Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:04

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU: DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ (không dạy) THAY THẾ BẰNG TIẾT HỌC ÔN TÂP LẠI: BÀI TỪ ĐỒNG ÂM I Mục tiêu: - Hiểu từ đồng âm (ND Ghi nhớ) - Biết phân biệt nghĩa từ đồng âm (BT1, mục III); đặt câu để phân biệt từ đồng âm (2 số từ BT2); bước đầu hiểu tác dụng từ đồng âm qua mẫu chuyện vui câu đố * Làm đầy đủ tập3, nêu tác dụng từ đồng âm qua BT3, BT4 II Đồ dùng dạy học: - GV: Một số tranh ảnh vật, tượng, hoạt động, có tên gọi giống III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV A.Kiểm tra cũ: Hoạt động HS HS đọc đoạn văn miêu tả cảnh bình miền quê B Dạy mới: Giới thiệu Dạy mới: Hoạt động 1: Phần nhận xét - HS làm việc cá nhân Chọn dòng nêu nghĩa từ câu + Câu (cá): Bắt cá, tơm móc sắt nhỏ thường có mồi + Câu (văn): đơn vị lời nói diễn đạt ý trọn vẹn Hoạt động 2: Phần ghi nhớ TaiLieu.VN - Cả lớp đọc thầm nội dung ghi nhớ Page - 2,3 HS nhắc lại khơng nhìn SGK Hoạt động 3: Luyện tập - Bài tập 1: - HS làm việc theo cặp + Đồng cánh đồng Đồng tượng đồng Đồng nghìn đồng - Bài tập 2: + Đá đá Đá đá bóng +Ba ba má Ba ba tuổi - Bài tập 3: * HS giỏi Làm đầy đủ tập3, nêu tác dụng từ đồng âm qua BT3, BT4 - Bài 4: - HS làm việc theo cặp: HS đặt câu để phân biệt từ đồng âm với từ: Bàn, cờ, nước - Nam nhầm lẫn tiền dùng để tiêu với tiền tiêu (một vị trí quan trọng) - HS thi giải câu đố nhanh Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... đầy đủ tập3, nêu tác dụng từ đồng âm qua BT3, BT4 - Bài 4: - HS làm việc theo cặp: HS đặt câu để phân biệt từ đồng âm với từ: Bàn, cờ, nước - Nam nhầm lẫn tiền dùng để tiêu với tiền tiêu (một...- 2,3 HS nhắc lại khơng nhìn SGK Hoạt động 3: Luyện tập - Bài tập 1: - HS làm việc theo cặp + Đồng cánh đồng Đồng tượng đồng Đồng nghìn đồng - Bài tập 2: + Đá đá Đá đá bóng +Ba ba má Ba ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn