135 nghề ít vốn dễ làm

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:26

Cinque Terre135 Nghề Ít Vốn Dễ Làm Tác giả : Võ Hồng Thiện LữThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 9697 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Quyển sách này tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp cho các bạn trang bị một số kiến thức về công nghệ, nhất là các ngành nghề có tính cách sản xuất nhỏ tại gia đình (ít vốn, ít nhân công, dễ làm)Bình luận 135 Nghề Ít Vốn Dễ Làm Tác giả : Võ Hồng - Thiện Lữ Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9697  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Quyển sách này tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp cho các bạn trang bị một số kiến thức về cơng nghệ, nhất là các ngành nghề có tính cách sản xuất nhỏ tại gia đình (ít vốn, ít nhân cơng, dễ làm) Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 135 nghề ít vốn dễ làm, 135 nghề ít vốn dễ làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn