoản Gmail, click biểu tượng cài đặt góc bên phải hình >Settings (Cài đặt) 15 Bước 2: Trong Tab General (cài đặt chung), tìm đến mục Signature (Chữ ký), đánh dấu vào bên No Signature, nhập chữ gmail vào khung soạn thảo Bước 3: Sau tự tạo chữgmail nhấn vào Save change (Lưu thay đổi) cuối trang để lưu lại thiết lập Lúc này, thử mở khung soạn thảo Email mới, thấy chữgmail xuất cuối thư Sau việc nhập nội dung địa Email người nhận, phần chữ ký hiển thị thư tạo 16 2.2.2 Cách tạo ảnh chữ ký viết tay : Cần phải có bút ký, tờ giấy trắng máy quét Thực theo bước sau: - Ký tên lên tờ giấy - Dùng máy quét scan chữ ký lưu dạng ảnh png jpg - Mở file ảnh chứa chữ ký cắt cho ảnh nhỏ vừa đủ bao hết chữ số Sau lưu ảnh lại + Cách tạo Self-signed certificate : Vào đường dẫn C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16, sau chạy file SELCERT.exe nhập thông tin cho certificate 17 + Cách để tạo chữsố Để trỏ văn nơi muốn chèn chữ ký Trong tab Insert, click vào Signat ure Line phía bên phải cơng cụ Hoặc click vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh chọn Microsoft Office SignatureLine 18 Điền thông tin vào hộp Signature Setup, sau click OK Kích đúp chuột vào khu vực chữ chuột phải > Sign 19 Click vào Select Image, chọn aneh chữ ký muốn dùng > Chọn Sign để hoàn tất Kết sau hồn chỉnh chữ : 20 PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮSỐ VIỆT NAM Nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử, nên sử dụng chữsố cần thiết Chữsố sử dụng để bảo đảm tính bảo mật, tính tồn vẹn, tính chống chối bỏ thông tin giao dịch mạng Internet Chữsố tương đương với chữ ký tay nên có giá trị sử dụng ứng dụng giao dịch điện tử với máy tính mạng Internet cần tính pháp lý cao Tại Việt Nam nay, chữsố sử dụng cho giao dịch mua hàng trực tuyến, chuyển tiền ngân hàng, toán trực tuyến Hơn Bộ Tài Chính áp dụng ứng dụng chữsố vào kê khai thuế, nộp thuế trực tiếp qua mạng Internet Đối với dịch vụ chứng thực chữsố cơng cộng sử dụng giao dịch điện tử liên quan đến người sử dụng cá nhân tổ chức, doanh nghiệp, giao dịch người dân, doanh nghiệp với quan nhà nước Riêng giao dịch nội quan nhà nước quan nhà nước với giao dịch đặc thù, không dùng hệ thống chứng thực công cộng mà phải dùng hệ thống riêng Hiện có nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữsố công cộng VNPT/VDC, Viettel, Bkis, Nacencomm FPT Các đơn vị đưa thị trường đầy đủ loại chữsố phục vụ kê khai thuế qua mạng, giao dịch ngân hàng, chứng khoán, hải quan điện tử, ký mã hóa email, văn bản… đáp ứng cho đối tượng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trang web Cách thức sử dụng ? Thủ tục đăng ký tương tự đăng ký dịch vụ viễn thông, nhiên đặc thù pháp lý chữ ký số, tương đương với chữ ký tay, nên phải cần thêm số giấy tờ xác thực nguồn gốc thông tin doanh nghiệp hay người sử dụng cá nhân chặt chẽ (ví dụ giấy tờ có cơng chứng doanh nghiệp…) Sau hồn thiện thủ tục đăng ký dịch vụ, giấy chứng nhận chứng thư số, nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữsố công cộng cung cấp phần mềm hỗ trợ tạo chữsố từ khóa bí mật Phần mềm có mật để bảo mật thơng tin Ngồi để an tồn chống chép khóa bí mật, số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khóa bí mật thiết bị phần cứng chuyên dụng USB Token SmartCard Thiết bị giúp người dùng 21 thực thao tác máy tính để ký văn soạn thảo Word, Excel, PDF, email… Chi phí mua thiết bị (USB Token) vào khoảng 500.000 đồng/cái phí trì dịch vụ ứng dụng cho kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan điện tử, ký email, văn điện tử năm khoảng 1.000.000 đồng 4.000.000 đồng/năm có thêm tiện ích cho giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử Việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữsố phát triển rộng rãi bước khởi đầu để quan Nhà nước cho đời giải pháp hành điện tử thương mại điện tử mạng Internet mạng di động, góp phần thực chủ trương Chính phủ xã hội hóa dịch vụ cơng 22 KẾT LUẬN Vấn đề chữsố điện tử vấn đề khó lĩnh vực mật mã học Nó vấn đề không mới, phát triển nước ta có nhiều cơng việc cần giải muốn xây dựng hệ thống ký số điện tử đạt tiêu chuẩn quốc gia Hướng tiếp cận theo mật mã học khóa cơng khai khóa bí mật, độ an tồn hệ thống khơng dựa vào độ an tồn cơng nghệ mà khóa Qua ba chương trình bày rõ tổng quan, quy trình tầm quan trọng chữsố gmail tài liệu văn 23 Nguồn tài liệu : - Wikipedia:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_k %C3%BD_s%E1%BB%91 - Blogchiasekienthuc:https://blogchiasekienthuc.com/thu-thuatinternet/tao-chu-ky-dien-tu-cho-gmail.html 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình tạo ra chữ kí số ở Gmail và Tài liệu văn bản, Tìm hiểu quy trình tạo ra chữ kí số ở Gmail và Tài liệu văn bản, PHẦN 1: TỔNG QUAN CHỮ KÝ SỐ, PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO RA CHỮ KÝ SỐ, PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮ KÝ SỐ Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn