Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:04

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ I Mục đích yêu cầu: -Hiểu dùng từ đồng âm để chơi chữ -Bước đầu hiểu tác dụng biện pháp dùng từ đồng âm để chơi chữ : tạo câu nói có nhiều nghĩa , gây thú vị cho người đọc, người nghe II Đồ dùng dạy -học: Bảng phụ viết cách hiểu câu Hổ mang bò lên núi III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi 2-3 HS làm tập tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm - Gọi HS đọc phần I SGK ,xác định Lớp đọc thầm theo yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm HS thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +Có thể hiểu câu theo cách: -con rắn hổ mang bò lên núi -con hổ mang bò lên núi Vì :+ từ mang 1loại rắn + từ mang động từ Khi đọc câu ,chúng ta có cách ngắt nghỉ khác –nghĩa khác Nhóm khác bổ sung GV kết luận , rút phần ghi nhớ Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK SGK Con ngựa đá ngựa đá - Em lấy 1VD …… HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1: - Gọi HS đọc đề 1,xác định yêu Tìm từ đồng âm cầu ? đáp án: - Tổ chức thảo luận nhóm +đậu - đậu - Gọi đại diện nhóm nêu kết +bò – bò +chín – chín +bác-bác; tơi- tơi +đá - đá HS giải nghĩa từ trường hợp Bài 2: HS làm VBTTV Dựa vào mẫu HS đặt câu VD: (có thể cặp từ dùng câu) Thuyền đậu sát bờ sông, mẹ mua Gọi HS trình bày miệng cho em gói xơi đậu HĐ4 :củng cố ,dặn dò -nhắc lại phần ghi nhớ -NX tiết học ...+bác-bác; tôi- +đá - đá HS giải nghĩa từ trường hợp Bài 2: HS làm VBTTV Dựa vào mẫu HS đặt câu VD: (có thể cặp từ dùng câu) Thuyền đậu sát bờ sông, mẹ mua Gọi HS trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn