(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

88 106 0
  • Loading ...
1/88 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:14

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH BỆNH CẦU TRÙNG TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH BỆNH CẦU TRÙNG TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Ngành: Thú y Mã ngành: 8.64.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Quang THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Nguyễn Văn Quang Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Mọi thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Ngô Thị Trang ii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trường sau năm thực đề tài sở, đến hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám hiệu trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, Bộ môn Bệnh động vật, Bộ mơn Dược Vệ sinh an tồn thực phẩm, thầy giáo tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Quang, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân, trạm thú y nhân dân xã huyện Phú Lương tạo điều kiện giúp đỡ thời gian tiến hành đề tài địa phương Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Ngô Thị Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, ẢNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Những hiểu biết cầu trùng ký sinh 1.1.2 Những hiểu biết bệnh cầu trùng động vật khác 1.2 Nghiên cứu nước 21 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Vật liệu nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng 27 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lâm sàng bệnh cầu trùng 27 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị bệnh cầu trùng 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp đánh giá thực trạng cơng tác phòng bệnh cầu trùng cho 27 2.4.2 Phương pháp bố trí lấy mẫu 28 2.4.3 Phương pháp lấy mẫu 30 2.4.4 Phương pháp xét nghiệm mẫu xác định cường độ nhiễm 30 iv 2.4.5 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lâm sàng bệnh cầu trùng 30 2.4.6 Sử dụng thuốc phòng điều trị bệnh cầu trùng cho 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 3.1 Nghiên cứu thực trạng cơng tác phòng bệnh cầu trùng cho huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên 35 3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 38 3.2.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 38 3.2.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi 42 3.2.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo phương thức chăn nuôi 46 3.3 Nghiên cứu ô nhiễm Oocyst cầu trùng ngoại cảnh 56 3.3.1 Sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng chuồng vườn chăn thả 56 3.3.2 Sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng thức ăn, nước uống 57 3.4 Đặc điểm bệnh lâm sàng bệnh cầu trùng 59 3.4.1 Biểu lâm sàng chủ yếu bị bệnh cầu trùng số xã thuộc huyện Phú Lương 59 3.4.2 Tổn thương đại thể quan tiêu hóa cầu trùng gây 60 3.4.3 Tổn thương vi thể quan tiêu hóa bị bệnh cầu trùng 62 3.5 Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị bệnh cầu trùng cho 63 3.5.1 Hiệu lực thuốc phòng bệnh cầu trùng 63 3.5.2 Hiệu lực thuốc điều trị bệnh cầu trùng cho 64 3.5.3 Đánh giá độ an toàn thuốc điều trị cầu trùng cho 66 3.5.4 Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng cho 66 KẾT LUẬN ĐỀ NGH, 68 Kết luận 68 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng E coli : Escherichia coli E tenella : Eimeria tenella g : Gam Nxb : Nhà xuất tr : Trang vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thực trạng cơng tác phòng bệnh cầu trùng hộ chăn nuôi 100 huyện Phú Lương 35 Bảng 3.2: Thực trạng cơng tác phòng bệnh cầu trùng hộ chăn nuôi 100 huyện Phú Lương 36 Bảng 3.3: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng số xã 38 Bảng 3.4: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi 43 Bảng 3.5: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo phương thức chăn nuôi 47 Bảng 3.7: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo quy mô đàn 53 Bảng 3.8: Sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng chuồng vườn chăn thả 56 Bảng 3.9: Sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng thức ăn, nước uống 58 Bảng 3.10: Tỷ lệ biểu lâm sàng nhiễm cầu trùng 59 Bảng 3.11: Tỷ lệ tổn thương đại thể chủ yếu quan tiêu hóa nhiễm cầu trùng 60 Bảng 3.12: Tổn thương vi thể quan tiêu hóa bị bệnh cầu trùng 62 Bảng 3.13: Hiệu thuốc phòng bệnh cầu trùng cho 63 Bảng 3.14: Hiệu lực thuốc điều trị bệnh cầu trùng cho 65 Bảng 3.15: Đánh giá độ an toàn thuốc điều trị cầu trùng 66 viii DANH MỤC CÁC HÌNH, ẢNH Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm cầu trùng số xã thuộc huyện Phú Lương 41 Hình 3.2: Biểu đồ cường độ nhiễm cầu trùng huyện Phú Lương 42 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi 45 Hình 3.4: Biểu đồ cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi 46 Hình 3.5 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo phương thức chăn nuôi 48 Hình 3.6: Biểu đồ cường độ nhiễm cầu trùng theo phương thức chăn ni 49 Hình 3.7 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm Oocyst cầu trùng theo mùa 51 Hình 3.8: Biểu đồ cường độ nhiễm Oocyst cầu trùng theo mùa vụ 52 Hình 3.9 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm Oocyst cầu trùng theo quy mô đàn 54 Hình 3.10 : Biểu đồ cường độ nhiễm cầu trùng theo quy mô đàn 55 DANH MỤC CÁC ẢNH Ảnh 1: Tế bào viêm xâm nhập lớp niêm mạc ruột (Tiêu nhuộm HE, độ phóng đại 150 lần) 62 Ảnh 2: Oocyst cầu trùng niêm mạc ruột (Tiêu nhuộm HE, độ phóng đại 150 lần) 62 Ảnh 3: Biểu mô ruột xuất huyết (Tiêu nhuộm HE, độ phóng đại 400 lần) 63 Ảnh 4: Niêm mạc ruột thối hóa, long tróc (Tiêu nhuộm HE, độ phóng đại 100 lần) 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi gia cầm nước ta chiếm vị trí quan trọng ngành chăn ni ln quan tâm hàng đầu có khả đáp ứng nhanh nhu cầu thịt trứng Ngoài ra, chăn ni gia cầm cung cấp sản phẩm phụ cho ngành công nghiệp chế biến ngành trồng trọt Chính mà năm gần đây, chăn ni gia cầm có bước phát triển vượt bậc số lượng chất lượng Thái Nguyên tỉnh, thành nước có số lượng trang trại chăn ni lớn Có trang trại có quy mơ 16 nghìn gà/lứa; 10 nghìn đẻ trứng Các trang trại chăn nuôi tập trung chủ yếu địa phương như: Phú Bình, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Phú Lương, thành phố Sơng Cơng Tính đến nay, tồn tỉnh có 750 trang trại chăn ni, có 380 trang trại chăn nuôi gia cầm, tổng đàn gia cầm triệu con, bình qn trang trại ni 2,5 nghìn gia cầm Trong đó, Phú Lương huyện có nghề chăn ni phát triển, với tổng đàn gia cầm 2,5 triệu con, có nhiều trang trại chăn ni gia cầm hình thức chăn ni hộ gia đình chủ yếu Cùng với phát triển chăn nuôi gia cầm tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Phú Lương nói riêng dịch bệnh xảy nhiều (đặc biệt trại chăn nuôi theo phương thức tập trung công nghiệp) gây thiệt hại không nhỏ kinh tế, ảnh hưởng đến sản lượng chất lượng chăn ni Ngồi bệnh truyền nhiễm thường gặp bệnh tụ huyết trùng, newcastle, gumboro, cúm gia cầm, thấy nhiều bệnh ký sinh trùng Các bệnh ký sinh trùng không làm phát sinh thành dịch lớn, gây chết hàng loạt bệnh truyền nhiễm làm cho ăn bỏ ăn, giảm chất lượng thịt, trứng, khơng phòng trị kịp thời gây thiệt hại lớn kinh tế,bệnh cầu trùng Cầu trùng ký sinh phá hủy tế bào biểu mô ruột làm cho bỏ ăn, lông xù, cánh xã, phân loãng lẫn máu tươi, giảm xuất hiệu chăn nuôi, tạo hội cho bệnh kế phát xâm nhập 65 Kết trình bày bảng 3.14 Bảng 3.14: Hiệu lực thuốc điều trị bệnh cầu trùng cho Trước dùng thuốc Thuốc điều trị Số điều trị Sau dùng thuốc 10 ngày Số mẫu xét nghiệm Số mẫu (+) Tỷ lệ (%) Số mẫu xét nghiệm Số mẫu (-) Tỷ lệ (-) (%) Baycox® 2,5% 75 50 50 100 50 47 94,00 Marzurilcoc 68 50 50 100 50 48 96,00 Tính chung 143 100 100 100 100 95 95,00 Qua bảng 3.14 nhận thấy: - Thuốc Baycox® 2,5% điều trị cho 75 bị nhiễm cầu trùng chủ hộ Nguyễn Thị Phúc – xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, số mẫu phẫn xét nghiệm 50 mẫu, số mẫu nhiễm Oocyst cầu trùng 50 mẫu có tỷ lệ 100% Sau 10 ngày dùng thuốc, kiểm tra 50 mẫu phân thấy có 47 mẫu khơng có Oocyst cầu trùng phân, có mẫu có Oocyst cầu trùng phân Đồng thời, theo dõi điều trị, thấy số này, phản ứng khác thường Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc Baycox® 2,5% 94% - Thuốc Marzurilcoc sử dụng điều trị cho 68 bị nhiễm cầu trùng chủ hộ Bàng Thị Phượng – xóm Nếu 1, xã Phấn Mễ, số mẫu phân xét nghiệm 50 mẫu, số mẫu nhiễm Oocyst cầu trùng 50 mẫu, tỷ lệ nhiễm 100% Sau dùng thuốc 10 , kiểm tra 50 mẫu phân thấy có 48 mẫu khơng có Oocyst cầu trùng phân, có mẫu có Oocyst cầu trùng phân Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng đạt 96,00% Như vậy, thuốc Marzurilcoc có hiệu lực điều trị cầu trùng cho cao 66 Như vậy, hai loại thuốc có hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng cao, sử dụng hai loại thuốc để điều trị bệnh cầu trùng cho 3.5.3 Đánh giá độ an toàn thuốc điều trị cầu trùng cho Để chọn lựa thuốc có hiệu lực điều trị bệnh cao an toàn để sử dụng việc điều trị bệnh hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đánh giá độ an toàn loại thuốc Baycox® 2,5% Marzurilcoc điều trị bệnh cầu trùng Kết trình bày bảng 3.15 Bảng 3.15: Đánh giá độ an toàn thuốc điều trị cầu trùng Thuốc điều trị Số điều trị (con) Có phản ứng với An tồn thuốc n (%) n (%) Baycox® 2,5% 75 0,00 75 100 Marzurilcoc 68 0,00 68 100 Qua bảng 3.15 chúng tơi nhận thấy: - Thuốc Baycox® 2,5%, điều trị cho 75 bị nhiễm cầu trùng Sau dùng thuốc, kiểm tra thấy 75 khơng có phản ứng với thuốc Độ an tồn thuốc Baycox® 2,5% điều trị bệnh cầu trùng (100%) Như vậy, thuốc Baycox® 2,5%, khơng có hiệu lực điều trị cầu trùng cao mà an tồn - Thuốc Marzurilcoc điều trị cho 68 bị nhiễm cầu trùng Sau dùng thuốc, kiểm tra thấy 68 khơng có phản ứng với thuốc Độ an toàn loại thuốc cao (100%) Do đó, sử dụng hai loại thuốc an toàn để điều trị bệnh cầu trùng cho 3.5.4 Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng cho Từ kết nghiên cứu đặc điểm dịch tễ hiệu lực thuốc điều trị bệnh cầu trùng, đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh cầu trùng cho huyện Phú Lương 67 * Phòng bệnh Để phòng bệnh cầu trùng cho có hiệu quả, cần thực đồng biện pháp sau: - Vệ sinh chuồng trại khu vực vườn chăn thả gà, định kỳ sát trùng chuồng trại khu vực chăn thả - Tăng cường vệ sinh thức ăn, nước uống cho - Giữ đệm lót chuồng ln khơ, sạch, định kỳ thay đệm lót cho - Xử phân đệm lót cũ để diệt Oocyst cầu trùng - Một số thuốc sát trùng dùng để sát trùng chuồng trại khu vực chăn thả gà: Haniodine (1ml/ ml nước), Sun iodine, Five iodine, farm - 30, vôi bột - Sử dụng thuốc phòng Marcoc, Bio - Anticoc bệnh cho - Bệnh cầu trùng lây truyền trực tiếp ni chung khỏe với bệnh Do đó, khơng ni nhiều lứa tuổi hộ sở chăn ni - Tăng cường chăm sóc, ni dưỡng để nâng cao sức đề kháng - Áp dụng nguyên tắc “cùng nhập, xuất” để có thời gian trống chuồng, thực biện pháp sát trùng tiêu độc triệt để, hạn chế mầm bệnh lưu cữu lây truyền từ đàn sang đàn khác * Trị bệnh Sử dụng hai loại thuốc Baycox® 2,5%, Marzurilcoc điều trị bệnh cầu trùng cho - Kết hợp dùng thuốc tăng cường sức đề kháng cho gà: điện giải, Multi90, superelex, B - complex 68 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận * Về tình hình nhiễm cầu trùng huyện Phú Lương - Cơng tác phòng bệnh cầu trùng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 100 huyện Phú Lương thực mức độ trung bình Tỷ lệ hộ gia đình áp dụng biện pháp chăm sóc ni dưỡng tốt cao (72,00%) thấp biện pháp sử dụng thuốc phòng bệnh (65,33%) - Cơng tác phòng bệnh cầu trùng hộ chăn nuôi 100 huyện Phú Lương thực mức độ Tỷ lệ hộ áp dụng biện pháp sử dụng thuốc phòng thường xuyên vệ sinh chuồng trại cao (80,00% 80,67%), tỷ lệ hộ áp dụng biện pháp chăm sóc ni dưỡng tốt 79,33% - Tỷ lệ nhiễm cầu trùng huyện Phú Lương 51,00% biến động từ 43,50% - 63,50% Tỷ lệ nhiễm cao xã Phấn Mễ 63,50%, thấp xã Ôn Lương 43,50% - lứa tuổi bị nhiễm cầu trùng Tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao giai đoạn từ – tháng tuổi chiếm 68,75%, sau giảm dần - nuôi theo phương thức chăn thả bán chăn thả có tỷ lệ nhiễm Oocyst cầu trùng cao so với phương thức công nghiệp (64,07% 44,60 %, so với 42,50 %) - Tỷ lệ cường độ nhiễm Oocyst cầu trùng vào mùa Xuân, Hè Thu cao (50,40%, 67,07% 50,20%), thấp vào mùa Đông (36,51%) - Những đàn có quy mơ lớn 500 có tỷ lệ nhiễm thấp (45,07%), đàn có quy mơ từ 100 - 500 có tỷ lệ nhiễm cao (59,89%) * Về ô nhiễm Oocyst cầu trùng ngoại cảnh - Tỷ lệ ô nhiễm Oocyst cầu trùng mẫu đệm lót chuồng vườn chăn thả tương đối cao (36,67% 28,00%) - Tỷ lệ mẫu thức ăn ô nhiễm Oocyst cầu trùng cao (22,67%) mẫu nước uống 15,33% 69 * Đặc điểm bệnh lâm sàng bệnh cầu trùng - Khi bị nhiễm cầu trùng, mệt mỏi, ủ rũ, lông xơ xác, ăn kém, uống nhiều nước, niêm mạc mào tái nhợt, thường tụ lại thành nhóm, phân dính quanh hậu mơn, phân lỏng có dính máu phân sáp - bị bệnh cầu trùng niêm mạc ruột bị phá hủy, xuất huyết, hoại tử niêm mạc ruột, chất chứa lẫn máu - Bệnh tích vi thể bị nhiễm cầu trùng chủ yếu biểu mô ruột viêm, xuất huyết niêm mạc ruột thối hóa long tróc, hoại tử * Về phòng trị bệnh cầu trùng cho - dùng thuốc phòng bệnh cầu trùng có tỷ lệ nhiễm cầu trùng thấp rõ rệt so với khơng dùng thuốc phòng bệnh cầu trùng - Thuốc Baycox® 2,5% Marzurilcoc điều trị cho bị nhiễm cầu trùng đạt an toàn đạt hiệu lực cao Đề nghị - Sử dụng thuốc Marcoc liều g/lít nước sử dụng ngày liên tục thuốc Bio – Anticoc liều g/lít nước sử dụng ngày liên tục để phòng bệnh cầu trùng cho - Sử dụng thuốc Baycox® 2,5% liều 1ml/lít nước dùng ngày, nghỉ ngày dùng tiếp ngày thuốc Marzurilcoc liều ml/lít dùng ngày, nghỉ ngày dùng tiếp ngày để điều trị bệnh cầu trùng cho 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Bản Đồ, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (1993), Thuốc thú y ngoại nhập đặc hiệu mới, (tập 1), Nxb Đồng Tháp Phạm Văn Chức, Trần Tích Cảnh (1991), "Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất vắc xin phòng chống bệnh cầu trùng phương pháp chiếu xạ Gama", Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật thú y tỉnh phía Nam Huỳnh Văn Chương, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Vũ Sơn, Phạm Hồng Ngân, Nguyễn Hữu Nam (2016), “Đặc điểm bệnh chủ yếu tre mắc bệnh cầu trùng Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (số – 2016), tr 877 – 884 Đào Trọng Đạt (1985 – 1989), Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn (2002), 109 bệnh gia cầm cách phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Thị Hảo, Trần Đức Hoàn, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Vũ Sơn (2014), “Một số tiêu huyết học mắc bệnh cầu trùng thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học Phát triển (số – 2014), tr 567 – 573 Trần Văn Hòa, Vương Trung Sơn, Đặng Văn Khiêm (2001), 101 câu hỏi thường gặp sản xuất nông nghiệp, Tập 11: Kỹ thuật chăn nuôi công nghiệp, Nxb Trẻ Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương (1997), Ký sinh bệnh ký sinh gia súc, gia cầm, Tập II (Phần động vật chân đốt nguyên bào (Arthropoda, Protozoa)), Trường ĐH Nơng lâm nghiệp - TP Hồ Chí Minh, tr 311 - 313, 359 - 367 10 Phạm Văn Khuê Phan Lục (1996), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 71 11 Kolapxki N A., Paskin P I (1980), Bệnh Cầu trùng gia súc gia cầm (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, tr 207 - 215 13 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Giáo trình ký sinh trùng học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 277 14 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn Thị Ngân (2016), Ký sinh trùng học thú y (Tài liệu đào tạo trình độ Tiến sĩ), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 54 – 56 15 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (2001), Bệnh ký sinh trùng gia cầm biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr – 15 16 Phan Lục, Bạch Mạnh Điều (1999), Tình hình nhiễm cầu trùng gia cầm hiệu sử dụng vắc xin phòng cầu trùng gà", Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH nông nghiệp I (1996 - 1998), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, tr 131 17 Phan Lục, Bạch Mạnh Điều (1999), “Tình hình nhiễm cầu trùng gia cầm trung tâm giống gia cầm Thụy Phương hiệu sử dụng vắc xin phòng cầu trùng”, Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật thú y (số – 1999), tr 12-17 18 Lê Văn Năm (1990), Hướng dẫn điều trị bệnh ghép gà, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Hương (1996), 60 câu hỏi đáp giành cho người chăn nuôi công nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 20 Lê Văn Năm (1999), Hướng dẫn điều trị bệnh ghép gà, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Lê Văn Năm (2003), Bệnh cầu trùng gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Or low (1975), Bệnh gia cầm, Nxb Khoa học Kỹ thuật 72 24 Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Lan (2005), “Bệnh cầu trùng Thái Nguyên dùng thuốc phòng trị”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ (số – 2005), tr 59 – 63 25 Hoàng Thạch (1996), "Tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria xí nghiệp chăn ni Thuận An (tỉnh Bình Dương)", Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập IV, số 4, Tr 20 - 24 26 Hoàng Thạch, Phan Địch Lân (1996), “Một số đặc tính lồi Eimeria ký sinh công nghiệp thả vườn nuôi TP Hồ Chí Minh vùng phụ cận", Tạp chí khoa học cơng nghệ QLKT, tr 26 - 29 27 Hoàng Thạch, Phan Hoàng Dũng, Trần Văn Thành (1997), “Tình hình nhiễm cầu trùng thả vườn ni TP Hồ Chí Minh vùng phụ cận” Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập V, số 4, Tr 29 - 32 28 Hoàng Thạch (1999), Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria số đặc điểm bệnh cầu trùng TP Hồ Chí Minh, số vùng phụ cận thử nghiệm thuốc phòng trị, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội 29 Đào Hữu Thanh, Nguyễn Ngọc Ân (1978), “Một số nghiên cứu bệnh cầu trùng trại chăn nuôi tập trung", Kết nghiên cứu khoa học & kỹ thuật thú y (1968 - 1978), tr 334 - 339 30 Nguyễn Như Thanh (2011), ‘Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y” Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ 31 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 32 Nguyễn Quang Tính (2013), “Tình hình mắc bệnh cầu trùng giống ROSS-308 xí nghiệp chăn ni Phổ n hiệu lực hai loại thuốc Hanzuril-25 Anticoccidae – Diarrhoea phòng trị”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ (số – 2013), tr 21 – 27 33 Lương Tố Thu, Phạm Quốc Doanh, Kiều Lan Hương (1993), “Tình hình nhiễm cầu trùng hiệu lực phòng trị Sulfadimethoxy pirydazin (SMP)", Cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật ( 1990 - 1991 ) , Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 73 34 Dương Công Thuận (1975), "Bệnh cầu trùng chăn nuôi công nghiệp", Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y (1968 - 1978), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, tr 340 - 348 35 Dương Cơng Thuận (2003), Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho đàn ni gia đình, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 36 Hồ Thị Thuận (1985), "Điều tra điều trị bệnh cầu trùng số trại cơng nghiệp", Tạp chí cơng trình nghiên cứu khoa học, Trung tâm thú y Nam Bộ, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, tr 291 - 302 37 Trần Huê Viên (2004), “Tình hình cảm nhiễm bệnh cầu trùng nuôi thành phố Thái Ngun”, Tạp chí Chăn ni (số – 2004), tr 13 – 15 38 Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Sỹ Lăng (1997), Một số bệnh quan trọng gà, Nxb Nông nghiêp, Hà Nội 39 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Đức Lưu (2000), Một số bệnh quan trọng gà, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 40 Adams D O., Hamilton T A (1984), "The cell biology ofmacrophage activation", Anh Rev, Immunol 2, pp 283 41 Bhurtel J E (1995), “Addition details ofthe 1ife history of E necatrix”, Veterinary Review - Kathmadu, pp 17 - 23 42 Braunius W W ( 1982) , "Epidemiology of Eimeria in broiler flock and the anticoccidial drugs on the economic performance", Woenden, the Netherlands 43 Cornelissen J.B.W.J., Swinkels W.J.C., Boersma W.A., Rebel J.M.J (2009) “Host response to simultaneous infections with Eimeria acervulina, E maxima and E tenella: A cumulation of single responses”, Veterinary Parasitology, pp 58 – 66 44 Horton Smith C., Britvet J (1963), “Immunity to avian Coccidiosis", Coccidiosis (l), World Poutry, pp 99 - 106 45 Johanes Kaufmann (1996), Parasitic infections of domestic animals, Birkhauser Verlag, Berlin 74 46 Kay M W (1976), "Medication of caecal coccidiosis of chicken ", J Amer.Vet Međ Ass , pp 20 - 30 47 Lillehoj S H (1996), "Immunity an host Genetic based control trategies for avian coccidiosis", Coccidiosis (12), World Poultry, pp 17 - 19 48 Li Tan,Yalin LiXin Yang, Qiyun Ke, Weiqiang Lei, Mudassar Niaz Mughal, Rui Fang, Yanqin Zhou, Bang Shen Junlong Zhao (2017), “Genetic diversity and drug sensitivity studies on Eimeria tenella field isolates from Hubei Province of China”, Parasites & Vectors, pp 137 49 Pugatch T., Mencher D., Walach M (1996), "Eimeria maxima insolation of gamtocysts and their immonogenicoty in mice, rabits and chickenst”, Exp Parasitol., 68, pp 127 - 134 50 Shirley M W., Brown R (1979), "Studies on the pathogenicity of chicken Maintained (Virulent) and embryo - adapted (attenuated) straills of Eimeria mivati", Houghton poultry research station, Houghton Huntingdon, Cambs England, Avian pathology, pp 468 - 475 51 Tyzzer E E (1929), "Coccidiosis in gallinaccous bird", Amer J Hyg, pp 43 - 55 52 Williams R B (1996), "A survey of Eimeria species in commercially reared chicken in France during", Avian Pathology pp - 35 53 Zhang Yan, Zheng Ming-xue, Xu Zhi-yong, Xu Huan-cheng, Cui Xiaozhen, Yang Sha-sha Zhao, Wen-dài, Li Shan, Lv Qiang-hua, Bài Rui (2015), “Relationship between Eimeria tenella development and host cell apoptosis in chickens”, Poultry Science, pp 2970 – 2979 III Tài liệu Internet 54 Công ty cổ phần thuốc thú y TWI (VINAVETCO) (2015), Vắc xin nhược độc phòng bệnh cầu trùng đa giá gà, (http://vinavetco.com/vac-xin-va-chepham-sinh-hoc/vac-xin-nhuoc-doc-phong-benh-cau-trung-da-gia-o-ga-p177) 55 Công ty TNHH Việt – Pháp Quốc Tế (2013), Kiểm soát bệnh cầu trùng gà, (http://www.viphavet.com/vaxxiclub/kiem-soat-benh-cau-trung-tren-ga) 75 56 Lê Văn Năm (2014), Bệnh cầu trùng ghép với E coli bại huyết Báo điện tử Tổ Quốc - Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (http://toquoc.vn/sites/vi-vn/details/80/thu-y/126105/benh-cau-trung-ga-cau-trungghep-voi-ecoli-bai-huyet.aspx) 70 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: ni chăn thả hồn tồn Ảnh 2: ni bán chăn thả Ảnh 3: nuôi công nghiệp Ảnh 4: Đàn bị nhiễm cầu trùng Ảnh 5: Mẫu phân để xét nghiệm tỷ Ảnh 6: Mẫu thức ăn xét nghiệm tỷ lệ lệ nhiễm cầu trùng nhiễm cầu trùng 71 Ảnh 7: Xét nghiệm mẫu phân Ảnh 8: Quan sát tiêu để tìm phương pháp Fulleborn Oocyst cầu trùng kính hiển vi Ảnh 9: Oocyts cầu trùng phân Ảnh 10: Oocyst cầu trùng có sức gây (độ phóng đại 100 lần) bệnh (độ phóng đại 200 lần) Hình 7: Oocyst cầu trùng phân (độ phóng đại 200 lần) Ảnh 8: Mổ khám nhiễm cầu trùng 72 Ảnh 9, 10: Phân lỗng có lẫn máu tươi Ảnh 11: Manh tràng sưng to, màu đen Ảnh 12: Một số đoạn ruột non chứa đầy máu phình to Ảnh 13.: Niêm mạc ruột non xuất huyết màu đỏ thẫm Ảnh 14: Ruột non xuất huyết 73 Ảnh 15, 16: Hai loại thuốc sử dụng phòng bệnh cầu trùng cho huyện Phú Lương Ảnh 17, 18: Hai loại thuốc sử dụng điều trị bệnh cầu trùng cho huyện Phú Lương ... Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng gà huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ chủ yếu bệnh cầu trùng gà số. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Ngành: Thú... nghiên cứu 27 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng gà 27 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý lâm sàng bệnh cầu trùng gà 27 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn