Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai

2 62 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:06

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I Mục Tiêu : -Đọc trơi chảy tồn bài; đọc từ phiên âm, tên riêng, số liệu thống kê -Giọng kể thể nội dung -Hiểu :phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi đấu tranh người da đen Nam Phi II Đồ dùng học tập: Tranh ,ảnh minh hoạ SGK sưu tầm thêm III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng khổ 2,3 thơ Ê-mi-li, con…vàTLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh – dẫn dắt …SGVtr134 b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn Luyện đọc từ khó: A-pác-thai, Nen-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần xơn Man-đê-la, 1/7,yêu chuộng, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai kỉ XXI -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó : chế độ phân biệt chủng tộc, cơng lí, sắc lệnh ,tổng tuyển cử, đa sắc tộc,… -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , HS hoạt động theo nhóm đổi đoạn cho ) -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn Câu SGK? +…người da đen phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, lương đoạn thấp….dân chủ Câu 2SGK? +…đứng lên đòi bình đẳng.Cuộc đấu tranh họ cuối giành thắng lợi đoạn Câu 3SGK? +…vì người u chuộng hồ bình cơng lí khơng thể chấp nhận sách phân biệt chủng tộc …SGVtr135 -Hãy giới thiệu vị tổng thốngđầu +Luật sư …….làm tổng thống tiên nước Nam Phi mới? (KHuyến khích HS nói thêm thơng tin qua sách , báo, ti vi) HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn Lưu ý: -Luyện đọc theo nhóm Nhấn mạnh từ ngữ : bất bình, - Gọi HS đọc dũng cảm, bền bỉ, … Lớp NX sửa sai , bình HS đọc hay -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế ý mục I Em biết thêm câu chuyện nói phân biệt chủng tộc? HĐ4 :củng cố ,dặn ……… -NX tiết học -Ghi nhớ thơngtin có từ văn ... 3SGK? +…vì người u chuộng hồ bình cơng lí khơng thể chấp nhận sách phân biệt chủng tộc …SGVtr1 35 -Hãy giới thiệu vị tổng thốngđầu +Luật sư …….làm tổng thống tiên nước Nam Phi mới? (KHuyến khích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn