TAPLAMVAN l2. đap lời khen

4 64 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:33

Ngày soạn: 20/4/2019 Ngày dạy: 23/4/2019 Người dạy: Nguyễn Thị Hồng Trang Thứ ba ngày 23 tháng năm 2019 TÂP LÀM VĂN Đáp lời chia vui Tả ngắn cấy cối I MỤC TIÊU - HS biết đáp lại lời chia vui tình giao tiếp cụ thể Đọc trả lời câu hỏi miêu tả ngắn viết câu trả lời cho phần tập Hình thành phát triển kĩ lắng nghe tích cực kĩ trả lời câu hỏi, nhận biết đáp lại lời chia vui thành thạo phù hợp - Học sinh mạnh dạn trao đổi, chia sẻ với bạn hoàn thành tốt - Học sinh tích cực, chăm tham gia vào hoạt động Có thói quen giao tiếp lịch II III ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Giáo viên: bảng phụ, máy chiếu SGK - Học sinh: SGK HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A : Khởi động(2’) Trước vào học ngày hôm cô mời bạn A đứng dạy cho lớp hát HS hát B: Bài mới(30’) 1: Giới thiệu + Bây cô có tình  Trong thi tốn cấp trường, bạn B đạt số điểm cao Và bạn đến chúc mừng Nếu em B em trả lời bạn nào? HSTL Em cảm ơn bạn + Đúng Vậy để biết cách đáp lại lời chia vui tình giao Cũng biết cách miêu tả cối Trong tiết tập làm văn ngày hơm trò tìm hiểu cách để đáp lại lời chia vui qua “Đáp lời chia vui Tả ngắn cối” GV ghi bảng HS đọc lại đầu 2: Luyện tập Bài 1: Sắm vai tình sau: tình a) A đoạt giải cao kì thi kể chuyện b) B đoạt giải cao thi hát giai điệu tuổi hồng + Yêu cầu HS đọc đề tập + Bài yêu cầu làm gì? + Để thực cho lớp hoạt động theo nhóm để sắm vai vòng phút.( HS 1,2,3 nói lời chúc mừng với HS 4) VD: Chúc mừng bạn đạt giải cao thi./ Bạn giỏi quá! Bọn chúc mừng bạn./Chia vui với bạn, bọn tự hào bạn lắm! HS đáp lại VD: Mình cảm ơn bạn./ Các bạn làm cảm động Rất cảm ơn bạn Thời gian dành cho hoạt động phút 5phút bắt đầu Thời gianđã hết rùi mời hướng lên bảng + GV cho 2-3 nhóm lên thực hành sắm vai trước lớp chia sẻ phần sắm vai nhóm + GV nhận xét tuyên dương Bài 2: Cô mời bạn đọc nội dung đoạn văn “Quả măng cụt”, lớp ý nghe bạn đọc HS lắng nghe HS đọc HS đọc Bài yêu cầu sắm vai hỏi tình HS lắng nghe HS hoạt động HS sắm vai, chia sẻ phần sắm vai nhóm HS đọc HSTL  Trong lớp có bạn nhìn thấy măng cụt chưa?  Quả măng cụt nào?  Khi ăn măng cụt thấy măng cụt có vị gì? + Và măng cụt(GV chiếu hình ảnh lên máy chiếu) + Bây cho lớp hoạt động theo nhóm đơi hỏi đáp măng cụt + GV tổ chức cho HS thực hành hỏi đáp nhóm đơi (1 em hỏi, em trả lời, khuyến khích em hỏi đáp lời khơng khỏi nội dung câu chuyện Quả măng cụt) Thời gian dành cho hoạt động phút phút bắt đầu Thời gian dành cho hoạt động hết + GV cho 2-3 cặp thực hành hỏi đáp trước lớp chia sẻ với bạn + GV nhận xét tuyên dương nhóm Bài 3: + Bây lớp mở viết cho cô câu tả lời phần a,b tập vào + GV cho 2-3 HS phát biểu ý kiến chọn viết phần chia sẻ + GV cho HS viết vào VBT Nhắc nhở em viết theo phần trả lời câu hỏi phần a b em chọn, không cần viết câu trả lời cần viết câu hỏi.(Khuyến khích em sử dụng lời văn mình) + GV cho 2-3 HS đọc trước lớp + Cả lớp GV lắng nghe nhận xét … … … HS quan sát HS lắng nghe HS hoạt động HS hỏi đáp chia sẻ với bạn HS lắng nghe HS lắng nghe, làm tập vào HS chia sẻ làm HS viết văn HS chia sẻ viết HS lắng nghe C: Củng cố - dặn dò.(3’) 1: Củng cố + Bạn cho co biết hôm học thêm kiến thức gì? + Hơm thấy lớp học tốt ,cơ khen lớp 2: Dặn dò HSTL :Đáp lời chia vui Tả ngắn cối” HS lắng nghe + Về nhà làm tập tập tìm hiểu Tiết học đến hết
- Xem thêm -

Xem thêm: TAPLAMVAN l2. đap lời khen, TAPLAMVAN l2. đap lời khen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn